Триодь Постная. Четверг 5-ой седмицы.

Службы Великого поста

Последование утрени

кле́плет в 4-й ча́с но́щи. И собра́вшымся на́м в це́рковь быва́ет нача́ло от иере́а, по обы́чаю. И глаго́лем: Царю́ небе́сный: Трисвято́е, и О́тче на́ш: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те поклони́мся: И про́чыя два́ псалма́, 19 и 20: и обы́чныя тропари́, и ектениа́. И посе́м глаго́лем шестопса́лмие, и по псалме́х пое́м Аллилу́иа, и Тро́ичны гла́са, я́коже обы́чай. И стихосло́вим кафи́сму еди́ну 8-ю. Та́же глаго́лем седа́льны Осмогла́сника. Чте́м житие́ преподо́бныя Мари́и, на две́ статии́. Та́же псало́м 50. Пе́сней не стихосло́вим. И а́бие начина́ем Вели́кий кано́н ко́сно, и с сокруше́нным се́рдцем и гла́сом, творя́ще на ки́йждо тропа́рь мета́ния три́.

Кано́н Вели́кий, творе́ние свята́го Андре́а Кри́тскаго Иерусали́мскаго. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель бы́сть мне́ во спасе́ние: Се́й мо́й Бог и просла́влю Его́: Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

Отку́ду начну́ пла́кати окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нешнему рыда́нию? но я́ко благоутро́бен, да́ждь ми́ прегреше́ний оставле́ние.

Гряди́ окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, Зижди́телю все́х испове́ждься, и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, и принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, гре́х ра́ди мои́х.

Увы́ мне́ окая́нная душе́, что́ уподо́билася еси́ пе́рвей Е́ве? ви́дела бо еси́ зле́, и уязви́лася еси́ го́рце, и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Е́вы чу́вственныя мы́сленная ми́ бы́сть Е́ва, во пло́ти стра́стный по́мысл, показу́яй сла́дкая и вкуша́яй при́сно го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бы́сть, я́ко не сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м: а́з же что́ постражду́, отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Ка́иново преше́д уби́йство, произволе́нием бы́х уби́йца со́вести душе́вней, оживи́в пло́ть, и воева́в на ню́ лука́выми мои́ми дея́ньми.

А́велеве Иису́се, не уподо́бихся пра́вде, да́ра Тебе́ прия́тна не принесо́х когда́, ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, ни жития́ непоро́чнаго.

Я́ко Ка́ин и мы́, душе́ окая́нная, все́х Соде́телю дея́ния скве́рная, и же́ртву поро́чную, и непотре́бное житие́ принесо́хом вку́пе: те́мже и осуди́хомся.

Бре́ние Зда́тель живосозда́в, вложи́л еси́ мне́ пло́ть и ко́сти, и дыха́ние и жи́знь: но о Тво́рче мо́й, Изба́вителю мо́й, и Судие́ ка́ющася приими́ мя.

Извеща́ю Ти́ Спа́се, грехи́, я́же соде́ях, и души́ и те́ла моего́ я́звы, я́же вну́трь уби́йственнии по́мыслы разбо́йнически на мя́ возложи́ша.

А́ще и согреши́х, Спа́се, но ве́м, я́ко Человеколю́бец еси́, наказу́еши ми́лостивно, и милосе́рдствуеши те́пле: слезя́ща зри́ши, и притека́еши я́ко Оте́ц, призыва́я блу́днаго.

Пове́ржена мя́ Спа́се, пред враты́ Твои́ми, поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во а́д тща́, но пре́жде конца́, я́ко Человеколю́бец, да́ждь ми́ прегреше́ний оставле́ние.

В разбо́йники впады́й а́з е́смь, помышле́ньми мои́ми, ве́сь от ни́х уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ра́н: но Са́м ми́ предста́в, Христе́ Спа́се исцели́.

Свяще́нник мя́ предви́дев ми́мо и́де, и леви́т ви́дя в лю́тых на́га презре́: но из Мари́и возсия́вый Иису́се, Ты́ предста́в уще́дри мя́.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ все́х, возми́ бре́мя от Мене тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бен, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Покая́ния вре́мя, прихожду́ Ти Созда́телю моему́, возми́ бре́мя от Мене тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бен, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Не возгнуша́йся мене́ Спа́се, не отри́ни от Твоего́ лица́, возми́ бре́мя от Мене тя́жкое грехо́вное и, я́ко благоутро́бен, да́ждь мне́ грехопаде́ний оставле́ние.

Во́льная, Спа́се, и нево́льная прегреше́ния моя́, явле́нная и сокрове́нная и ве́домая и неве́домая, вся́ прости́в, я́ко Бо́г, очи́сти и спаси́ мя.

