Триодь Постная. Неделя 1-ая, Торжества Православия.

Службы Великого поста

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ СВЯТАГО ПОСТА

В нюже православие воспоминается. Бдение обычное.

В СУББОТУ ВЕЧЕРА, НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

Поставим стихи 4, и поем стихи подобныя. Творение Николаа, глас 1. Подобен: Небе́сных чино́в:

Ны́не благоче́стия све́тлость всем распростре́ся, / разгоня́ющи лесть нече́стия я́ко о́блак, / просвеща́ющи же сердца́ благочести́вых; / прииди́те вси припаде́м, / благочестивому́дренно честны́м ико́нам Христо́вым / покланя́ющеся правосла́внии.

Священнообра́зными ико́нами ны́не украша́ется, / я́ко неве́ста укра́шена Христо́ва Це́рковь, / и всех созыва́ет духо́вно пра́здновати, / сни́демся во единомы́слии и ве́ре, / ра́достно велича́юще Го́спода.

Ми́ре весь весели́ся: / се бо Госпо́дь низложи́ / с высоты́ нече́стия держа́ву неизрече́нным промышле́нием. / И смире́ннии вознесо́хомся днесь / к ве́ре правосла́вия, / благочести́вою цари́цею наставля́еми.

К первообра́зному но́сится, / глаго́лет Васи́лий, честь ико́ны: / сего́ ра́ди в любви́ почита́ем / ико́ны Спа́са Христа́, и святы́х всех, / да сих собра́вше, / никогда́же ны́не злоче́стием отведе́мся.

Слава, и ныне: Богородичен. Подобен:

Безнача́льным и Боже́ственным естество́м неви́димый, / Челове́к ви́ден бысть Отрокови́це, / от чи́стых Твои́х крове́й, / за кра́йнее благоутро́бие, / Его́же пло́ти написа́вше подо́бие, / че́стно покланя́емся вси ве́рнии, / и благоче́стно велича́ем.

На стиховне, глас 2. Подобен: До́ме Евфра́фов:

Губи́тельства тлетво́рнаго / избе́гше злосла́вных, / правосла́вия сия́нием, / сердца́ми просвети́мся ве́рнии / Бо́га сла́вяще.

Стих: Принеси́те Го́сподеви честь и сла́ву.

А́риева нечи́стая / упраздни́ся пре́лесть, / Македо́ния, Петра́, / Севи́ра же и Пи́рра, / и све́тит Свет трисо́лнечный.

Стих: Поклони́теся Ему́ во дворе́ святе́м Его́.

Не ктому́ злочести́вых / похваля́ется мра́чное уче́ние: / Бог бо правосла́вным, / изволе́нием Феодо́ры, / жезл кре́пости дае́т.

Слава, и ныне, Богородичен. Подобен:

Вознесла́ еси́ / смире́нных рог, Богоро́дице, / ро́ждшая Бо́га Сло́ва, / те́мже ве́рно Тя / вси чту́ще велича́ем.

Тропарь, Пречисто́му о́бразу Твоему́: И бывает отпуст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

По обычном стихословии, Го́споди воззва́х, на глас Осмогласника, поставим стихов 10, и поем стихиры воскресны 3, и анатолиевы 3, и Триоди подобны 4.

Глас 6: Всю отложи́вше:

Тя непостижи́маго, пре́жде денни́цы / безнача́льно из Невеще́ственнаго возсия́вшаго, / безпло́тнаго же чре́ва Роди́телева, / проро́цы Го́споди, Твои́м Ду́хом вдохнове́ни, / прореко́ша Отроча́ бы́ти, / из Неискусобра́чныя воплоща́ема, / челове́ком совокупля́ема, / и су́щими на земли́ зри́ма, / и́миже я́ко ще́дрый / просвеще́ния сподо́би Твоего́, / воспева́ющих неизрече́нное, / и честно́е Твое́ Воскресе́ние.

