Триодь Постная. Суббота 1-ой седмицы. Последование Утрени.

Службы Великого поста

ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою, и всесожже́ние твое ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твоем и во и́мя Го́спода Бо́га нашего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вод проше́ния твоя. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего, услы́шит его с небесе́ свята́го Своего, в си́лах спасе́ние десни́цы Его. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га нашего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его дал еси́ ему, и хоте́ния устну́ его не́си лиши́л его. Я́ко предвари́л еси́ его благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ ему долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него. Я́ко да́си ему благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя всем врагом Твои́м, десни́ца Твоя да обря́щет вод ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего, Госпо́дь гне́вом Своим смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твоих угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Боже, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область) и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом моим ко Го́споду воззва́х, и услыша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твоих благослове́ние Твое.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твоим нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобою все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз блага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе у́тренюю, возжада́ Тебе душа́ моя, коль мно́жицею Тебе плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя. А́ще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом будут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы утренния тайно, пред святыми дверьми.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых моих от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя и́мя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т. Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его. Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святых Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изобилии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По окончании великой ектении начинаем пети во глас 2, велегласно и со сладкопением на оба лика:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 4: Ка́мень его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Посем тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вся па́че смы́сла, вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистоте́ запеча́танной, и де́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши и́стиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 16-я.

Аллилуиа, псалом Давиду, 109.

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему: седи́ одесну́ю Мене, до́ндеже положу́ враги́ Твоя подно́жие ног Твоих. Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твоих. С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, во све́тлостех святы́х Твоих, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век по чи́ну Мелхиседе́кову. Госпо́дь одесну́ю Тебе сокруши́л есть в день гне́ва Своего цари́. Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

Аллилуиа, 110.

Испове́мся Тебе, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, в сове́те пра́вых и со́нме. Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его. Испове́дание и великоле́пие де́ло Его, и пра́вда Его пребыва́ет в век ве́ка. Па́мять сотвори́л есть чуде́с Своих, ми́лостив и щедр Госпо́дь. Пи́щу даде́ боя́щимся Его, помяне́т в век заве́т Свой. Кре́пость дел Своих возвести́ лю́дем Своим, да́ти им достоя́ние язы́к. Дела́ рук Его и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его, утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́. Избавле́ние посла́ лю́дем Своим: запове́да в век заве́т Свой, свя́то и стра́шно и́мя Его. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щим и́. Хвала́ Его пребыва́ет в век ве́ка.

Аллилуиа, ангеево и Захариино, псалом 111.

Блаже́н муж, боя́йся Господа, в за́поведех Его восхо́щет зело́. Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его, род пра́вых благослови́тся: сла́ва и бога́тство в дому́ его, и пра́вда его пребыва́ет в век ве́ка. Возсия́ во тьме свет пра́вым, ми́лостив и щедр и пра́веден. Благ муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в век не подви́жится. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. От слу́ха зла не убои́тся, гото́во се́рдце его упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце его, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда его пребыва́ет во век ве́ка, рог его вознесе́тся в сла́ве. Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет. Жела́ние гре́шника поги́бнет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 112.

Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небесы́ сла́ва Его. Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й, и на смире́нныя призира́яй на небеси́ и на земли́, воздвиза́яй от земли́ ни́ща, и от гно́ища возвыша́яй убо́га, посади́ти его с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х; вселя́я непло́довь в дом, ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

Аллилуиа, 113.

Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, бысть Иуде́я святы́ня Его, Изра́иль о́бласть Его. Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять, го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии. Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля, обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. Не нам, Го́споди, не нам, но име́ни Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их? Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́. И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. Дом Изра́илев упова́ на Го́спода: помо́щник и защи́титель им есть. Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода: помо́щник и защи́титель им есть. Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: помо́щник и защи́титель им есть. Госпо́дь помяну́в ны́ благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь, благослови́л есть боя́щияся Го́спода, ма́лыя с вели́кими. Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша. Благослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси низходя́щии во ад, но мы, живи́и, благослови́м Го́спода от ны́не и до ве́ка.

Аллилуиа, 114.

Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, я́ко приклони́ у́хо Свое мне, и во дни́ моя призову́. Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Госпо́дне призва́х: о Го́споди, изба́ви ду́шу мою. Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден, и Бог наш ми́лует. Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя. Обрати́ся, душе́ моя, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя. Я́ко изъя́т ду́шу мою от сме́рти, о́чи мои от слез и но́зе мои от поползнове́ния. Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 115.

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же Рех во изступле́нии моем: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его. О Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

Аллилуиа, 116.

Хвали́те Го́спода, вси язы́цы, похвали́те Его, вси лю́дие, я́ко утверди́ся ми́лость Его на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Аллилуиа, 117.

Испове́дайтеся Го́сподеви. я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́спода: я́ко Благ, я́ко в ве́к ми́лость Его. От ско́рби призва́х Го́спода, и услы́ша мя в простра́нство. Госпо́дь мне помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к. Госпо́дь мне помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на челове́ка. Бла́го есть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи. Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним противля́хся им. Отринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя. Кре́пость моя и пе́ние мое Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние. Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу, десни́ца Госпо́дня вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Го́сподеви. Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня. Испове́мся Тебе, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся вонь. О Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же. Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня. Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: соста́вите пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже седальны мученичны Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 17-я.

Аллилуиа, 118.