От ю́ности Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, всестра́стно небреги́й, уны́нием преидо́х житие́. Те́мже зову́ Ти Спа́се: поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Бога́тство мое́ Спа́се, изнури́в в блуде́, пу́ст е́смь плодо́в благочести́вых, а́лчен же зову́: О́тче щедро́т, предвари́в Ты́ мя уще́дри.

Тебе́ припа́даю Иису́се, согреши́х Ти́, очи́сти мя́, возми́ бре́мя от Мене тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бен, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в су́д нося́ моя́ дея́ния, словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния: но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, спаси́ мя Всеси́льне.

И́ный кано́н преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския, в то́йже гла́с, и ирмо́с. Его́же краестро́чие: Ты́ преподо́бная Мари́е помога́й.

Запе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ты́ ми да́ждь светоза́рную благода́ть от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, избежа́ти страсте́й омраче́ния, и пе́ти усе́рдно, твоего́ Мари́е жития́, кра́сная исправле́ния.

Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, к Сему́ приступи́ла еси́, сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Андре́ю: Преподо́бне о́тче Андре́е моли́ Бо́га о на́с.

Моли́твами твои́ми на́с, Андре́е, изба́ви страсте́й безче́стных и Ца́рствия ны́не Христо́ва о́бщники ве́рою и любо́вию воспева́ющия тя́, сла́вне, покажи́, мо́лимся.

Сла́ва, тро́ичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, возми́ бре́мя от Мене тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Богоро́дичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, возми́ бре́мя от Мене тя́жкое грехо́вное, и я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася приими́ мя.

Пе́снь 2.

Ирмо́с: Вонми́ не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, от Де́вы пло́тию прише́дшаго.

Вонми́ не́бо, и возглаго́лю, земле́, внуша́й гла́с, ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мо́й ми́лостивным Твои́м о́ком, и приими́ мое́ те́плое испове́дание.

Согреши́х па́че все́х челове́к, еди́н согреши́х Тебе́: но уще́дри я́ко Бо́г, Спа́се, творе́ние Твое́.

Бу́ря мя́ злы́х обдержи́т, благоутро́бне Го́споди: но я́ко Петру́, и мне́ ру́ку простри́.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, и а́з предлага́ю: очи́сти мя́, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.

Омрачи́х душе́вную красоту́ страсте́й сластьми́, и вся́чески ве́сь у́м пе́рсть сотвори́х.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, ю́же ми́ изтка́ Зижди́тель изнача́ла, и отту́ду лежу́ на́г.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, ю́же изтка́ ми зми́й сове́том, и стыжду́ся.

Воззре́х на садо́вную красоту́ и прельсти́хся умо́м: и отту́ду лежу́ на́г, и срамля́юся.

Де́лаша на хребте́ мое́м вси́ нача́льницы страсте́й, продолжа́юще на мя́ беззако́ние и́х.

Погуби́х первозда́нную добро́ту и благоле́пие мое́, и ны́не лежу́ на́г, и стыжду́ся.

Сшива́ше ко́жныя ри́зы гре́х мне́, обнажи́вый мя́ пе́рвыя боготка́нныя оде́жды.

Обложе́н е́смь одея́нием студа́, я́коже ли́ствием смоко́вным, во обличе́ние мои́х самовла́стных страсте́й.

Оде́яхся в сра́мную ри́зу, и окровавле́нную сту́дно, тече́нием стра́стнаго и любосла́стнаго живота́.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу и окаля́х е́же по о́бразу, Спа́се, и по подо́бию.

Впадо́х в стра́стную па́губу и в веще́ственную тлю́, и отто́ле до ны́не вра́г мне́ досажда́ет.

Любове́щное и любоиме́нное житие́, невоздержа́нием Спа́се предпоче́т ны́не, тя́жким бре́менем обложе́н е́смь.

Украси́х плотски́й о́браз скве́рных помышле́ний разли́чным обложе́нием, и осужда́юся.

Вне́шним приле́жно благоукраше́нием еди́нем попеко́хся, вну́треннюю презре́в богообра́зную ски́нию.

Вообрази́в мои́х страсте́й безъобра́зие, любосла́стными стремле́ньми погуби́х ума́ красоту́.

Погребо́х пе́рваго о́браза добро́ту Спа́се страстьми́, ю́же я́ко иногда́ дра́хму, взыска́в обря́щи.

Согреши́х, я́коже блудни́ца вопию́ Ти: еди́н согреши́х Тебе́, я́ко ми́ро приими́ Спа́се и моя́ сле́зы.

Поползо́хся я́ко Дави́д блу́дно, и оскверни́хся: но омы́й и мене́ Спа́се, слеза́ми.

Очи́сти, я́коже мыта́рь вопию́ ти, спа́се очи́сти мя́: никто́же бо су́щих из ада́ма, я́коже а́з согреши́х тебе́.