Подобен: Сло́вом Тя пропове́давшии / богоглаго́ливии проро́цы, / и де́лы поче́тшии, / безконе́чную жизнь приплоди́ша, / тва́ри бо Влады́ко, па́че Тебе́ Соде́теля, / служи́ти не претерпе́вше, / ми́ра всего́ ева́нгельски отврати́шася, / и сообра́зни бы́ша стра́сти Твое́й, / ю́же провозвести́ша, / и́хже моли́твами, / сподо́би непоро́чно прейти́ / воздержа́ния по́прище, / еди́не Многоми́лостиве.

Естество́м неопи́санный Боже́ственным Твои́м сый, / на после́дняя Влады́ко вопло́щься, / изво́лил еси́ описова́тися, / пло́ти бо прия́тием, и сво́йства вся сея́ взял еси́. / Те́мже вид Твой образова́ния опису́ющии / любе́зно целу́ем, / к Твое́й любви́ возвыша́еми, / и исцеле́ний благода́ть почерпа́ем из него́, / апо́стольским после́дующе / Боже́ственным преда́нием.

Пречестно́е украше́ние Христо́ва Це́рковь, / честны́х прия́т и святы́х ико́н, / Спа́са Христа́ и Богома́тере, / и всех святы́х светле́йшее возставле́ние, / и́мже просвеща́ется, и красу́ется благода́тию, / и со́нмище отлага́ет ерети́ческое изгоня́щи, / и ра́дующися сла́вит человеколю́бца Бо́га, / ея́ ра́ди претерпе́вша стра́сти во́льныя.

Слава, глас 2: Благода́ть возсия́ и́стины, / прообразу́емая дре́вле сено́вно, / ны́не явле́нно сконча́ся: / се бо Це́рковь воплоще́нным о́бразом Христо́вым, / я́ко прекра́сною у́тварию облачи́тся, / ски́нии свиде́ния о́браз пронапису́ющи, / и правосла́вную ве́ру содержа́щи, / да его́же почита́ем, / сего́ и о́браз держа́ще, не прельща́емся, / да облеку́тся в студ си́це неве́рующии, / нам бо сла́ва зрак Воплоти́вшагося / благоче́стно покланя́емый, не боготвори́мый. / Той облобыза́юще ве́рнии возопии́м: / Бо́же, спаси́ лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

И ныне, Богородичен 1-й гласа.

На литии же, я́ко обычно, стихира храма.

Слава, глас 2: Ра́дуйтеся проро́цы честни́и, / зако́н Госпо́день до́бре учини́вшии, / и ве́рою я́вльшиися необори́мии столпи́ неукло́ннии: / вы бо и хода́таи яви́стеся Но́ваго Заве́та Христо́ва, / и преста́вившеся на небеса́. Того́ моли́те, / умири́ти мир, и спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Все упова́ние мое́ / на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ мя под покро́вом Твои́м.

На стиховне Осмогласника.

Слава, глас 2: Из нече́стия во благоче́стие преше́дше, / и све́том ра́зума просвети́вшеся, / псало́мски рука́ми воспле́щим, / благода́рственно хвалу́ Бо́гу принося́ще, / и на стена́х, и дсках, и на свяще́нных сосу́дех, / начерта́нным свяще́нным образо́м Христо́вым, / и Пречи́стыя, и всех святы́х, / че́стно поклони́мся, отлага́юще злоче́стную злосла́вных ве́ру, / [честь бо о́браза, я́коже глаго́лет Васи́лий, на первообра́зное прехо́дит,] / прося́ще моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, Христе́ Бо́же наш, и всех святы́х, / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ныне, Богородичен: О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, / всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропарь: Богоро́дице Де́во ра́дуйся: дважды.

И тропарь праздника, глас 2:

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир. Единожды.

И прочее последование бдения.

НА УТРЕНИ

На Бог Господь, тропарь воскресен дважды.

Слава, настоящий, глас 2:

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших Христе́ Бо́же: / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир.

И ныне, Богородичен: Вся па́че смы́сла, / вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, / чистоте́ запеча́танной, и де́вству храни́му, / Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, / Бо́га ро́ждши и́стиннаго, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И обычное стихословие и прочее последование. Степенны гласа. Вся́кое дыха́ние: и утреннее Евангелие. Воскресе́ние Христо́во: псалом 50.