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его. Не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои, сохрани́ти оправда́ния Твоя. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя. Испове́мся Тебе в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя. Всем се́рдцем моим взыска́х Тебе, не отри́ни мене́ от за́поведей Твоих. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя, я́ко да не согрешу́ Тебе. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твоим. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твоих. На пути́ свиде́ний Твоих наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твоих поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя. Во оправда́ниих Твоих поучу́ся, не забу́ду слове́с Твоих. Возда́ждь рабу́ Твоему: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя. Откры́й о́чи мои, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́, не скрый от Мене́ за́поведи Твоя. Возлюби́ душа́ моя возжела́ти судьбы́ Твоя на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым, про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твоих. Отыми́ от Мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твоих. И́бо свиде́ния Твоя поуче́ние мое есть, и сове́ти мои оправда́ния Твоя. Прильпе́ земли́ душа́ моя, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя возвести́х, и услы́шал мя еси́, научи́ мя оправда́нием Твоим. Путь оправда́ний Твоих вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твоих. Воздрема́ душа́ моя от уны́ния, утверди́ мя в словесе́х Твоих. Путь непра́вды отста́ви от Мене, и зако́ном Твоим поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твоим, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твоих теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твоих, и взыщу́ и́ вы́ну. Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твоих, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое во свиде́ния Твоя, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твоем живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему сло́во Твое в страх Твой. Отыми́ поноше́ние мое, е́же непщева́х, я́ко судьбы́ Твоя бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя, в пра́вде Твоей живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя, Го́споди, спасе́ние Твое по словеси́ Твоему, и отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во, я́ко упова́х на словеса́ Твоя. И не отыми́ от уст моих словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя упова́х, и сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя взыска́х, и глаго́лах о свиде́ниих Твоих пред цари́, и не стыдя́хся, и поуча́хся в за́поведех Твоих, я́же возлюби́х зело́: и воздвиго́х ру́це мои к за́поведем Твоим, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твоих. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии моем, я́ко сло́во Твое живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́, от зако́на же Твоего не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя на ме́сте прише́льствия моего. Помяну́х в нощи́ и́мя Твое, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твоих взыска́х. Часть моя еси́, Го́споди, Рех сохрани́ти закон Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему всем се́рдцем моим: поми́луй мя по словеси́ Твоему. Помы́слих пути́ Твоя, и возврати́х но́зе мои во свиде́ния Твоя. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе и храня́щим за́поведи Твоя. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́, оправда́нием Твоим научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твоим, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твоим ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х, сего́ ради сло́во Твое сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твоим. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твоим. Благ мне зако́н уст Твоих, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ныне и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ру́це Твои сотвори́сте мя и созда́сте мя, вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твоим. Боя́щиися Тебе у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя упова́х. Разумех, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя, да уте́шит мя по словеси́ Твоему рабу́ Твоему. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твоих. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе и ве́дящии свиде́ния Твоя. Бу́ди се́рдце мое непоро́чно во оправда́ниих Твоих, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое душа́ моя, на словеса́ Твоя упова́х. Исчезо́ша о́чи мои в сло́во Твое, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя? Зане́ бых я́ко мех на сла́не, оправда́ний Твоих не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего? Когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд? Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя и́стина; непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́, аз же не оста́вих за́поведей Твоих. По ми́лости Твоей живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твоих. Во век, Го́споди, сло́во Твое пребыва́ет на небеси́. В род и род и́стина Твоя. Основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет. Учине́нием Твоим пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии моем. Во век не забу́ду оправда́ний Твоих, я́ко в них оживи́л мя еси́.

[Среда:]

Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твоих взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя разуме́х. Вся́кия кончины ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя поуче́ние мое есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя. От суде́б Твоих не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твоих разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м моим. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему. Во́льная уст моих благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твоим научи мя. Душа́ моя в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твоих не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя во век, я́ко ра́дование се́рдца моего суть. Приклони́х се́рдце мое сотвори́ти оправда́ния Твоя в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя упова́х. Уклони́теся от Мене́, лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего. Заступи́ мя по словеси́ Твоему, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего, помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твоих вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твоих, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя. Пригвозди́ стра́ху Твоему пло́ти моя, от суде́б бо Твоих убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя. Восприими́ раба́ Твоего во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои исчезо́сте во спасе́ние Твое и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твоим по ми́лости Твоей, и оправда́нием Твоим научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя. Время сотвори́ти Господеви: разори́ша закон Твой. Сего ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твоим направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя, сего́ ради испыта́ я душа́ моя. Я́вле́ние слове́с Твоих просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя отверзо́х и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твоих жела́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое. Стопы́ моя напра́ви по словеси́ Твоему, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя. Лице́ Твое просвети́ на раба́ Твоего и научи́ мя оправда́нием Твоим. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя, я́ко забы́ша словеса́ Твоя врази́ мои. Разжже́но сло́во Твое зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твоих не забы́х. Пра́вда Твоя пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жди обрето́ша мя, за́поведи Твоя поуче́ние мое. Пра́вда свиде́ния Твоя в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню свиде́ния Твоя. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя упова́х. Предвари́сте о́чи мои ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твоим. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твоей: по судьбе́ Твоей живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твоих, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое, и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твоих не взыска́ша. Щедро́ты Твоя мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твоей живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твоих не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия, и иста́ях: я́ко слове́с Твоих не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твоей живи́ мя. Нача́ло слове́с Твоих и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твоих убоя́ся се́рдце мое. Возра́дуюся аз о словесе́х Твоих, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего, Го́споди, и за́поведи Твоя возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя свиде́ния Твоя, и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя и свиде́ния Твоя, я́ко вси путие́ мои пред Тобою, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твоим. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя, я́ко вся за́поведи Твоя пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое есть. Жива́ бу́дет душа́ моя и восхва́лит Тя: и судьбы́ Твоя помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего, я́ко за́поведей Твоих не забы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки миром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Седальны Триоди святаго Феодора, глас 3:

Подобен: Божия ве́ры:

Кипя́ ве́ры правосла́вием, пре́лесть угаси́л еси́ злосла́вия, упразднив и́дольское безбо́жие: и всесожже́ние боже́ственное быв, чудоде́йствии ороша́еши концы́, му́чениче пресла́вне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственный дар, тя ко спасе́нию всей даде́ вселе́нней, в страда́льчествах укрепи́вый тя Госпо́дь, душе́вныя на́ша боле́зни исцеля́я, и теле́сныя стра́сти побежда́я, му́чениче Фео́доре, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Невмести́маго Бо́га, во утро́бе Твое́й, Де́во Пречи́стая, носи́вшая, пре́жде век от Отца́ нетле́нно возсия́вшаго, Сло́ва Ипоста́снаго и Сы́на Единосу́щнаго, Сего́ моли́ с проро́ки и му́ченики, преподо́бными, по́стники и пра́ведными, дарова́ти нам разреше́ние прегреше́ний.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Духом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Зде поем канон храма со ирмосом на 6: ирмос по дважды. И святаго Феодора на 8. И глаголем песни: Го́сподеви пое́м: на оба лика поскору, кийждо лик свой стих.

Песнь 1

Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися, коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его.

Госпо́дь сокруша́яй бра́ни. Госпо́дь и́мя Ему, колесни́цы фарао́новы, и си́лу его ве́рже в мо́ре.

Пучи́ною покры́ я́, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

Огусте́ша, я́ко стена́ во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

И поет лик ирмос канона храма.

Стих: Рече́ враг: гнав пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

И поется тойжде ирмос канона храма.

Стих: Посла́л еси́ дух Твой, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льней.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди? кто подо́бен Тебе́, просла́влен во святы́х, ди́вен, сла́вно творя́й чудеса́?

И тропарь канона храма.

Стих: Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, пожре́ я земля́, наста́вил еси́ пра́вдою Твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

И тропарь канона храма.

Стих: Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.

И тропарь канона храма.

Стих: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и князе́й Моави́тских прия́т я́ тре́пет, раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

Зде чтется канон святаго Феодора, глас 4:

Всех Превы́шший, Тя неизрече́нно роди́вшую, всех предположи́ вы́шшую Своих избра́нных: те́мже днесь сего́ вене́чника пою́ще, Всепе́тая, Тебе́ предначина́ем.

Вели́каго в му́ченицех, страда́льца пресве́тлаго, имени́таго и пресла́внаго в чудесе́х, от коне́ц земли́ и до коне́ц знамени́таго, пе́сньми воспо́ю Фео́дора. (За един.)

Стих: Нападе́т на ня стра́х и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

День весе́лый в ско́рбех возсия́, и се́тование сих уясни́, предпра́зднственная предпу́тия издале́ча, просия́вша благода́тию боже́ственнаго му́ченика.

Стих: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Кропи́т очище́ния Це́рковь, кровьми́ свято́е заколе́ние, е́же прия́т пожре́нный и в же́ртву прия́тый, страда́льчествовавшаго Божественныя ра́ди сла́вы Его́.

Стих: Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

Богородичен: Красно́ а́ще и незре́ло, е́же пра́здновати узако́нися: украси́вшая бо вся Влады́чица, и ны́не показа́ сея́ па́мяти приобща́ющияся предбе́дствующему кро́вию.

Иный канон, глас 6:

Стих: Госпо́дь, ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Чу́дный во святы́х вои́стинну Бо́же, во мне удиви́ ми́лости Твоя́, Христе́, сло́во ми да́руя, я́ко да чу́дная восхвалю́ Твоего́ му́ченика.

Стих: Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Тве́рдое в страда́льчестве, и терпели́вое в боле́знех показа́л еси́, страстоте́рпче Христо́в: ско́рое же па́ки на нас по́мощи явля́я твоея́, Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благочести́вую оте́ц ве́ру, от души́ его́ мучи́тель отрева́я зле, нечести́вый сове́т Бо́гу прирази́в, восхоте́ при́сно ити́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоре́чивых прорече́ния дре́вле муже́й, на Тебе́ испо́лнишася, Ма́ти Де́во, я́ве: я́ко Бо́га ро́ждшая и́стиннаго, и Челове́ка и́стиннаго, па́че естества́ и ужа́сно.

Таже катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, и воспою́ ра́дуяся Тоя́ чудеса́.

Песнь 3

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко не́сть свят, я́ко Госпо́дь, и несть пра́веден, я́ко Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, и Бог уготовля́яй начина́ния Своя́.

Лук си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Зде поется ирмос канона храма.

Стих: Испо́лненнии хле́бов лиши́шася, и а́лчущии прише́льствоваша зе́млю.

И поется тойжде ирмос канона храма.

Стих: Я́ко непло́ды роди́ седмь, и мно́гая в ча́дех изнемо́же.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: Госпо́дь мертви́т, и живи́т, низво́дит во ад, и возво́дит.

И тропарь канона храма.

Стих: Госпо́дь убо́жит и богати́т, смиря́ет и вы́сит, возставля́ет от земли́ убо́га, и от гно́ища воздвиза́ет ни́ща.

И тропарь канона храма.

Стих: Посади́ти его с могу́щими люде́й, и престол сла́вы насле́дуя ему́.

И тропарь канона храма.