Ни сле́з, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния: Са́м ми́ сия́ Спа́се, я́ко Бог да́руй.

Две́рь Твою́ не затвори́ мне́ тогда́, Го́споди, Го́споди: но отве́рзи ми́ сию́ ка́ющемуся Тебе́.

Человеколю́бче хотя́й все́м спасти́ся, Ты́ воззови́ мя, и приими́ я́ко Бла́г ка́ющагося.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, и о́чию мое́ю приими́ ка́пли Спа́се, и спаси́ мя.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на Всепе́тая, моли́ приле́жно во е́же спасти́ся на́м.

Ирмо́с: Ви́дите ви́дите, я́ко Аз е́смь Бо́г: ма́нну одожди́вый, и во́ду из ка́мене источи́вый дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м десни́цею еди́ною, и кре́постию Мое́ю.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз е́смь Бо́г: внуша́й душе́ моя́ Го́спода вопию́ща, и удали́ся пре́жняго греха́, и бо́йся я́ко неумы́тнаго, и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́ многогре́шная душе́, то́кмо пе́рвому Ка́ину, и Ламе́ху о́ному, каменова́вшая те́ло злоде́йствы, и уби́вшая у́м безслове́сными стремле́ньми.

Вся́ пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! Си́фу не уподо́билася еси́, ни Ено́са подража́ла еси́, ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я: но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва, Бо́га твоего́, душе́ моя́, и потопи́ла еси́ всю́, я́коже зе́млю пло́ть, и дея́ния и житие́, и пребыла́ еси́ вне́ спаси́тельнаго ковче́га.

Му́жа уби́х, глаго́лет, в я́зву мне́, и ю́ношу в стру́п, Ламе́х рыда́я вопия́ше, ты́ же не трепе́щеши о душе́ моя́, окаля́вши пло́ть, и у́м оскверни́вши.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, ду́шу я́ко му́жа, у́м я́ко ю́ношу, я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, я́ко Ка́ин уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Сто́лп умудри́ла еси́ созда́ти о душе́, и утвержде́ние водрузи́ти твои́ми похотьми́, а́ще не бы́ Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́, и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

Уязви́хся, ура́нихся, се́ стре́лы вра́жия уязви́вшыя мою́ ду́шу и те́ло: се́ стру́пи, гное́ния, омраче́ния, вопию́т ра́ны самово́льных мои́х страсте́й.

Одожди́ Госпо́дь от Го́спода о́гнь иногда́, на беззако́ние гне́вающее соже́г Содо́мляны: ты́ же о́гнь вжегла́ еси́ гее́нский, в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Разуме́йте и ви́дите, я́ко Аз е́смь бо́г, испыта́яй сердца́, и уму́чаяй мы́сли, облича́яй дея́ния, и попаля́яй грехи́, и судя́й си́ру, и смире́ну, и ни́щу.

Преподо́бней: Просте́рла еси́ ру́це твои́ к ще́дрому Бо́гу, Мари́е, в бе́здне зо́л погружа́емая: и я́коже Петру́ человеколю́бно, ру́ку Боже́ственную простре́, твое́ обраще́ние вся́чески иски́й.

Мари́и: Все́м усе́рдием и любо́вию притекла́ еси́ Христу́, пе́рвый греха́ пу́ть отвра́щши, и в пусты́нях непроходи́мых пита́ющися, и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Запе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ви́дим, ви́дим человеколю́бие, о душе́, Бо́га и Влады́ки? сего́ ра́ди пре́жде конца́, Тому́ со слеза́ми припаде́м вопию́ще: Андре́я моли́твами, Спа́се, поми́луй на́с.

Сла́ва, тро́ичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, неразде́льная Еди́нице, ка́ющася мя́ приими́, согреши́вша спаси́: Твое́ е́смь созда́ние, не пре́зри, но пощади́, и изба́ви мя́ о́гненнаго осужде́ния.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице Богороди́тельнице, наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, и приста́нище су́щих в бу́ри, Ми́лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́, уми́лостиви и мне́ моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: На недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х утверди́ мое́ помышле́ние.

О́гнь от Го́спода иногда́ Госпо́дь одожди́в, зе́млю Содо́мскую пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́, я́коже Ло́т о́ный, и в Сиго́р угонза́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́, бе́гай Содо́мскаго горе́ния, бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се: согреши́х, согреши́х Ти́: но осла́би, оста́ви ми́, я́ко благоутро́бен.

Согреши́х Тебе́ еди́н а́з, согреши́х па́че все́х, Христе́ Спа́се, да не пре́зриши мене́.

Ты́ еси́ Па́стырь до́брый, взыщи́ мене́ а́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты́ еси́ сла́дкий, Иису́се, Ты́ еси́ Созда́тель мо́й: в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.

