Триодь Постная. Суббота мясопустная, Вселенская родительская.

Службы предуготовительных седмиц Великого поста

Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.

В пяток вечера

По предначинательном псалме, и обычном стихословии, на Го́споди воззвах, поставим стихов 6: И поем Осмогласника стихиры мученичны три, рядоваго гласа:

И Триоди подобны, три. Глас 8.

Подобен: Во Еде́ме рай:

От ве́ка ме́ртвых днесь / всех по и́мени, ве́рою пожи́вших благоче́стно, / па́мять сотворя́юще ве́рнии, / Спа́са и Го́спода воспои́м, прося́ще приле́жно / сим в час суда́ отве́т благи́й да́ти, / Тому́ Самому́ Бо́гу на́шему, / всей судя́щему земли́, / десна́го Его́ предстоя́ния получи́ти в ра́дости, / в ча́сти пра́ведных, и во святы́х жре́бии све́тлем, / и досто́йным бы́ти Небе́снаго Ца́рствия Его́.

Твое́ю кро́вию челове́ки Спа́се искупи́вый, / и сме́ртию Твое́ю от сме́рти го́рькия изба́вивый нас, / и жизнь ве́чную подая́й нам Воскресе́нием Твои́м, / вся упоко́й Го́споди, усо́пшия благоче́стно, / или́ в пусты́нях, или́ во граде́х, или́ в мо́ри, / или́ на земли́, или́ на вся́ком ме́сте: / цари́ же, свяще́нники, архиере́и, / мона́хи, и бельцы́ в во́зрасте вся́ком всеро́дном, / и сподо́би я́ Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

Из ме́ртвых воста́нием Твои́м Христе́, / не ктому́ смерть облада́ет уме́ршими благоче́стно. / Те́мже мо́лимся приле́жно: / рабы́ Твоя́ упоко́й во дво́рех Твои́х, / и в не́дрех Авраа́ма, от Ада́ма да́же до днесь, / послужи́вшия Тебе́ чи́сто, / отцы́ и бра́тию на́шу, / дру́ги вку́пе и сро́дники, / вся́каго челове́ка, в житии́ послужи́вша ве́рно, / и к Тебе́ преста́вльшася многови́дно и многообра́зно, Бо́же, / и сподо́би я́ Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

Слава, глас 8: Пла́чу и рыда́ю, / егда́ помышля́ю смерть, / и ви́жду во гробе́х лежа́щую / по о́бразу Бо́жию созда́нную на́шу красоту́, / безобра́зну, и безсла́вну, / не иму́щу ви́да. / О́ле чудесе́! / Что е́же о нас сие́ бысть та́инство? / Ка́ко преда́хомся тле́нию? / Ка́ко припряго́хомся сме́рти? / Вои́стинну Бо́жиим повеле́нием, / я́коже есть пи́сано, / подаю́щаго преста́вльшимся поко́й.

И ныне, Богородичен первый, гласа. Свете тихий:

Вместо же прокимена поем Аллилу́иа, на глас 8.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

На стиховне мученичен гласа, и два мертвена, Иоанна Дамаскина.

Стихи же припеваем вышереченныя: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. и Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Слава, глас 6: Нача́ток ми и соста́в зижди́тельное Твое́ бысть повеле́ние: / восхоте́в бо от неви́димаго и ви́димаго естества́ жи́ва мя соста́вити, / от земли́ у́бо те́ло созда́в, дал же ми еси́ду́шу, / Боже́ственным Твои́м и животворя́щим вдохнове́нием. / Те́мже Спа́се, рабы́ Твоя́ во стране́ живы́х, / и в кро́вех пра́ведных упоко́й.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Моли́твами Ро́ждшия Тя Христе́, / му́ченик Твои́х и апо́стол, и проро́к, и святи́телей, / преподо́бных, и пра́ведных, и всех святы́х, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й.

Ны́не отпуща́еши:

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже: Тебе́ и Сте́ну и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Ектения, и отпуст.

По отпущении же Вечерни, творим в притворе паннихиду за усопших, и поем канон рядоваго гласа мертвым.

На утрени

По шестопсалмии, Аллилу́иа, на глас 8. Тропарь: Глубино́ю му́дрости: Дважды. Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище: И обычное стихословие. Чтутся же и слова о мертвых: к Коринфяном в 1-м послании. Поют же ся и Непорочны на две статии, с припевы: Благослове́н еси́Го́споди, научи́ мя: на глас 5.