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Каноны: воскресный, и Богородицы, и Триоди на 6. Творение господина Феофана, егоже краестрочие: Днесь благоче́стия Богосве́тлая прии́де заря́, глас 4. Песнь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю:

Пле́щуще с весе́лием днесь ве́рнии возопии́м: / коль чу́дна дела́ Твоя́ Христе́, и вели́ка си́ла, / на́ше единомы́слие и согла́сие соде́лавый!

День ра́достный богому́дреннии / прииди́те соверши́м, / ны́не не́бо и земля́ весели́тся, и а́нгелов чи́ни, / и челове́ков собра́ния изря́дно пра́зднующе.

Преве́лие благодея́ние ви́дяще, рука́ми воспле́щим, / разстоя́щияся у́ды Христо́вы, совоку́плены во еди́нство, / и Бо́га похва́лим мир пода́вшаго.

Да́шася Це́ркви днесь победи́тельная, / Богодви́жным манове́нием и сове́том, / Михаи́ла же и Феодо́ры, / благоче́стно ве́ру содержа́щих царе́й на́ших.

Богородичен: Ору́жия злочести́вых исчезо́ша я́ве ересе́й, / храм бо Твой Пречи́стая Чи́стая, / во образе́х украша́емый всеблаголе́пно зря́ще, / ны́не всесвяще́нно ра́дуемся.

Катавасия: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, / невла́жными стопа́ми / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма, / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Песнь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́:

Не ктому́ нечести́вых еретико́в ны́не бровь взе́млется: / Бо́жия бо си́ла правосла́вие удержа́ла есть.

О́блацы проро́честии, / животворя́щую с небесе́ днесь ро́су нам да кропя́т, / на воста́ние ве́ры.

Благогла́сно та́йныя апо́столов Христо́вых трубы́, / па́че естества́ да вопию́т, / честны́х образо́в исправле́ние.

Воспои́м Христа́, показа́вшаго нам / цари́цу благочести́вую, христолюби́вую, / с Боговенча́нною о́траслию.

Богородичен: Селе́ние Твое́ свяще́нное / дости́гше ве́рнии, Пречи́стая, / светови́дною благода́тию ны́не озари́тися, мо́лимся.

Катавасия: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Седален, глас 1. Подобен: Лик а́нгельский:

Боже́ственный Твой зрак, во о́бразе образу́юще, Христе́, / я́сно вопие́м Рождество́, / чудеса́ неизглаго́ланная, во́льное распя́тие. / Отону́дуже бе́сове отго́нятся стра́хом, / и злосла́внии в посупле́нии рыда́ют, / я́ко сих соприча́стницы.

Слава: Зра́ками проро́ков, апо́столов ви́дами, / му́чеников свяще́нных, и святы́х всех ико́нами, / и изображе́ньми свяще́нно красу́ется, / Жениха́ же мы́сленнаго и Неве́сты украша́ется у́мными красова́ньми, / ма́ти вы́шний Сио́н.

И ныне, Богородичен: Любо́вию, Чи́стая, Твою́ святу́ю ико́ну почита́ющим, / и Бо́жию Тя и́стинную Ма́терь согла́сно возвеща́ющим, / и ве́рно покланя́ющимся Ти, / храни́тельница яви́лася еси́, и держа́вное предста́тельство, / отвраща́ющи вся́кое лю́тое дале́че сих, / я́ко вся могу́щая.

Песнь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя:

Наи́тием Боже́ственным Уте́шителя, Твой храм освяти́, / и прише́ствием Сего́ ерети́ческую пре́лесть отжени́, / Сло́ве Бо́жий многоми́лостиве.

Ну́жднейшаго изба́вивый злоче́стия Твоя́ лю́ди, / покажи́ благоче́стия ре́вностию разжже́ны, / и ве́рою взыва́ющия: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Священнообра́зными изображе́ньми, / образо́в Христо́вых зря́ще и Богоро́дицы, / сия́ющая Боже́ственная селе́ния, / священноле́пно ра́дуемся.

Цари́ца по обоему́ укра́шена, / и́стиннаго возжеле́вши Христо́ва Ца́рства, / Сего́ написа́ о́браз пречи́стый, / и святы́х изображе́ния.