Стих: Дая́й моли́тву моля́щемуся, и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Зде чтется канон святаго Феодора.

Ви́дети день Сы́на Твоего́ жела́юще христоимени́тии лю́дие, во о́браз сего́, Влады́чице, тому́ ны́не предпра́зднствуют, Тебе́ нося́ще показа́ние, и сла́внаго страстоте́рпца Твоего́.

Побеждаю́т вся́кими о́бразы лу́чшая: вели́кий бо во страда́льцех в весе́лие измени́ вре́менную скорбь, свята́го зе́льное поста́ обрати́в во ослабле́ние. (За един.)

Стих: Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та его́, Госпо́дь Свят.

Сво́йственный и подо́бный тебе́ дар, и́бо от свои́х, страда́льче: и́хже бо сам всели́л еси́ в сей ча́стице твое́й, обра́дованно да́ры тебе́ похва́л прино́сим.

Добре́йшее основа́ние положи́л еси́, твои́ми изря́дствы, изря́дне, зве́ря всегуби́тельна, огне́м и уби́йством ды́шуща, низложи́в я́ко безде́льна, преесте́ственною до́блестию. (За един.)

Стих: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

Неи́стовствовав но́вый отсту́пник по ра́вному лю́те дре́внему, же́ртвы бра́шном я́коже я́дом смеси́, но ло́жный окая́нник премудри́ся му́чеником.

Стих: И твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

Богородичен: Испо́лнися у́бо вся, Де́во, зна́ти Го́спода земля́, из Тебе́ ми́ру я́вльшася, но боже́ственным му́чеником благода́ть мно́гая, утверди́вшим саме́ми собо́ю и́стину.

Стих: Госпо́дь взы́де на небеса́, и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, Пра́веден сый.

Иный канон:

Пе́рвее в Е́вины у́ши пошепта́вый ле́стно, и Ада́ма то́юже прельсти́вый ле́стно, той и ны́не яд зло́бы к ле́сти излия́.

Стих: И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог христа́ Своего́.

Лестца́ имя́ше на него́, пита́ше неи́стовство проти́ву правоживу́щим, вре́мя взыска́ше пра́вое, во́ньже ме́рзость сотвори́ти поуча́шеся пребеззако́ннейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дней нача́ток святы́х наста́ посто́в, в ни́хже вся́кий христиа́нин самого́ себе́ воздержа́нием мно́гим очи́стив, всех оша́яся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наде́ждо ми́ру держа́вная, покро́ве и предста́тельство Всесвята́я Де́во, не пре́зри, Блага́я, моле́ния рабо́в, от любве́ Тя при́сно ублажа́ющих.

Таже катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Седален, глас 8:

Подобен: Прему́дрости сло́во:

Боже́ственное всеору́жие восприи́м, и и́долов лесть низложи́в, А́нгелы воздви́гл еси́ восхваля́ти по́двиги твоя́: боже́ственным бо жела́нием ум распали́в, смерть во огни́ до́блественно презре́л еси́. Те́мже именоно́сно прося́щим тя да́руй Боже́ственныя да́ры, исцеле́ний подая́ния, страстоте́рпче Фео́доре: моли́ся Христу́ Бо́гу, согреше́ний оставле́ние дарова́ти, пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Максимиа́новыми ласка́ньми не уклони́вся, Христо́выми же словесы́ му́жествовав, и́дольское ка́пище во огни́ испепели́л еси́, страда́льчески победи́в до́бре сопроти́вника, проро́чески преше́л еси́ огнь, я́коже в воде́. Те́мже досто́йно воздая́ние подвиго́в, источа́еши исцеле́ния, страстоте́рпче Фео́доре: моли́ся Христу́ Бо́гу, прегреше́ний оставле́нию дарова́тися, пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, я́ко прия́телище су́щи Вы́шняго, Всепе́тая, беззако́ния мя су́ща скве́рное жили́ще, и в ра́зуме бы́вша бесо́в игра́лище, потщи́ся и сих злоде́йствия мя изба́вити, све́тлое жили́ще доброде́телию стяжа́вшая, светоприе́мнице нетле́нная: разжени́ о́блак страсте́й, и го́рния све́тлости сподо́би, и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Го́споди, услы́шах слух Твой, и убоя́хся, Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́, и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ моей во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га прии́дет, и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ небеса́ доброде́тель Его́, и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

Вложи́л еси́ во главы́ беззако́нных смерть, воздви́гл еси́ у́зы да́же до вы́и в коне́ц.

И поется ирмос канона храма.

Стих: Разсе́кл еси́ во изступле́нии главы́ си́льных, стрясу́тся в ней, разве́рзут узды́ своя́, я́ко снеда́яй ни́щий тай.

И паки тойже ирмос.

Стих: И возве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твои́, смуща́ющия во́ды мно́ги.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: Сохрани́хся, и убоя́ся се́рдце мое́, от гла́са моли́твы усте́н моих.

И тропарь канона храма.

Стих: И вни́де тре́пет в ко́сти моя́, и во мне смяте́ся кре́пость моя́.

И тропарь канона храма.

Стих: Почи́ю в день ско́рби моея́, да взы́ду в лю́ди прише́льствия моего́.

И тропарь канона храма.

Стих: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Зде чтется канон святаго Феодора.

О но́ваго и пресла́внаго смеше́ния же и растворе́ния! Де́вству рождество́ соедини́ роди́выйся Богочелове́к: се́тованным же днем весе́лие, Своего́ почита́я страда́льца, вмеси́.