И по них тропари мертвых, глас 5.

Припев: Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венцо́в небе́сных.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, рабы́ Твоя́, / и учини́ я́ в раи́, / иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Слава: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Посем ектения о усопших: Па́ки и па́ки:

Иерей молитву: Бо́же духо́в: Мы же: Го́споди поми́луй, 40.

И по возгласе седален, глас 5:

Поко́й Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано: / презира́я я́ко благ прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру Христе́ Бо́же, / и сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Стихословим же: Го́сподеви пое́м:

Канон же поем святаго обители на 6: И Триоди на 8. Поет же ся и вторая песнь без стихословия. И песни Псалтира. Канон Студита творение, в Троичных и Богородичных тропарех краестрочие: Недосто́йнаго Фео́дора. Глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Песнь возсле́м лю́дие:

Вси помо́лимся Христу́, / творя́ще па́мять днесь от ве́ка ме́ртвых, / да ве́чнаго огня́ изба́вит я́ в ве́ре усо́пшия, / и наде́жде жи́зни ве́чныя.

Глубино́ю суде́б Твои́х Христе́, / Всепрему́дре Ты предопредели́л еси́» коего́ждо кончи́ну жи́зни, преде́л и о́браз. / Те́мже я́же покры́ гроб во вся́кой стране́, / на суде́ спаси́ Всеще́дрый.

Преде́лы жи́зни на́шея да́вый, / те́мже усо́пшия от жите́йския но́щи, / дне невече́рняго сы́ны покажи́, Го́споди, / свяще́нники правосла́вныя, и вся ве́рныя лю́ди Твоя́.

Я́же покры́ вода́, и брань пожа́т, / трус же я́же объя́т, и уби́йцы уби́ша, / и о́гнь я́же попали́, ве́рныя, / Ми́лостиве в ча́сти учини́ пра́ведных.

Вся презира́яй плотски́я до́лги на́ша, Спа́се наш, / во вся́ком во́зрасте всего́ ро́да челове́ча, / пред суди́щем Твои́м поста́ви неосужде́ны, / Тебе́ Созда́телю отвеща́ющия.

Слава, Троичен: Три еди́наго Естества́ пою́, Ли́ца самоипоста́сная, / нерожде́нна Отца́, Сы́на ро́ждшагося, и Ду́ха Свята́го: / безнача́льное Ца́рство, власть, Божество́еди́но.

И ныне, Богородичен: Вои́стинну Ты яви́лася еси́ не́бо на земли́, / бо́льшее вы́шняго небесе́, Безневе́стная Де́во: / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце в ми́ре, влады́чествуяй пра́вдою.

Катавасия: Песнь возсле́м лю́дие / чу́дному Бо́гу на́шему, / свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, / песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще: / пои́м Тебе́еди́ному Влады́це.

Песнь 2.

Ирмос: Ви́дите ви́дите, / я́ко Аз есмь Бог ваш, / пре́жде век рожде́нный от Отца́, / и от Де́вы в после́дняя без му́жа заче́ншийся / и разруши́вый грех пра́отца Ада́ма, я́ко Человеколю́бец.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог ваш, / пра́ведным судо́м водрузи́вый преде́лы жи́зни, / в нетле́ние от тли прие́мляй вся усо́пшия / в наде́жди ве́чнаго воскре́сния.

От четы́рех коне́ц Го́споди, прие́мляй ве́рно усо́пшия, / в мо́ри, или́ на земли́, или́ в река́х, исто́чницех, или́ е́зерех, / или́ в рове́нницех снедь звере́м бы́вшия, и пти́цам, и гадо́м, вся упоко́й.

В Твое́й дла́ни вся́ческая Го́споди, / предразсуди́л еси́, разре́шшияся в соста́вы четы́ри, / в прише́ствии Твое́м собра́в воскреси́, / вся я́же в неве́дении, и ра́зуме, проща́я тем прегреше́ния.

О стра́шнаго Твоего́ втора́го, Го́споди, прише́ствия! / Зане́ я́ко в ви́де мо́лнии на зе́млю прише́д, / воздви́гнеши все созда́ние Твое́ суди́тися, / в ве́ре Тебе́ тогда́ пожи́вших, / сре́тших Тя с Тобо́ю бы́ти сподо́би.