Сла́ва, тро́ичен: О тро́ице Еди́нице Бо́же! Спаси́ на́с от пре́лести, и искуше́ний, и обстоя́ний.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Ирмо́с: Утверди́ Го́споди на ка́мени за́поведей Твои́х, подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́н Свя́т еси́ и Госпо́дь.

Исто́чник живота́ стяжа́х Тебе́, сме́рти низложи́теля, и вопию́ Ти от се́рдца моего́ пре́жде конца́: согреши́х, очи́сти и спаси́ мя.

При Но́и, Спа́се, блу́дствовавшыя подража́х, о́нех насле́дствовав осужде́ние, в пото́пе погруже́ния.

Согреши́х, Го́споди, согреши́х Тебе́, очи́сти мя́: не́сть бо и́же кто́ согреши́ в челове́цех, его́же не превзыдо́х прегреше́ньми.

Ха́ма о́наго душе́, отцеуби́йца подража́вши, сра́ма не покры́ла еси́ и́скренняго, вспя́ть зря́ возврати́вшися.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́ душе́ окая́нная: ни простра́нное одержа́ние, я́коже Иа́феф име́ла еси́ на земли́ оставле́ния.

От земли́ Харра́н, изы́ди от греха́ душе́ моя́, гряди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, е́же Авраа́м насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́ душе́ моя́, дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, и бы́вша прише́льца, сего́ произволе́нию подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго учреди́в патриа́рх А́нгелы, насле́дствова по ста́рости обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка окая́нная душе́ моя́, разуме́вши но́вую же́ртву, та́йно всесожже́нную Го́сподеви, подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся душе́ моя́, изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ние, ви́ждь, да не ка́ко подо́бно что́ постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Ага́ре дре́вле душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши но́ваго Исма́ила, презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу разуме́ла еси́ душе́ моя́, явля́емую от земли́ к небесе́м, почто́ не име́ла еси́ восхо́да тве́рда, благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия, и царя́ уедине́на, Христо́во подо́бие, в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Не бу́ди сто́лп сла́ный душе́, возврати́вшися вспя́ть: о́браз да устраши́т тя́ Содо́мский, горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Запале́ния я́коже Ло́т, бе́гай душе́ моя́ греха́: бе́гай Содо́мы и Гомо́рры, бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́ния.

Поми́луй Го́споди, поми́луй мя́, вопию́ Ти, егда́ прии́деши со А́нгелы Твои́ми, возда́ти все́м по достоя́нию дея́ний.

Моле́ния Влады́ко, Тебе́ пою́щих не отве́ржи: но уще́дри Человеколю́бче, и пода́ждь ве́рою прося́щым оставле́ние.

Мари́и: Содержи́мь е́смь бу́рею, и треволне́нием согреше́ний, но сама́ мя ма́ти ны́не спаси́, и к приста́нищу Боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Мари́и: Ра́бское моле́ние и ны́не преподо́бная прине́сши ко благоутро́бней моли́твами твои́ми Богоро́дице, отве́рзи ми́ Боже́ственныя вхо́ды.

Андре́ю: Твои́ми моли́твами да́руй и мне́ оставле́ние долго́в, о Андре́е, Кри́тский председа́телю! покая́ния бо ты́ таи́нник преизря́дный.

Сла́ва, тро́ичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, спаси́ ны ве́рою покланя́ющыяся держа́ве Твое́й.

Богоро́дичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, в ле́то Богороди́тельнице, неискусому́жно родила́ еси́, стра́нное чу́до, пребы́вши Де́ва, доя́щи.

Ирмо́с: Утверди́ Го́споди на ка́мени за́поведей Твои́х, подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́н Свя́т еси́ и Госпо́дь.

Седа́лен, господи́на Ио́сифа, гла́с 8:

Свети́ла богозра́чная, Спа́совы апо́столи, просвети́те на́с во тьме́ жития́, я́ко да во дни́ ны́не благообра́зно хо́дим, све́том воздержа́ния нощны́х страсте́й отбега́юще, и све́тлыя стра́сти Христо́вы у́зрим, ра́дующеся.

Сла́ва, други́й седа́лен, гла́с 8:

Апо́стольская двоенадеся́тице богоизбра́нная, мольбу́ Христу́ ны́не принеси́, по́стное по́прище все́м прейти́, соверша́ющым во умиле́нии моли́твы, творя́щым усе́рдно доброде́тели, я́ко да си́це предвари́м ви́дети Христа́ Бо́га сла́вное Воскре́сние, сла́ву и хвалу́ принося́ще.

И ны́не, Богоро́дичен:

Подо́бен:

Непостижи́маго Бо́га, Сы́на и Сло́во, несказа́нно па́че ума́ из Тебе́ ро́ждшееся, моли́ Богоро́дице со апо́столы, ми́р вселе́нней чи́стый пода́ти, и согреше́ний да́ти на́м пре́жде конца́ проще́ние, и Ца́рствия Небе́снаго кра́йния ра́ди бла́гости, сподо́бити рабы́ Твоя́.