Виждь, ка́ко Христа́ любя́ше, Христо́ви во́инствуяй! Враги́ бо се́го ре́вностию и огне́м погуби́, и себе́ коне́чне до́брую и прия́тную Ему́ же́ртву усе́рдно отдаде́. (За един.)

Стих: Солже́т де́ло ма́слинное, и поля́ не сотворя́т я́ди.

Победоносный от страда́льчеств до́блий разреши́, дерзнове́нно глаго́ля, и презре́нием муче́ний зри́тели удиви́в, и быв всей тва́ри но́вое и пресла́вное позо́рище.

Стих: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, и не бу́дет воло́в при я́слех.

Кость у́бо не сокруши́ся Бо́га и Влады́ки моего́, о долготерпе́ния, и по умерщвле́нии стра́ждуща! Во́ина же Его огнь прие́м, и ко́ло устыде́ся, уме́ршу прикосну́тися.

Стих: Аз же о Го́споде возра́дуюся, возвесели́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

Богородичен: Соуме́ршии Влады́це, Живота́ служи́тели, и совоста́вшии живу́т у Него́ ны́не ве́чно: и Сы́ну Ма́терь спрославля́ют, благословя́ще Отца́, Сы́на и Ду́ха Свята́го.

Стих: Госпо́дь Бог мой, си́ла моя́, и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

Иный канон:

Сове́т совещава́ет нечести́вейший, зри́те я́ко вои́стинну есть стра́шно: разуме́ бо окая́нный ме́рзскими бра́шны лю́ди Христо́вы оскверни́ти.

Стих: И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

В де́ло приведе́ сове́т беззако́нный: возбрани́ти бо повеле́в чи́стых яде́ний бра́шно, и предложи́ти я́же он оскверни́ кровьми́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бысть я́вственно и оглаше́нно беззако́ние всем христиа́ном: те́мже я́коже уве́деша, стеко́шася вси ку́пно в храм Госпо́день святы́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, ро́ждшую Предве́чнаго, от Отца́ рожде́ннаго, ны́не ве́рнии Моли́твенницу предлага́ем: Тоя́ моли́твами, Христе́, преклоне́н, благоуве́тлив бу́ди рабо́м Твои́м.

Таже катавасия: Седя́й в сла́ве, на престо́ле Божества́, во о́блаце ле́гце прии́де Иису́с Пребоже́ственный, нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же постыдя́тся.

И поется ирмос канона храма.

Стих: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Паки поется тойжде ирмос канона храма.

Стих: Го́споди, Бо́же наш, мир даждь нам, вся бо возда́л еси́ нам.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, Го́споди, ра́зве Тебе́ не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

И тропарь канона храма.

Стих: Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, ниже́ вра́чеве воскреся́т.

И тропарь канона храма.

Стих: Сего́ ра́ди наве́л еси́ и погуби́л, и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

И тропарь канона храма.

Стих: Приложи́ им зла, Го́споди, прило́жи зла сла́вным земли́.

Зде чтется канон святаго Феодора.

Отверза́ются днесь преддве́рия благода́ти, и упокое́ние ны́не са́мое прообража́ет воскресе́ние, си́це светоно́сне све́тлую Влады́чицу почита́юще, и сла́внаго му́ченика.

Стих: Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

Да́рует тезоимени́тый дар Бог, Фео́дора, возлюби́вшим я́вльшаго возлю́бленнаго явле́ние, пресла́вных дел творца́ и Боже́ственных сил самоде́теля содева́емаго.

Стих: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти, и в боле́зни своей вопия́ше, та́ко бы́хом возлю́бленному Твоему́.

Ничто́же к му́ченику лу́цы и стре́лы твоя́, вра́же челове́ческаго спасе́ния: и уме́рый бо живе́т, и возбну́, и злоде́йством твои́м противля́яйся спасает вся́каго правосла́внаго.

Стих: Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

Богородичен: Стра́нное бя́ше пре́жде чу́до, Богоотрокови́це, страда́льческими же свиде́тельствы прия́т ве́ру несумне́нну, и ве́руемое при́сно пребыва́ет чуди́мое, и ве́рне покланя́емое.

Стих: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут и́же во гробе́х, и возвеселя́тся и́же на земли́.

Иный канон:

Тогда́шний у́бо архиере́й весь ужасну́вся, нечести́ваго я́коже уве́де сове́т, пе́сньми всено́щными Бо́га моля́ше, не презре́ти в коне́ц люде́й жре́бия его́.

Стих: Роса́ бо я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Но ско́рый вои́стинну помо́щник, во исти́не и теплоте́ призываю́щих, моле́ния их не презре́ вся́каго: но скоре́йшее им соделова́ет разреше́ние начина́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От вы́шних помо́щник посыла́ется я́ко скоре́е на зе́млю, страстоте́рпец Фео́дор, и пастыренача́льнику явля́ется, разреше́ние науча́я беззако́ннаго сове́та.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Никто́же притека́я к Твоему́, Влады́чице, заступле́нию те́пле, посрами́тся когда́: но про́сит благода́ти, и дар прие́млет, к поле́зному скоре́йший проше́ния.

Таже катавасия: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на, всем воспева́ющим Тя, мир подава́ющая.

Песнь 6

Лик поет ирмос канона храма. (Дважды.)

Стих: Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду, Бо́гу моему́, и услы́ша мя.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя.

И тропарь канона храма.

Стих: Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

И тропарь канона храма.

Стих: Еда́ приложу́ призре́ти ми к хра́му свято́му Твоему́.

И тропарь канона храма.

Стих: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.