Слава, Троичен: Пресоверше́нная Еди́нице, Пребоже́ственная, Триипоста́сная, / нерожде́нне О́тче и Сы́не Единоро́дне, Ду́ше от Отца́ исходя́й, Сы́ном же явля́яйся: / Существо́ еди́но и Естество́, Госпо́дьство, Ца́рство, спаси́ всех нас.

И ныне, Богородичен: Неизглаго́ланное чу́до Твоего́ Рождества́ Ма́ти Де́во: / ка́ко бо и ражда́еши, и Чиста́ еси́ в то́мже? / Ка́ко Отроча́ ражда́еши, и не ве́си иску́са му́жеска отню́д? / Я́коже весть па́че естества́ от Мене новоле́пно Сло́во Бо́жие ро́ждшееся.

Катавасия: Ви́дите ви́дите, я́ко Аз:

Песнь 3.

Ирмос: Утвержде́й руко́ю:

Преше́дшия жития́ тече́ние, / в сла́ве благоче́стной пра́ведным оде́ятися венце́м сподо́би, Бо́же, / и ве́чных благ наслади́тися.

Напра́сно восхище́нныя, попаля́емыя от мо́лнии, / и изме́рзшия мра́зом, и вся́кою ра́ною, / упоко́й, Бо́же, егда́ огне́м вся иску́сиши.

Присному́тное жития́ мо́ре преплы́вшия, Христе́, / в нетле́нное Твоего́ жития́ сподо́би приста́нище притещи́, / правосла́вным житие́м окормле́ныя.

И́хже вся́кое естество́ морски́х и птиц небе́сных, / прия́т снеде́ние Христе́, Твои́ми судьба́ми, / воскреси́, Бо́же, в после́дний день со сла́вою.

Слава, Троичен: У́мно Боже́ственную Еди́ницу, / в три Ли́ца про́сто ку́пно е́же пресещи́ совокупля́ю несеко́мая: / я́коже бо ско́рость мо́лнии, трисия́ющая ви́дится во еди́нстве.

И ныне, Богородичен: Недоуме́нное Твое́ чу́до: без му́жа бо ражда́еши, / и де́вство Твое́ Чи́стая, соблюда́еши ро́ждши. / Те́мже а́нгел мно́жество, и челове́ческий род пое́т Тя во ве́ки.

Катавасия: Утвержде́й руко́ю Твое́ю, Сло́ве Бо́жий, небеса́, / просвеще́нием Твоего́ и́стиннаго позна́ния, / утверди́и нас на Тя наде́ющихся сердца́.

Седален, глас 5:

Подобен: Собезнача́льное Сло́во:

Нас ра́ди претерпе́вый Крест и смерть, / и умертви́вый ад, и совоскреси́вый ме́ртвыя, / преста́вльшияся от нас, Спа́се, упоко́й, я́ко Человеколю́бец Бог, / и в тре́петное и стра́шное прише́ствие Твое́ Жизнода́вче, / я́ко име́яй мно́жество ми́лости, / Ца́рствия Твоего́ сподо́би.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен: Ско́рый Твой покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабе́х Твои́х, / и во́лны Чи́стая, укроти́ су́етных помышле́ний, / и па́дшую ду́шу мою́ возста́ви, Богоро́дице, / вем бо, вем Де́во, я́ко мо́жеши, ели́ка и хо́щеши.

Песнь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя:

Отцы́ и пра́отцы, де́ды и пра́деды, / от пе́рвых и да́же до после́дних, / во благозако́нии уме́ршия и благове́рии, / вся помяни́, Спа́се наш.

В горе́, на пути́, на ме́стех пусты́х житие́ оста́вльшия в ве́ре, / мона́хи же и бельцы́, ю́ноши и ста́рцы, / со святы́ми Христе́ всели́.

От печа́ли и ра́дости преше́дшия ненаде́жно, / ве́рою а́бие премени́вшия житие́, / в благоде́нствии пострада́вшия, или́ злоде́нствии, / вся упоко́й, Спа́се наш.

Я́же уби мечь, и конь совосхи́ти, / град, снег и ту́ча умно́женная, / я́же удави́ пли́нфа, или́ персть посы́па, / Христе́ Спа́се наш, упоко́й.

Слава, Троичен: Стра́нно я́ко еди́но, и три, / Божество́ все по еди́ному Лицу́ неразде́льно: / Оте́ц бо, Сын, и Дух Святы́й есть покланя́емь, я́ко един Бог.