Та́же трипе́снец, без покло́нов, гла́с 8.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах Го́споди смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Воздержа́нием пожи́вше просвеще́ннии Христо́вы апо́столи, воздержа́ния вре́мя на́м хода́тайствы Боже́ственными утиша́ют.

Двоенадесятостру́нный орга́н, пе́снь воспе́ спаси́тельную, ученико́в ли́к боже́ственный, лука́вая возмуща́я гласова́ния.

Одожде́нием духо́вным всю́ подсо́лнечную напои́сте, су́шу отгна́вше многобо́жия всеблаже́ннии.

Богоро́дичен: Смири́вшася спаси́ мя, высокому́дренно пожи́вшаго, ро́ждшая Возне́сшаго смире́нное естество́, Де́во Всечи́стая.

И́ный. Гла́с то́йже.

Ирмо́с: Услы́шах Го́споди смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Апо́стольское всечестно́е ликостоя́ние, Зижди́теля все́х моля́щее, проси́ поми́ловати ны́ восхваля́ющыя тя́.

Я́ко де́лателе су́ще Христо́вы апо́столи, во все́м ми́ре Боже́ственным Сло́вом возде́лавшии, прино́сите плоды́ Ему́ всегда́.

Виногра́д бы́сте Христо́в вои́стинну возлю́бленный, вино́ бо духо́вное источи́сте ми́ру апо́столи.

Тро́ичен: Пренача́льная, сообра́зная, всеси́льнейшая Тро́ице Свята́я, Отче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й, Бо́же, Све́те и Животе́, сохрани́ ста́до Твое́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный, ра́дуйся, свети́льниче свещено́сный, ра́дуйся, горо́ освяще́ния, ковче́же жи́зни, святы́х свята́я се́не.

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся: сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Де́л Твои́х да не пре́зриши, созда́ния Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де, а́ще и еди́н согреши́х, я́ко челове́к, па́че вся́каго челове́ка, Человеколю́бче, но и́маши, я́ко Госпо́дь все́х, вла́сть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, и неради́ши, ни гото́вишися: вре́мя сокраща́ется, воста́ни, бли́з при две́рех Судия́ е́сть: я́ко со́ние, я́ко цве́т, вре́мя жития́ тече́т: что́ всу́е мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́, дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, помышля́й, и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, и ка́пли испусти́ сле́з твои́х: рцы́ со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, и оправда́йся.

Не бы́сть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, ея́же а́з, Спа́се, не согреши́х умо́м и сло́вом, и произволе́нием и предложе́нием, и мы́слию и дея́нием согреши́в, я́ко и́н никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́н бы́х, отсю́ду препре́н бы́х а́з окая́нный от своея́ со́вести, ея́же ничто́же в ми́ре ну́жнейше: Судие́ Изба́вителю мо́й, и ве́дче, пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя раба́ Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле вели́кий в патриа́рсех, указа́ние е́сть душе́ моя́, де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия: а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.

Зно́й дневны́й претерпе́ лише́ния ра́ди патриа́рх, и мра́з нощны́й понесе́, на вся́к де́нь снабде́ния творя́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, да две́ жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две́ разуме́й, дея́ние же и ра́зум в зре́нии, Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную: Рахи́ль же ра́зум, я́ко многотру́дную: и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние душе́, испра́вится.

Бди́ о душе́ моя́! изря́дствуй я́коже дре́вле вели́кий в патриа́рсех, да стя́жеши дея́ние с ра́зумом, да бу́деши у́м зря́й Бо́га и дости́гнеши незаходя́щий мра́к в виде́нии, и бу́деши вели́кий купе́ц.

Двана́десять патриа́рхов, вели́кий в патриа́рсех детотвори́в, та́йно утверди́ тебе́ ле́ствицу де́ятельнаго душе́ моя́ восхожде́ния: де́ти, я́ко основа́ния: степе́ни, я́ко восхожде́ния, прему́дренно подложи́в.

Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́ душе́, отдала́ еси́ преле́стнику твоему́ пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, и оте́ческия моли́твы отпа́ла еси́, и два́жды поползну́лася еси́ окая́нная, дея́нием и ра́зумом: те́мже ны́не пока́йся.

Едо́м иса́в нарече́ся, кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго смеше́ния: невоздержа́нием бо при́сно разжига́емь, и сластьми́ оскверня́емь, едо́м именова́ся, е́же глаго́лется разжже́ние души́ любогрехо́вныя.

И́ова на гно́ищи слы́шавши, о душе́ моя́, оправда́вшагося, того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, тве́рдаго не име́ла еси́ предложе́ния, во все́х я́же ве́си, и и́миже искуси́лася еси́, но яви́лася еси́ нетерпели́ва.