Зде чтется канон святаго Феодора:

Пости́тися, Спа́се, не мо́гут, дру́зи и сы́нове черто́га Твоего́: Тебе́ бо Жени́ха с Ма́терию и с дру́гом Твои́м учрежда́ют предстоя́ща, и слу́жат.

Стих: Понре́ глава́ моя в разсе́ли гор, снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

Отступи́ Бо́га спаса́ющаго, отступи́ и от ра́зума злоимени́тый, и киче́нием воста́ на ве́ру: но вме́сто сего́ обре́те великоимени́таго.

Стих: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

Пострада́в предста́ му́дрший, и сотво́рь до́блий те́пльший, к мучи́телем бо бра́нию, и побе́дою до́бре обучи́вся, ниже́ у́мер отступи́ исправле́ния.

Стих: И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, к хра́му свято́му Твоему́.

Богородичен: Изба́вльшеся днесь, Влады́чице, беды́ душетле́нныя, чудесе́м страстоте́рпца Твоего́, по Твоему́ Боже́ственному промышле́нию, благода́ть обои́м возлага́ем.

Стих: Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

Иный канон святаго Феодора:

Стра́нному ужаса́яся виде́ния Твоего́, архиере́й проти́во рече́: ты кто еси́, го́споди, глаго́ляй мне? вразуми́ и научи́, ка́ко обря́щем скоре́йшую по́мощь?

Стих: Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Фео́дор рече́: аз есмь я́вственно страстоте́рпец, и слы́ши: пшени́цу свари́в, раздели́ лю́дем, и та́ко спасу́тся от скве́рных бра́шен преле́стника.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ко́ль ве́лие чу́до твое́, и пресла́вное твое́ заступле́ние, Фео́доре: те́мже дерза́юще вси чи́сто к тебе́ прибега́ем, и мо́лимся: спаси́ рабы́ твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́та жили́ще и прия́телище чи́стое Сло́ва была́ еси́, Отца́ благоволе́нием, и к Тебе посеще́нием Ду́ха Свята́го: те́мже мя просвети́.

Таже катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е, соверша́юще пра́зднество, богому́дрии Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву я́ко щит внутрь прие́м в се́рдце твое́м, проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, и венце́м небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

Икос: На престо́ле све́та носи́маго, благода́рственно ве́рою воспева́ем Тя, я́ко дарова́ние Боже́ственное дарова́л еси́, до́бляго страда́ньми Фео́дора, в житии́ треблаже́ннаго, я́ко побо́рника су́ща и́стины: и́же благочести́вым помышле́нием стяжа́в Христа́, держа́вный бысть победи́тель на ле́стнаго, я́ко непобеди́мый.

Песнь 7

Лик поет ирмос канона храма. (Дважды.)

Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́.

И тропарь канона храма.

Стих: И вси суди́ Твои́ и́стинни, и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́.

И тропарь канона храма.

Стих: И на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

И тропарь канона храма.

Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Зде чтется канон святаго Феодора:

Зако́ну рекл еси́ не лежа́ти пра́ведником Твои́м, пра́ведный Влады́ко: те́мже Ма́ти Твоя́, и многочу́дный сей раб Твой, све́тлостию па́мяти, сих днесь зако́ны разоря́ют поще́ния.

Стих: И благослове́но и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

Коль сла́дкое и вели́кое, и ра́достное ны́нешнее торжество́! е́же му́чеников нам до́блейший и преве́лий ны́не вообрази́, еди́нем чудесе́м от нечи́стых чи́стыя лю́ди Христо́вы соверши́в.

Стих: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

К зми́ем лю́тым сопроти́вльшагося, и возмо́гшаго на душетле́ннаго же, и оскверня́ющаго одушевле́нная телеса́, венча́им побе́дными пе́сньми, и венце́в похвала́ми.

Стих: Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Богородичен: Родонача́льник у́бо проуве́дев душетле́нное бра́шно не убеже́: Твои́ же ве́рнии лю́дие от Твоего́ му́ченика преднаучи́вшеся, и избе́гше всепа́губныя пи́щи, с сим, Влады́чице, спаси́тельная Тебе́ жрут.

Стих: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Иный канон святаго Феодора:

Росода́вец печа́ли, и распале́ния о́блак яви́лся еси́, пресла́вне, и спасл еси́ от пе́щи мучи́тельския, зову́щия вся ве́рныя: благослове́н еси́, Бо́же, оте́ц на́ших.

Стих: Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Царю́ пребеззако́ннейший, посрами́ся, и да заградя́тся уста́ твоя́, поуча́ющаяся на нас беззако́нному сове́ту: разруши́ бо твою́ кре́пость ца́рствуяй Царь и всех Госпо́дь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иулиа́не безу́мне, сердце твое́ все зло́бы испо́лнися, обава́ется же от прему́драго Бо́га на́шего, излия́вшееся ле́стно на нас, вопию́щих к Нему́: благода́ть подава́еши нам.

И ны́не и при́сно и во веки веков. Ами́нь.

Богородичен: Па́че сло́ва Твое́ бысть зача́тие, и па́че ума́ рождество́ Твое́, Всенепоро́чная: Бо́га бо родила́ еси́ пло́тию, спа́сшаго вся от тле́ния, Благослове́нная. Те́мже ны́не, Богоро́дице, Тя сла́вим.

Таже катавасия: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии па́че Созда́вшаго, но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся пою́ще: препе́тый отце́в, Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те во́ды вся, я́же превы́ше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Зде поется ирмос канона храма.

Благослови́те огнь и вар, студ и зной, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И поется тойжде ирмос канона храма.

