Триодь Цветная. Среда Пятой седмицы по Пасхе. Последование Утрени.

Последование Утрени

по 1-м, и по 2-м стихосло́вии, седа́льны пра́здника: Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. И кано́ны 4-го гла́са, со ирмосо́м на 8: и осма́го гла́са, на 6. Конда́к, и и́кос, и ексапостила́рий пра́здника.

На хвали́тех, Вся́кое дыха́ние: поста́вим стихи́ 4:

Прему́дрость и си́ла, О́тчее сия́ние, Сло́во присносу́щное и Сы́н Бо́жий, во святи́лище прии́де пло́тию, и уча́ше иуде́йския лю́ди жесто́кия и неблагода́рныя, и удивля́хуся прему́дрости бога́тству, вопию́ще: отку́ду ве́сть пи́смена ни от кого́же учи́вся? [Два́жды.]

Кни́жником затыка́ше уста́, иуде́и облича́ше Месси́а Госпо́дь, вопия́ к ни́м: не на лице́ законопресту́пницы, я́ко непра́ведни суди́те: в суббо́ту бо А́з разсла́бленнаго воздви́гнух. Те́мже Госпо́дь суббо́ты е́смь и зако́на: что́ и́щете Мене́ уби́ти, уме́ршыя воздви́гшаго?

Навуфи́а ка́мением поби́ша лю́тии и законопресту́пнии, иуде́йское собра́ние неблагода́рное, Иса́ию же пило́ю древя́нною растро́ша, в ка́л му́драго Иереми́ю вверго́ша, Го́спода же на Кре́ст возне́сше, взыва́ху: хра́м разоря́я, спаси́ Себе́, и уве́руем.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 4:

Просвети́вшеся бра́тие Воскресе́нием Спа́са Христа́, и дости́гше преполове́ния пра́здника Влады́чня, прии́скренно сохрани́м за́поведи Бо́жия, да досто́йни бу́дем и Вознесе́ние пра́здновати, и прише́ствие получи́ти Свята́го Ду́ха.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

На Литурги́и блаже́нна обои́х кано́нов, пе́снь 9-я. Проки́мен, и Аллилу́иа пра́здника, Апо́стол, и Ева́нглие дне́. Прича́стный: Яды́й мою́ пло́ть, и пия́й мою́ кро́вь, во мне́ пребыва́ет: И отдае́тся пра́здник. Слу́жба Мине́и пое́тся на Повече́рии.