И ныне, Богородичен: Напра́ви нас Де́во, моли́твами Твои́ми, / окормля́ющи обурева́емыя волно́ю греха́, / во спаси́тельная приста́нища, Господороди́тельнице, / избавля́ющи от вся́ких лю́тых.

Катавасия: Из горы́ приосене́нныя Сло́ве, проро́к, / еди́ныя Богоро́дицы, / хотя́ще воплоти́тися, богови́дно усмотри́, / и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренюет дух мой:

Коего́ждо па́мять уме́рших благоче́стно / от ве́ка днесь творя́ще, Го́споди, / приле́жно Ти вопие́м: / вся упоко́й со святы́ми Твои́ми.

От вся́каго, я́же прия́л еси́, ро́да и ро́да / в царе́х, в князе́х, или́ мона́шествующих правосла́вныя, Ще́дре, / ве́чнаго изба́ви муче́ния.

Всех я́же созда́л еси́ поле́зная ве́дый, / и́мже попусти́л еси́ Го́споди, внеза́пными паде́жьми ненаде́жно умре́ти, / изба́ви му́ки вся́кия, Бо́же наш.

Огня́ при́сно паля́щаго, и от тьмы несвети́мыя, / скре́жета зу́бнаго, и че́рвия безконе́чно му́чащаго и вся́каго муче́ния / изба́ви, Спа́се наш, вся ве́рно уме́ршия.

Слава, Троичен: Единопресто́льная, безнача́льная, Триипоста́сная Еди́нице, / разделе́нием Еди́нство, и вопроти́в Ли́цы Естество́ иму́щая, / во еди́но нас совокупи́ хоте́ние Твои́х за́поведей.

И ныне, Богородичен: Па́че огнезра́чных серафи́мов яви́лася еси́ Чи́стая Честне́йшая, / поро́ждши сим непристу́пнаго Иису́са Спа́са, / воплоще́нием обожи́вшаго земноро́дных смеше́ние.

Катавасия: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / зане́ свет повеле́ния прише́ствия Твоего́, / и́миже у́бо озари́ ум наш Влады́ко, / и наста́ви на стезю́ жи́зни.

Песнь 6.

Ирмос: Содержи́ма мя:

Сме́рти разреши́в боле́зни, пострада́в Нача́льниче жи́зни Бо́же наш, / усо́пшия от ве́ка рабы́ Твоя́ упоко́й.

Неизглаго́ланными Твои́ми судьба́ми, / я́же уби́ша чаро́вная напое́ния, отра́вы, ко́стная удавле́ния, / со святы́ми, Го́споди, упоко́й.

Егда́ суди́ти бу́деши вся́ческим, / стоя́щим наги́м и открове́ным пред лице́м Твои́м, / тогда́, Ще́дре, пощади́ послужи́вшия Ти ве́рно, Бо́же.

После́днею у́бо трубо́ю воструби́вшу Твоему́ Арха́нгелу, / в воскресе́ние жи́зни / всех, тогда́ Христе́, рабы́ Твоя́ упоко́й.

От ве́ка я́же прия́л еси́ ве́рныя, Бо́же, / род вся́кий челове́ческий сподо́би, / во ве́ки со служа́щими Тебе́, сла́вити Тя.

Слава, Троичен: Богонача́лие Трисвято́е, единопресто́льное, / О́тче, Сы́не со Святы́м Ду́хом, / Ты еси́ Бог мой, вседержи́тельством Твои́м содержа́й все.

И ныне, Богородичен: От ко́рене твоего́ возсия́ цвет жи́зни, / Иессе́е пра́отче взыгра́й / спаса́яй мир, от Чи́стыя Отрокови́цы Христо́с Бог.

Катавасия: Содержи́ма мя приими́ Человеколю́бче, грехи́ мно́гими / и припа́дающа щедро́там Твои́м, / я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши, / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́иа.

Синаксарий первее Минеи, таже Триоди.

Песнь 7.

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый:

Благоче́стно от ве́ка преста́вльшихся па́мять творя́ще, вопие́м: / благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших.

Внеза́пу благоче́стно уме́ршия, и от стремни́ны вся́ческия па́дшия, / дре́ва, желе́за, вся́каго ка́мене, / упоко́й, Бо́же, усо́пшия ве́рныя.