Стих: Благослови́те сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: Благослови́те свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И тропарь канона храма.

Стих: Благослови́те земля́, го́ры и хо́лми, и вся прозяба́ющая на ней, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И тропарь канона храма.

Стих: Благослови́те исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ти и вся дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И тропарь канона храма.

Стих: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Зде чтется канон святаго Феодора:

Ра́дости рождество́м испо́лнившая небе́сная и земна́я, вре́менным се́тованием благода́ть благовре́менную подае́т вене́чнику, спле́щущи све́тло пра́зднственная.

Суббо́тствуим, челове́цы, днесь, от трудо́в вчера́шних почи́вше, за благослови́вшаго настоя́щий день упокое́нием, и ны́не торжество́м му́ченика. (За един.)

Стих: Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Вои́стинну сия́ пе́рвая в суббо́тах, и суббо́т бы глаго́лалася суббо́та: му́ченическия же благода́ти и си́лы Боже́ственныя испо́лнена, спасе́ния вели́каго воспомина́ние.

Стих: Благослови́те свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Царя́ Бо́га чи́стыми бра́шны, ца́рствия беззако́ннаго скверне́ния чи́стый упраздни́, и пресла́вным о́бразом чудоде́йства святу́ю седми́цу освяти́.

Стих: Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Богородичен: Извеща́ет Твое́, Отрокови́це, та́инство му́чеников усе́рдная смерть, я́ко бо Бо́гу ве́ровавше ро́ждшемуся, а́ще и стра́сть во́лею претерпе́, саме́х себе́ до́блии пожро́ша.

Стих: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Иный канон святаго Феодора:

Из пла́мене я́ко изба́вился еси́, му́чениче Фео́доре, Боже́ственною си́лою: си́це и ны́не нас спасл еси́ сам, предста́тельством боже́ственным твои́м, беззако́ннаго сове́та злоко́зненнаго.

Стих: Благослови́те апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Ве́чер водвори́ся плач рабо́м Твои́м, от лука́ваго лови́тельства супоста́та на́шего: но во у́трие ра́дость возсия́, му́чениче терпеливоно́сче, те́плою твое́ю по́мощию.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Изба́вителя тя обре́тше в беды́ мы впа́дше, и изба́вителя ко́зни вра́жия, му́чениче Христо́в страстоте́рпче Фео́доре, тя славосло́вим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Недоумева́ет ум челове́ческий Твоего́ рождества́, Чи́стая, та́инство изрещи́: и сего́ ра́ди Тя ве́рою благоче́стно, я́ко Богоро́дицу почита́ем, и славосло́вим во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Таже катавасия: О́троки благочести́выя в пещи́, рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Священник: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Лик: Вели́чит душа́ Моя Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние ра́бы Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Песнь 9

Лик поет ирмос канона храма. (Дважды.)

Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И чтется тропарь канона храма.

Стих: И воздви́же рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́.

И тропарь канона храма.

Стих: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех ненави́дящих нас.

И тропарь канона храма.

Стих: Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.

И тропарь канона храма.

Стих: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Зде чтется канон святаго Феодора.

Стека́ется мно́жество отвсю́ду, в сень сведе́ния, и живу́щую благода́ть, предпросия́вшаго в сла́ве всех му́чеников, со Влады́чицею всех велича́ем.

Стих: Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь, и держа́вствуй всу́е борю́щими: Христо́вы бо дру́зи и предстоя́щии о тебе́ пеку́тся, и отстоя́щии я́коже до́блии, ему́же соверша́еши благода́рственная.

Стих: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́.

Возмне́вшася дре́вле умре́ти, ве́щи показу́ют жи́ти и по кончи́не, и ве́ры па́ки предста́тельствовати с ра́вною ре́вностию, е́юже богатя́щеся Благоде́теля велича́ем.

Стих: Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́, во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

Богородичен: Я́ко Боже́ственную Тя печа́ть, пе́сньми запеча́танную Бо́жию кни́гу налага́ю нося́, и собира́ю похвалы́ в Тебе́, Де́во, си́це прославля́я наипа́че Твоего́ му́ченика.

Стих: В ни́хже посети́ нас Восток с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Иный канон святаго Феодора:

До́бре яви́лся еси́ побо́рник, пресла́вне, и держа́вное заступле́ние нам чту́щим твою́ честну́ю и ве́чную па́мять ны́не, и твои́х страда́льчеств исправле́ния, и бы́вшее в нас Боже́ственное заступле́ние.

Стих: Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.

Твое́ всеблаже́нне чу́до, Фео́доре, соверше́нное святы́ми ту́чами, пое́тся на весь мир, блаже́нне: те́мже и ле́тно собира́ющеся, сла́ву возсыла́ем Христу́, тебе́ просла́вльшему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зря любо́вь восхваля́ющих тя, му́чениче Христо́в, благода́ть возда́рствуй вя́щшую, и ве́ру ве́дый ели́ка есть, пресла́вне, не преста́й, молйтвенниче тепле́йший му́чениче, и хода́тай к Бо́гу на́шему явля́яся.

И ны́не и прйсно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́ти, Де́во, Тя не престае́м помо́щницу, покро́в, ско́рое заступле́ние, и предста́тельницу нашу непосты́дную: соблюди́ Твоя́ рабы́ вся́каго озлобле́ния, вся́кия ко́зни лука́ваго свобожда́ющи при́сно.

