Триодь Цветная. Неделя Первая по пятидесятнице, Всех святых. Последование Литургии.

Последование Литургии.

На Литурги́и блаже́нна воскре́сна гла́са, на 4. Гла́с 8:

Помяни́ нас, Христе́ Спа́се мiра, я́коже разбо́йника помяну́л еси́ на дре́ве: и сподо́би всех, Еди́не Ще́дре, Небе́сному Ца́рствию Твоему́.

На дре́ве пригвожде́н быв, Спа́се наш, во́лею, я́же от дре́ва кля́твы Ада́ма изба́вил еси́, воздая́, я́ко Щедр, е́же по о́бразу, и ра́йское селе́ние.

Слы́ши, Ада́ме, и ра́дуйся со Е́вою: я́ко обнажи́вый пре́жде обоя́, и пре́лестию взем вас пле́нники, Кресто́м Христо́вым упраздни́ся.

Днесь Христо́с воскре́с от гро́ба, всем ве́рным подая́ нетле́ние, и ра́дость обновля́ет мироно́сицам по стра́сти и Воскресе́нии.

И от кано́на все́х святы́х пе́снь 6, на 4.

Проки́мен апо́стола, гла́с 8: Помоли́теся, и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему. Сти́х: Ве́дом во Иуде́и Бо́г, во Изра́или ве́лие И́мя Его́. И святы́м, гла́с 4: Ди́вен Бо́г во святы́х свои́х, Бо́г Изра́илев. Апо́стол ко евре́ом, зача́ло 330: Святи́и вси́ ве́рою: Аллилу́иа, гла́с 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша и́х. Сти́х: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь. Ева́нглие Матфе́а, зача́ло 38: Вся́к и́же испове́сть мя́ пред челове́ки: Прича́стный: Хвали́те Го́спода с небе́с: Други́й: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде:

На трапе́зе утеше́ние бра́тии, гото́вящымся к по́стному по́двигу.

[зри́] Подобает ведати: аще храм всех святых: На Малей и Велицей вечерни, и на Утрени, и на Литургии, подобне поем, якоже случится в Неделю великаго святаго. Емуже бывает бдение. Точию на Утрени поем полиелей.

По полиеле́и:

Велича́ем вас апо́столи, му́ченицы, проро́цы, и вси святи́и, и чтем святу́ю па́мять ва́шу: вы бо мо́лите о нас Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Блаже́н му́ж боя́йся го́спода: И седа́лен святы́м, пи́сан в кано́не по 3-й пе́сни. Степе́нна гла́са. Проки́мен: Вся́кое дыха́ние: И ева́нглие святы́м. Воскресе́ние христо́во: и псало́м 50. Сла́ва: Моли́твами все́х святы́х: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: Вме́сто Воскре́с иису́с: стихи́ра все́м святы́м, ку́ю во́лиши. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и богоро́дицы на 2, и святы́м на 8. И про́чее, я́коже предписа́ся.

Коне́ц, и Бо́гу сла́ва.