И́же пе́рвее на престо́ле, на́г ны́не на гно́ищи гно́ен: мно́гий в ча́дех и сла́вный, безча́ден и бездо́мок напра́сно: пала́ту у́бо гно́ище, и би́серие стру́пы вменя́ше.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, многоиме́нный челове́к и пра́ведный, бога́тством кипя́ и ста́ды, внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше о́н, и непоро́чен па́че все́х, и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти: ты́ же грехолюби́ва су́щи окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, а́ще чесо́му о недове́домых случи́тся наити́ тебе́?

Те́ло оскверни́ся, ду́х окаля́ся, ве́сь острупи́хся: но я́ко вра́чь Христе́, обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, омы́й, очи́сти, покажи́ Спа́се мо́й, па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и кро́вь распина́емый о все́х положи́л еси́ Сло́ве: те́ло у́бо, да мя́ обнови́ши: кро́вь, да омы́еши мя́: ду́х же пре́дал еси́, да мя́ приведе́ши Христе́, Твоему́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́ Ще́дре, да спасе́мся. Во́лею на Дре́ве распя́лся еси́. Еде́м затворе́нный отве́рзеся, го́рняя и до́льняя тва́рь, язы́цы вси́ спасе́ни покланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми́ купе́ль, кро́вь из ре́бр Твои́х, вку́пе и питие́, источи́вшее во́ду оставле́ния, да обою́ду очища́юся, помазу́яся и пия́: я́ко пома́зание и питие́ Сло́ве, живото́чная Твоя́ словеса́.

На́г е́смь черто́га, на́г е́смь и бра́ка, ку́пно и ве́чери: свети́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, черто́г заключи́ся мне́ спя́щу, ве́черя снеде́ся: а́з же по руку́ и но́гу свя́зан, во́н низве́ржен е́смь.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, ре́бра Твоя́ живоно́сная, из ни́хже сугу́быя на́м источи́ то́ки, оставле́ния и ра́зума, во о́браз дре́вняго и но́ваго двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се на́ш.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, и испо́лнено боле́зней и лука́вства: но в покая́нии мя́ приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Высокоглаго́лив ны́не е́смь, жесто́к же и се́рдцем, вотще́ и всу́е, да не с фарисе́ем осу́диши мя́, па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми́ еди́не Ще́дре, Правосу́де, и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, ве́м Ще́дре: но в покая́нии мя́ приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Самоистука́н бы́х страстьми́, ду́шу мою́ вредя́ Ще́дре, но в покая́нии мя́ приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, преслу́шах писа́ние Твое́ законополо́жника: но в покая́нии мя́ приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Мари́и: Безпло́тных жи́тельство в пло́ти преходя́щи, благода́ть преподо́бная к Бо́гу ве́лию вои́стинну прия́ла еси́, ве́рно о чту́щих тя́ предста́тельствуй. те́мже мо́лим тя́, от вся́ких напа́стей и на́с моли́твами твои́ми изба́ви.

Мари́и: Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, неодержи́ма была́ еси́, но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, а́нгельское естество́ Мари́е, удиви́вши.

Андре́ю: Андре́е, оте́ческая похвало́, моли́твами твои́ми не преста́й моля́ся, предстоя́ Тро́ице Пребоже́ственней, я́ко да изба́вимся муче́ния, любо́вию предста́теля тя́ боже́ственнаго всеблаже́нне призыва́ющии, Кри́ту удобре́ние.

Сла́ва, тро́ичен: Неразде́льное Существо́м, несли́тное Ли́цы богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, вопию́ Ти пе́снь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

Богоро́дичен: И ражда́еши и де́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва: Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, утро́ба же ражда́ет, не ражда́ющая. Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чи́н: твори́т бо ели́ка хо́щет.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: От нощи́ у́тренююща, Человеколю́бче, просвети́ молю́ся, и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́: и научи́ мя Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, тьма́ бо бы́сть и глубока́ мне́ мгла́, но́щь греха́: но я́ко дне́ сы́на Спа́се покажи́ мя.

Руви́ма подража́я окая́нный а́з, соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее о́н.

Испове́даюся Тебе́ Христе́ Царю́, согреши́х, согреши́х, я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии, чистоты́ пло́д и целому́дрия.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся, прода́ся в рабо́ту сла́дкий, во о́браз Госпо́день: ты́ же вся́ душе́, продала́ся еси́ злы́ми твои́ми.

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ подража́й окая́нная, и неиску́сная душе́, и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми при́сно беззако́ннующи.

А́ще и в ро́ве поживе́ иногда́ Ио́сиф, Влады́ко Го́споди, но во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́: а́з же что́ Тебе́ когда́ сицево́е принесу́?