Таже катавасия: Всяк земноро́дный да взыгра́ется ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Ексапостиларий:

Подобен: Со ученики́:

Венчено́сче свя́те, предстоя́й со А́нгелы Христо́ву ны́не престо́лу, и све́та отту́ду исполня́яйся страсто́носче, мир ми́рови непреста́нно исхода́тайствуй, и нам спасе́ние, благоче́стно светоно́сную па́мять твою́ соверша́ющим, Фео́доре всебога́те, му́чениче преукраше́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Венчено́сче свя́те, предстоя́й со А́нгелы Христо́ву ны́не престо́лу, и све́та отту́ду исполня́яйся страсто́носче, мир ми́рови непреста́нно исхода́тайствуй, и нам спасе́ние, благоче́стно светоно́сную па́мять твою́ соверша́ющим, Фео́доре всебога́те, му́чениче преукраше́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Во чре́ве Твое́м Госпо́дь, погиба́ющий мир от тле́ния призва́ти восхоте́в, я́коже ве́дяше, всели́ся, Богоро́дице. Спасе́ние у́бо вси обре́тше, возопии́м Тебе́ а́нгелово, е́же ра́дуйся, Всепе́тая, во всех жена́х благослове́нная: и́бо ра́дость породила́ есй всей вселе́нней.

Посем чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, вси А́нгели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Господне, я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих, песнь всем преподо́бным Его, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы железными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии си́лы Его.

Хвали́те Его на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.

И поем святаго стихиры 4, глас 1:

Подобен: Небе́сных чино́в:

Му́жа изря́дна вы́шняго воинствосло́вия, ве́рнии, я́ко терпели́ваго ору́жника на́шего благоче́стия, согла́сно соше́дшеся, пе́сньми та́инственными восхва́лим, глаго́люще: досточу́дне му́чениче Иису́сов, моли́ся о чту́щих тя.

Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.

Тезоимени́тым твои́м зва́нием, да́ре Бо́жий вои́стинну, скорбя́щим всем утеше́ние пода́лся еси́, Фео́доре треблаже́нне: вся́кий бо к твоему́ прибли́жаяся хра́му вои́стинну, с весе́лием прие́мля воздая́ния чуде́с твои́х, почита́ет Христа́.

Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не.

Благоче́стия бога́тство, и све́тлость, страда́льческими по́двиги, себе́ сокро́виществовав, всю кре́пость твою́ дар прия́тный Бо́гу прине́сл еси́, исполня́я в по́двизех со тща́нием богодарова́нное твое́ призыва́ние.

Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Всесве́тлым торжество́м боже́ственнаго му́ченика, напита́имся вси, и ве́рно возвесели́мся, празднолю́бцы, почита́юще све́тлое празднество́ его́ сконча́ния, пе́сненно воспева́юще Иису́са, просла́вившаго па́мять его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 6: Свяще́ния дар, и бога́тство боже́ственныя жи́зни, показа́лся еси́ ми́ру, Фео́доре: Христо́с бо му́дре твою́ па́мять просла́ви, в ню́же согла́сно ве́рнии ра́дующеся пое́м по́двиги боле́зней твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас тойже: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам плод живота́: Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чице, со страстоте́рпцем, и все́ми святы́ми поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Господа про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Господа про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и полезных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее время живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

На стиховне стихиры, глас 4:

Лику́ют собо́ры му́чеников ра́достно, ны́не в хра́ме твое́м, страстоте́рпче Фео́доре, и а́нгельстии чи́нове, страда́льчества пле́щут терпе́ния твоего́, и Сам венцеда́вец Христо́с предстои́т, богатотво́рная дарова́ния твои́м певце́м десни́цею подая́, Его́же возжеле́в взыска́л еси́, и обре́т бесе́довал еси́, Его́же жела́л еси́: Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стих: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр и́же в Лива́не умно́жится.

Чи́стый и непоро́чный пост прише́дый ны́не к нам мученически́х чуде́с соверше́нство совведе́. Посто́м бо душе́вныя скве́рны очи́стим, и му́ченическими зна́меньми, и страда́льчествы, до́блественно на стра́сти вмужи́мся, отону́дуже и свяще́ннаго воздержа́ния благода́тию просвеща́ющеся, и чудоде́йствы Фео́дора му́ченика, ко Христу́ утвержда́емся ве́рою, прося́ще Его́ спасе́ние пода́ти душа́м нашы́м.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га нашего процвету́т.

Му́ченическим твои́м дерзнове́нием к Бо́гу, Фео́доре, отсту́пническую на ве́ру Христо́ву кознь су́етну сотвори́л еси́, побо́рник благоче́ствующим был еси́ лю́дем, предста́нием ужа́сным, скве́рных бра́шен же́ртвы и́дольскими их изба́вль. Те́мже тя я́ко и́долов потреби́теля и я́ко ста́да Христо́ва спаси́теля, и храни́теля, и предста́теля на́шего благопослушли́ваго, чту́ще в пе́снех мо́лим, очище́нию и просвеще́нию тобо́ю дарова́тися душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху.

Глас 8: Страда́льческим му́жеством благоче́стно вооружи́вся, страстоте́рпче Христо́в, и слове́сное служе́ние та́йно побора́я си́лою Его́, и́долов нече́стие, и мучи́телей преще́ние не́мощно показа́л еси́, презира́я муче́ния и вре́менный огнь. Но, о Боже́ственных Даро́в и вещь, и и́мя! от вся́каго обстоя́ния моли́твою твое́ю спаса́й соверша́ющия па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице, прими́ моли́твы раб Твои́х, и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ма́ти свята́я неизрече́ннаго Све́та, а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще благоче́стно велича́ем.

Таже ектения:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телях свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о плодонося́ших и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н, во век ве́ка.