Богородичен: Воплоще́нна роди́вши Боже́ственнаго Сло́ва, / Боголе́пное освяще́ние Благода́тная, Сего́ показа́ла еси́, / те́мже Твой храм светови́дный обновля́ем.

Катавасия: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / со́лнце пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5.

Ирмос: Ты Го́споди мой:

Положи́, Го́споди, Твое́й Це́ркви утвержде́ние, / непрекло́нней пребы́ти в век ве́ка / от смяте́ний ересе́й.

Во всю зе́млю све́тлость возсия́ свы́ше, / да́ннаго ве́рным весе́лия, / и Боже́ственнаго заступле́ния.

Еди́не Благи́й, и исто́чниче бла́гости, / Ты возвы́си правосла́вных рог, / чту́щих о́браз Твой.

Свет незаходи́мый нам благоче́стия возсия́, / веле́нием Богодухнове́нным ве́рных па́стырей, / и ма́нием Богому́дрым.

Богородичен: Обнови́ нам дре́внее благоле́пие, / Пречи́стая Богома́ти, / и дом Твой сей освяти́ / Твое́ю благода́тию.

Катавасия: Ты Го́споди мой, Свет в мир прише́л еси́. / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, / ве́рою воспева́ющих Тя.

Песнь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти:

Пи́шется и почита́ется ве́рно / покланя́емый о́браз Влады́ки, / и прие́млет па́ки Це́рковь дерзнове́ние, / благоче́стно Спа́са прославля́ющи.

Обнажа́ется се́тования, и тьмы ересе́й Христо́ва Це́рковь, / и но́сит ри́зу весе́лия, / и Боже́ственною и светоно́сною покрыва́ется благода́тию.

Благосла́вия дре́вняго осия́ния получи́ правосла́вных собо́р, / Феодо́ры манове́нием цари́цы, / и ея́ сы́на благочести́ваго Михаи́ла самоде́ржца.

Богородичен: Дре́вле свиде́ния повеле́вый бы́ти ски́нии, / я́ко в ски́нии слове́сней, в Тебе́ живе́т Еди́н Препросла́вленный, / прославля́яй храм Твой, Де́во, чудесы́.

Катавасия: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися, / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею кро́вию.

Кондак, глас 2. Самогласен:

Неопи́санное Сло́во О́тчее, / из Тебе́, Богоро́дице, описа́ся воплоща́емь, / и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, / Боже́ственною добро́тою смеси́, / но испове́дающе спасе́ние, / де́лом и сло́вом, сие́ вообража́ем.

Икос: Сие́ смотре́ния та́инство, / дре́вле проро́цы Богови́дно вдохнове́ни бы́вше, / нас ра́ди в концы́ веко́в дости́гших предвозвести́ша, / получи́вше сего́ сия́ния. / Ра́зум у́бо Боже́ственный от него́ взе́мше, / Еди́наго Го́спода Бо́га зна́ем, / в трие́х Ипоста́сех покланя́емаго, / и Тому́ еди́ному служа́ще, / еди́ну ве́ру, и еди́но креще́ние иму́ще, / во Христа́ облеко́хомся, / но испове́дающе спасе́ние, де́лом и сло́вом, / сие́ вообража́ем.

Синаксарь.

Песнь 7.

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии:

Да сликовству́ет церко́вней све́тлости / любо́вию Боже́ственною а́нгельское во́инство, / Богому́дренно воспева́ющее: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Це́рковь перворожде́нных, и торжество́ ра́дуется, / зря́ще ны́не боже́ственныя лю́ди, единому́дренно воспева́ющия: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Изба́влени пре́жде мра́чныя е́реси, / ма́нием Феодо́ры достоле́пныя цари́цы, воспева́ем: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богородичен: Па́че вы́шних ликостоя́ний, вознесла́ся еси́ Всечи́стая, / еди́на бы́вши Ма́ти Вседе́теля. / Ра́дующеся у́бо взыва́ем: / благослове́нна Ты еси́ в жена́х, всенепоро́чная Влады́чице.