Моисе́ов слы́шала еси́ ковче́жец душе́, вода́ми, волна́ми носи́м ре́чными, я́ко в черто́зе дре́вле бе́гающий де́ла го́рькаго сове́та фараони́тска.

А́ще ба́бы слы́шала еси́, убива́ющыя иногда́ безвозра́стное му́жеское, душе́ окая́нная, целому́дрия дея́ние, ны́не я́ко вели́кий Моисе́й, сси́ прему́дрость.

Я́ко Моисе́й вели́кий еги́птянина, ума́ уязви́вши окая́нная, не уби́ла еси́ душе́: и ка́ко всели́шися, глаго́ли, в пусты́ню страсте́й покая́нием?

В пусты́ню всели́ся вели́кий Моисе́й, гряди́ у́бо подража́й того́ житие́, да и в купине́ богоявле́ния душе́, в виде́нии бу́деши.

Моисе́ов же́зл вообража́й душе́, ударя́ющий мо́ре, и огустева́ющий глубину́, во о́браз Креста́ Боже́ственнаго: и́мже мо́жеши и ты́ вели́кая соверши́ти.

Ааро́н приноша́ше о́гнь Бо́гу, непоро́чный, неле́стный: но Офни́ и Финее́с, я́ко ты́ душе́, приноша́ху чужде́е Бо́гу оскверне́нное житие́.

Я́ко тя́жкий нра́вом, фарао́ну го́рькому бы́х Влады́ко, Ианни́, и Иамври́, душе́ю и те́лом, и погруже́н умо́м: но помози́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, омы́й мя́ Влады́ко, ба́нею мои́х сле́з, молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду убели́в я́ко сне́г.

А́ще испыта́ю моя́ дела́ Спа́се, вся́каго челове́ка превозше́дша греха́ми себе́ зрю́, я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х, не неве́дением.

Пощади́ пощади́ Го́споди, созда́ние Твое́, согреши́х, осла́би ми́, я́ко естество́м чи́стый Са́м сы́й еди́н, и и́н ра́зве Тебе́ никто́же е́сть кроме́ скве́рны.

Мене́ ра́ди Бог сы́й, вообрази́лся еси́ в мя́, показа́л еси́ чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, и разсла́бленнаго стягну́в, кровоточи́выя то́к уста́вил еси́ Спа́се, прикоснове́нием ри́з.

Кровоточи́вую подража́й окая́нная душе́, притецы́ удержи́ оме́ты Христо́вы, да изба́вишися ра́н, и услы́шиши от Него́: ве́ра твоя́ спасе́ тя.

Ни́зу снича́щую подража́й о душе́, прииди́, припади́ к нога́ма Иису́совыма, да тя́ испра́вит, и да хо́диши пра́во стези́ Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий Влады́ко, источи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жи́л, да я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й жа́жду: жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми́ сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и а́з зе́ницы се́рдца, и ви́жду Тя́ у́мно, Све́та преве́чна.

Мари́и: Несравне́нным жела́нием всебога́тая, Дре́ву возжеле́вши поклони́тися живо́тному, сподо́билася еси́ жела́ния, сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шния сла́вы.

Мари́и: Струи́ Иорда́нския преше́дши, обрела́ еси́ поко́й безболе́зненный, пло́ти сла́сти избежа́вши, ея́же и на́с изми́ твои́ми моли́твами преподо́бная.

Андре́ю: Я́ко па́стырей изря́днейша, Андре́е прему́дре, избра́нна су́ща тя́, любо́вию ве́лию и стра́хом молю́, твои́ми моли́твами спасе́ние улучи́ти, и жи́знь ве́чную.

Сла́ва, тро́ичен: Тя́ Тро́ице сла́вим, Еди́наго Бо́га: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́ О́тче, Сы́не и Ду́ше, про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

Богоро́дичен: Из тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, нетле́нная, безму́жная Ма́ти Де́во, Бог созда́вый ве́ки, и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Возопи́х все́м се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ от а́да преиспо́дняго, и возведе́ от тли́ живо́т мо́й.

Сле́зы Спа́се о́чию мое́ю, и из глубины́ воздыха́ния чи́сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: Бо́же, согреши́х Ти́ очи́сти мя́.

Уклони́лася еси́ душе́, от Го́спода твоего́, я́коже Дафа́н и Авиро́н: но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Я́ко ю́ница душе́ разсвире́певшая, уподо́билася еси́ Ефре́му, я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, впери́вши дея́нием у́м, и зре́нием.

Рука́ на́с Моисе́ова да уве́рит душе́, ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ убели́ти, и очи́стити: и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прокаже́нна еси́.

Во́лны Спа́се прегреше́ний мои́х я́ко в мо́ри Чермне́м возвраща́ющеся, покры́ша мя́ внеза́пу, я́ко Еги́птяны иногда́, и триста́ты.