В стра́шное Твое́ прише́ствие Ще́дре, одесну́ю ове́ц Твои́х поста́ви, / правосла́вно Ти в жи́зни послужи́вшия Христе́, и преста́вльшияся к Тебе́.

В ли́це Христе́, избра́нных Твои́х вчини́ Твоя́ рабы́, вопи́ти Тебе́: / благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших.

От земли́ персть соде́тельствовавый, / плоть Ду́хом оживотвори́вый, Спа́се Ще́дрый, / я́же прия́л еси́, упоко́й Бо́же, в нестаре́ющем животе́.

Слава, Троичен: Я́коже треми́ со́лнцы Божество́, / еди́ным све́та срастворе́нием да воспое́тся, / Оте́ц, и Сын, и Боже́ственный Дух, / еди́н Естество́м, но три Ипоста́сьми.

И ныне, Богородичен: Дави́дское согла́сно воспева́ем Ти пе́ние, / го́ру Тя Бо́жию нарица́юще Де́во, / в не́йже всели́вся пло́тию Сло́во, / обоготвори́ нас духо́вно в Себе́.

Катавасия: В нача́ле зе́млю основа́вый, / и небеса́ Сло́вом утверди́вый, / благослове́н еси́ во ве́ки, / Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася:

Сокруши́вый пе́рвее сень сме́ртную, / возсия́в я́ко со́лнце из гро́ба, / сы́ны Воскресе́ния Твоего́сотвори́, Го́споди сла́вы, / вся уме́ршия в ве́ре, во ве́ки.

Безве́стных и сокрове́нных Све́детелю, / егда́ и́маши откры́ти дела́ тьмы и сове́ты серде́ц на́ших, / тогда́ не истяжи́ сло́ва со все́ми ве́рою усо́пшими.

Егда́ и́маши се́сти на престо́ле, и повели́ши на суд предста́ти, / со́бранным трубо́ю от коне́ц земли́, / тогда́ пощади́ всех, Христе́, я́ко Ми́лостивый.

Уме́ршим напра́сно от слу́чаев, / от кли́ча же зе́льнаго и ско́раго тече́ния, / зауше́ния, удавле́ния же, и ляга́ния, / Го́споди сла́вы, ве́рою усо́пшим осла́би во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Я́ко Еди́ницу Существо́м пою́ Тя, / я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя чту: / О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Пресвяты́й, / безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствия сла́влю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Струи́ живы́я исто́чник запечатле́нный, показа́лася еси́ Богоро́дице Де́во: / без му́жа бо Го́спода ро́ждши, / безсме́ртия ве́рныя напая́еши водо́ю во ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася, / и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте и превозноси́ те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику:

Иде́же есть веселя́щихся жили́ще святы́х Твои́х, Го́споди, / вся от ве́ка усо́пшия, в ве́ре же и наде́жди ра́доватися сподо́би.

Уме́ршия Бо́жиим преще́нием, / сме́ртных громо́в вся́ких с небесе́ изнесе́нных, / земли́ разсе́дшейся, мо́рю возшуме́вшуся, / вся ве́рныя, Христе́, упоко́й.

Вся́кий во́зраст, ста́рцы и ю́ныя, / младе́нцы и де́ти, и ссу́щия млеко́, / му́жеское естество́ и же́нское, / упоко́й, Бо́же, я́же прия́л еси́ ве́рныя.

От ядови́тых угрызе́ний уме́ршия, / от поглоще́ния змие́в, от попра́ния ко́ней, / и от удавле́ния, и обе́шения от и́скренняго, / ве́рою Ти послужи́вшия упоко́й.

Коего́ждо по и́мени в ве́ре уме́ршия, / от ве́ка и от ро́да родо́в, / неосужде́нно предста́ти Тебе́ Сло́ве, / в прише́ствии Твое́м сподо́би.

Слава, Троичен: Еди́ный в Тро́ице Бо́же, сла́ва Тебе́ непреста́нно: / а́ще бо и Бог Ки́йждо, но еди́н Естество́м есть, / Оте́ц, и Сын, и Дух, трисве́тлыми сво́йствы.

И ныне, Богородичен: Па́че ума́ Рождество́ Твое́: ражда́еши бо пре́жде Су́щаго, / и млеко́м пита́еши несказа́нно, Пищеда́вца ми́ру, / держи́ши же содержа́щаго вся, Христа́ еди́наго / Изба́вителя на́шего, Всенепоро́чная.