Катавасия: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Песнь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р:

Зако́ны Це́ркве оте́ческия сохраня́юще, о́бразы пи́шем, / и лобза́им усты́, и се́рдцем, и хоте́нием / Христо́вы, и Его́ святы́х, зову́ще: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

На первообра́зное я́ве о́браза, / по́честь и поклоне́ние вознося́ще, / чтим, Богоглаго́ливых уче́нием после́дующе, / и Христу́ ве́рою зове́м: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Ум озари́вши просвеще́нием Боже́ственнаго Ду́ха, / честна́я цари́ца, плоды́ Богому́дренныя иму́щи, / благоле́пие возлюби́ Це́ркве Христо́вы, и красоту́, / благословя́щи ку́пно с ве́рными Иису́са Богочелове́ка.

Богородичен: Луча́ми све́та у́мнаго, освеща́емый Боже́ственный дом Твой, / осеня́ет ны́не всех о́блаком Ду́ха, / и освяща́ет ве́рныя согла́сно пою́щия: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Катавасия: Ру́це распросте́р Дании́л, / львов зия́ния в ро́ве затче́: / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9.

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный:

Священнописа́ньми образо́в укра́шеную, / зря́ще па́ки честну́ю Це́рковь, / со благогове́нием вси притеце́м и Бо́гу возопии́м: / Тебе́ велича́ем, Трисвяты́й.

Честь и сла́ву стяжа́вши Це́рковь, / Крест Твой и честны́я ико́ны, и святы́х изображе́ния, / с весе́лием, Влады́ко, и ра́достию велича́ет Тя.

Освети́ Боже́ственною Твое́ю сла́вою лю́ди на́ши Ще́дрый, / и ополче́ньми а́нгельскими, и всеору́жествы сия́ огради́, / язы́ков свире́пство покаря́я им, Влады́ко.

Богородичен: Взя́тся прама́тере Е́вы осужде́ние, Богоро́дице, / я́ко Ты всех Влады́ку несказа́нно, Чи́стая, родила́ еси́. / Его́же и ны́не подо́бие на ико́нах целу́ем.

Катавасия: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Ексапостиларий утренний воскресный, единожды. И настоящий. Подобен: Со ученики́ взы́дем:

Взыгра́йте, восплещи́те, с весе́лием воспо́йте: / коль чу́дная и стра́нная Твоя́, Христе́, вопию́ще, дела́! / И кто возмо́жет изрещи́, Спа́се, могу́тства Тебе́, / на́ше единомы́слие и согла́сие / во еди́ну соедини́вшаго це́рковь?

Богородичен: Ору́жия ны́не оскуде́ша вражде́бныя е́реси, / и па́мять ея́ исчезе́ с шу́мом: / храм бо Твой, Всечи́стая, всеблаголе́пно зря́ще, / укра́шенный благода́тьми честны́х ико́н, / ра́дости исполня́емся вси.

На хвалитех стихиры воскресны, 4: и анатолиев 1: и Триоди подобны три, глас 4. Подобен: Дал еси́ зна́мение:

В Тебе́ ны́не ра́дуется Це́рковь, Человеколю́бче, / Женисе́ и Созда́теле свое́м, / сию́ во́лею Боголе́пною / от и́дольския ле́сти изба́вльшем, / и Себе́ обручи́вшем честно́ю кро́вию, / све́тло прие́млющи свяще́нное возставле́ние ико́н, / и ра́дующися Тя пое́т, и сла́вит ве́рно.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди, всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Пло́ти изображе́ние Твое́ возставля́юще, Го́споди, / любе́зно лобыза́ем, / вели́кое та́инство смотре́ния Твоего́ изъясня́юще: / не мне́нием бо, я́коже глаго́лют богобо́рнии де́ти Ма́нентовы, / нам яви́лся еси́, Человеколю́бче, / но и́стиною и естество́м пло́ти, / Тобо́ю возводи́ми к Твое́й любви́, и жела́нию.

Стих: Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, / пою́ и́мени твоему́, Вы́шний.

День ра́достный, и весе́лия испо́лненный яви́ся днесь: / све́тлость бо догма́т и́стиннейших блиста́ет, / и сия́ет Це́рковь Христо́ва / укра́шена возставле́ньми ико́н святы́х ны́не, / и изображе́ний сия́ньми, / и единомы́слие быва́ет ве́рных Богопочте́нное.