Катавасия: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ / Рождество́ Присноде́вы, / в на́ше ве́рных спасе́ние, / пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Ексапостиларий.

Подобен: Не́бо звезда́ми:

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй я́ко Бог, / упоко́й Твоя́ рабы́ в селе́ниих избра́нных, / а́ще бо и согреши́ша, Спа́се, но не отступи́ша от Тебе.

Слава: Другий.

Подобен: Жены́ услы́шите:

Упоко́й рабы́ Твоя́ во стране́ живы́х, Го́споди, / отону́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль вку́пе и воздыха́ние, / очи́сти я́ко Человеколю́бец, я́же в житии́ согреши́ша, / еди́н бо безгре́шный еси́ и ми́лостивый, / ме́ртвых и живы́х Влады́ка.

И ныне, Богородичен: Мари́е Богоневе́сто, Христа́ непреста́нно моли́ о нас рабе́х Твои́х, / с богоглаго́ливыми проро́ки, и му́ченик собо́ры, / иера́рхи же и преподо́бными, и все́ми пра́ведными, / снасле́дники бы́ти Небе́снаго Ца́рствия.

На хвалитех стихиры, на 4, глас 8.

Подобен: Во Еде́ме рай:

Прииди́те пре́жде конца́ вси бра́тие, / персть на́шу ви́дяще, и естества́ на́шего немощно́е, / и ху́дость на́шу и коне́ц у́зрим, / и орга́ны сосу́да пло́тнаго, / и я́ко прах челове́к, снедь че́рвием и тле́ние, / я́ко сухи́я ко́сти на́ша вся́ко не иму́щия дыха́ния. / Во гро́бы вни́кнем, где сла́ва? / Где добро́та зра́ка? Где благоглаго́ливый язы́к? / Где бро́ви? Или́ где о́ко? / Вся прах и сень, / те́мже пощади́, Спа́се, всех нас.

Что прельща́ется челове́к хваля́ся? / Что всу́е смуща́ется? / Бре́ние и сам вма́ле? / Что не помышля́ет персть, / я́ко прах, смеше́ние, и гно́я и тле́ния отложе́ние? / А́ще у́бо бре́ние есмы́ челове́цы, / что прилепи́хомся земли́? / И а́ще Христу́ есмы́ сро́дни, / что не притека́ем к Нему́? / И вси отве́ргше привре́менную и теку́щую жизнь, / жи́зни нетле́нней после́дующе, я́же есть Христо́с, / просвеще́ние душ на́ших.

Руко́ю Твое́ю созда́вый Ада́ма, / и поста́вивый преде́л нетле́ния и ме́ртвости, Спа́се, / и жи́зни во благода́ти, / тле́ния же премени́вый, к пе́рвой преложи́в жи́зни, / Сам рабы́ Твоя́, Влады́ко, я́же прия́л еси́ от нас, / с пра́ведными упоко́й, и в ли́це избра́нных, / и сих имена́ написа́в в кни́зе живо́тней, / и воскреси́в во гла́се арха́нгелове, и трубы́ шу́ме, / сподо́би я́ Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

Христо́с воскре́се, разреши́в у́зы Ада́ма первозда́ннаго, / и а́дову разруши́в кре́пость. / Дерза́йте вси ме́ртвии: умертви́ся смерть, / плене́н бысть и ад с не́ю, / и Христо́с воцари́ся, распны́йся и воскресы́й. / Той нам дарова́ нетле́ние пло́ти, / Той воздвиза́ет нас, и да́рует воскресе́ние нам, / и сла́вы о́ныя с весе́лием вся сподобля́ет, / в ве́ре непрекло́нней ве́ровавшия те́пле в Него́.

Слава, глас 2, мертвен: Я́ко цвет увяда́ет, и я́ко сень ми́мо гряде́т, / и разруша́ется вся́кий челове́к. / Па́ки же глася́щей трубе́ , / ме́ртвии вси я́ко в тру́се воста́нут к Твоему́ сре́тению, Христе́ Бо́же, / тогда́ Влады́ко, я́же преста́вил еси́ от нас, / во святы́х Твои́х учини́ селе́ниих ду́хи, Влады́ко, / Твои́х рабо́в при́сно.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся Мари́е Богоро́дице, / хра́ме неразори́мый, па́че же святы́й, / я́коже вопие́т проро́к, / святы́й храм Твой, ди́вный в пра́вду.