Таже глаголем стих, глас 6: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

И поем самогласен дне, глас 6: Моисе́й во вре́мя воздержа́ния / зако́н прия́т, и лю́ди привлече́; / Илия́ пости́вся небеса́ заключи́; / трие́ же о́троцы Авраа́мстии, / мучи́теля беззако́ннующа поще́нием победи́ша. / И́мже и нас, Спа́се, сподо́би / Воскресе́ние улучи́ти, си́це вопию́щих: / Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Сла́ва, паки тойже. И ны́не: Преблагослове́нна еси́ Богоро́дице:

Славословие великое. И отпуст. Сла́ва, и ны́не, стихира евангельская, и час 1-й.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны гласа на 6, и от канона дне, песнь 6-я на 4.

Тропарь праздника, глас 2:

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2. Самогласен:

Неопи́санное Сло́во О́тчее, / из Тебе́, Богоро́дице, описа́ся воплоща́емь, / и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, / Боже́ственною добро́тою смеси́, / но испове́дающе спасе́ние, / де́лом и сло́вом, сие́ вообража́ем.

Прокимен, глас 4. Песнь отцев:

Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

Апостол к Евреем, зачало 329 от полу.

Бра́тие, ве́рою Моисе́й, вели́к быв, отве́ржеся нарица́тися сын дще́ре фарао́новы. Па́че же изво́ли страда́ти с людьми́ Бо́жиими, не́жели име́ти вре́менную греха́ сла́дость. Бо́льшее бога́тство вмени́в Eги́петских сокро́вищ поноше́ние Христо́во, взира́ше бо на мздовоздая́ние. И что eще́ глаго́лю? Не доста́нет бо ми повеству́ющу ле́та, о Гедео́не, Вара́це же и Сампсо́не и Иеффа́и, о Дави́де же и Самуи́ле, и о (других) проро́цех, и́же ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ льво́в, угаси́ша си́лу óгненную, избего́ша óстрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жeны́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́; ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т. Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, eще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Аллилу́иа, глас 8.

Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, и Саму́ил в призыва́ющих и́мя Его́. Стих: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.

Евангелие от Иоанна, зачало 5.

Во вре́мя о́но, восхоте́ Иису́с изы́ти в Галиле́ю, и обре́те Фили́ппа и глаго́ла eму́: гряди́ по Мне. Бе же Фили́пп от Вифсаи́ды, от гра́да Андре́ова и Петро́ва. Обре́те Фили́пп Нафана́ила, и глаго́ла eму́: Eго́же писа́ Моисе́й в зако́не и проро́цы, обрето́хом Иису́са сы́на Ио́сифова, и́же от Назаре́та. И глаго́ла eму́ Нафана́ил: от Назаре́та мо́жет ли что добро́ бы́ти? Глаго́ла eму́ Фили́пп: прииди́ и виждь. Ви́де же Иису́с Нафана́ила гряду́ща к Себе́, и глаго́ла о нем: се, вои́стинну Израильтя́нин, в не́мже льсти несть. Глаго́ла Eму́ Нафана́ил: ка́ко мя зна́еши? Отвеща́ Иису́с, и рече́ eму́: пре́жде да́же не возгласи́ тебе́ Фили́пп, су́ща под смоко́вницею ви́дех тя. Отвеща́ Нафана́ил и глаго́ла Eму́: Равви́, Ты eси́ Сын Бо́жий, Ты eси́ Царь Изра́илев. Отвеща́ Иису́с, и рече́ eму́: зане́ рех ти, я́ко ви́дех тя под смоко́вницею, ве́руеши: бо́льша сих у́зриши. И глаго́ла eму́: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, отсе́ле у́зрите не́бо отве́рсто и А́нгелы Бо́жия восходя́щя, и нисходя́щя над Сы́на Челове́ческаго.

Причастен: Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Другий: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

На трапезе же ядим варение со елеем, а не рыбы. Аще же прилучится, пием вино, уставленное в славу Божию, по две чаши: Такожде и в вечер по две.