На стиховне подобны стихи, Феофана, Осмогласника по гласу.

Слава, глас 6, Дамаскиново: Боле́знь Ада́му бысть дре́ва вкуше́нием дре́вле во Еде́ме, / егда́ змий яд изблева́, / тем бо вни́де смерть всеро́дная, снеда́ющая челове́ка. / Но прише́д Влады́ка низложи́ зми́я, / и упокое́ние нам дарова́, / к Нему́ у́бо возопии́м: / пощади́ Спа́се, и я́же прия́л еси́, / со избра́нными Твои́ми упоко́й.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Ты еси́ Бог наш вся в му́дрости содева́яй и соверша́яй, / проро́ки посла́л еси́, Христе́, прорещи́ Твое́ прише́ствие, / и апо́столы, пропове́дати Твоя́ вели́чия. / И о́вии у́бо прореко́ша прише́ствие Твое́, / о́вии же креще́нием просвети́ша язы́ки, / му́ченицы же пострада́вше, прия́ша я́же возжела́ху. / И мо́лит Тя лик обои́х, с Ро́ждшею Тя: / упоко́й, Бо́же, ду́ши, я́же прия́л еси́, / и нас сподо́би Ца́рствия Твоего́, / Крест претерпе́вый мене́ ра́ди осужде́ннаго, / Изба́вителю мой и Бо́же.

Бла́го есть испове́датися: Трисвятое, тропарь: Глубино́ю му́дрости: Сла́ва, и ны́не: Тебе́ и сте́ну: Присовокупляем же и первый час. И отпуст.

На литургии

Изобразительная, и от канона Триоди, песнь 3 и 6.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, кондак, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Тебе́ и Сте́ну и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Прокимен Апостола, глас 6:

Ду́ши их / во благи́х водворя́тся. Стих: К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́.

Апостол к коринфяном, зачало 146.

Бра́тие, вся ми леть суть, но не вся на по́льзу: вся ми леть суть, но не вся назида́ют. Никто́же своего́ си да и́щет, но е́же бли́жняго ко́йждо. Все, е́же на то́ржищи продае́мое, яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́весть. Госпо́дня бо земля́ и исполне́ние ея́. А́ще ли кто от неве́рных призыва́ет вы, и хо́щете ити́, все предлага́емое вам яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́весть. А́ще ли же кто вам рече́т: сие́ идоложе́ртвенно есть: не яди́те за о́ного пове́давшаго, и со́весть. Госпо́дня бо земля́ и исполне́ние ея́.

Другий за упокой, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Аллилу́иа, глас 6: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди. Стих: И па́мять их в род и род.

Евангелие от Луки, зачало 105.

Рече́ Госпо́дь: блюди́те, да не прельще́ни бу́дете: мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще, я́ко Аз есмь, и вре́мя прибли́жися. Не изы́дите у́бо во след их. Егда́ же услы́шите бра́ни и нестрое́ния, не убо́йтеся: подоба́ет бо сим бы́ти пре́жде, но не у а́бие кончи́на. И бу́дут зна́мения в со́лнце, и луне́ и звезда́х: и на земли́ туга́ язы́ком от неча́яния, шу́ма морска́го и возмуще́ния, издыха́ющим челове́ком от стра́ха и ча́яния гряду́щих на вселе́нную: си́лы бо небе́сныя подви́гнутся. И тогда́ у́зрят Сы́на Челове́ческа гряду́ща на о́блацех с си́лою и сла́вою мно́гою. Не́бо и земля́ ми́мо и́дет, а словеса́ Моя́ не и́мут прейти́. Внемли́те же себе́, да не когда отягча́ют сердца́ ва́ша объяде́нием и пия́нством и печа́льми жите́йскими, и на́йдет на вы внеза́пу день той. Я́ко сеть бо прии́де на вся живу́щия на лицы́ всея́ земли́. Бди́те у́бо на вся́ко вре́мя моля́щеся, да сподо́битеся убежа́ти всех сих хотя́щих бы́ти, и ста́ти пред Сы́ном Челове́ческим.

Другое усопшим, от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшим к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя, и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́. И о́бласть даст Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть, не диви́теся сему́. Я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Киноник: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, трижды.

Ведати же подобает, яко сие последование бывает непременно и в субботу святыя Пятьдесятницы.