Неразу́мное душе́ произволе́ние име́ла еси́, я́ко пре́жде Изра́иль: Боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́сно, любосла́стное страсте́й объяде́ние.

Кладенцы́ душе́, предпочла́ еси́ ханане́йских мы́слей, па́че жи́лы ка́мене, из него́же прему́дрости река́, я́ко ча́ша пролива́ет то́ки богосло́вия.

Свина́я мяса́ и котлы́, и еги́петскую пи́щу, па́че небе́сныя предсуди́ла еси́ душе́ моя́, я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие в пусты́ни.

Я́ко уда́ри Моисе́й ра́б Тво́й жезло́м ка́мень, обра́зно животвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше, из ни́хже вси́ питие́ жи́зни Спа́се, почерпа́ем.

Испыта́й душе́ и смотря́й, я́коже Иису́с Нави́н обетова́ния зе́млю, какова́ е́сть, и всели́ся в ню́ благозако́нием.

Воста́ни и побори́, я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы при́сно побежда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, я́ко пре́жде ковче́г, и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния душе́, Бог повелева́ет.

Я́ко спа́сл еси́ Петра́, возопи́вша спаси́, предвари́в мя́ Спа́се от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, и возведи́ из глубины́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя́ ве́м ути́шное, Влады́ко, Влады́ко Христе́: но от незаходи́мых глуби́н греха́, и отча́яния мя́ предвари́в изба́ви.

А́з е́смь, Спа́се, ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму: но вже́г свети́льник Предте́чу Твоего́ Сло́ве, взыщи́ и обря́щи Тво́й о́браз.

Мари́и: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, сле́з ка́пли источи́ла еси́ при́сно Мари́е, душе́ю распала́ема, и́хже благода́ть пода́ждь и мне́ твоему́ рабу́.

Мари́и: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, кра́йним на земли́ житие́м ма́ти. Те́мже тебе́ пою́щым, от страсте́й изба́витися моли́твами твои́ми, моли́ся.

Андре́ю: Кри́тскаго тя́ па́стыря, и председа́теля, и вселе́нныя моли́твенника ве́дый, притека́ю Андре́е, и вопию́ ти: изми́ мя о́тче, из глубины́ греха́.

Сла́ва, тро́ичен: Тро́ица е́смь про́ста, неразде́льна, разде́льна Ли́чне, и Еди́ница е́смь Естество́м соедине́на, Оте́ц глаго́лет, и Сы́н, и Боже́ственный ду́х.

Богоро́дичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́м роди́, воображе́на по на́м: Его́же я́ко Созда́теля все́х, моли́ Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Конда́к: Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися: воспряни́ у́бо, да пощади́т тя́ Христо́с Бо́г, везде́ сы́й, и вся́ исполня́яй.

И́кос: Христо́во врачевство́ ви́дя отве́рсто, и от Сего́ Ада́му истека́ющее здра́вие, пострада́, уязви́ся диа́вол, и я́ко бе́дствуя рыда́ше, и свои́м друго́м возопи́: что́ сотворю́ Сы́ну Мари́ину, убива́ет мя́ Вифлее́млянин, И́же везде́ сы́й, и вся́ исполня́яй.

Синакса́рий пе́рвее мине́и, та́же настоя́щий. Стихи́:

Умиле́ния, Христе́ мо́й, о́бразы да́ждь,

Пою́щым ны́не кано́н Тебе́ Вели́кий.

В си́й де́нь по дре́внему преда́нию пое́м и Вели́каго кано́на после́дование. Се́й вои́стинну все́х кано́нов величайший, изря́дно и хи́тростно сочини́ и списа́ и́же во святы́х оте́ц на́ш Андре́й архиепи́скоп Кри́тский, и́же и иерусали́мский имену́емый: и́же устремля́шеся у́бо из Дама́ска, о четыренадеся́тем же ле́те своего́ во́зраста, наказа́нию граммати́ческому изда́вся, и окру́гленное наказа́ние изучи́в, во Иерусали́ме бы́в мона́шеское прохо́дит житие́, преподо́бне же и боголюбе́зне жи́вый в безмо́лвном и немяте́жном житии́. Мно́га у́бо и и́на списа́ния животополе́зная оставля́ет Бо́жией Це́ркви, словеса́ же и кано́ны, па́че же му́жественне в торже́ственных быва́емый же и показу́емый. Со мно́гими же ины́ми, и настоя́щий Вели́кий кано́н сочини́: умиле́ние неисче́тно иму́щ: вся́кую бо Ве́тхаго и Но́ваго заве́та по́весть сниска́в и собра́в, настоя́щее сочини́ сладкопе́ние, от Ада́ма я́ве, да́же и до самаго́ Христо́ва Вознесе́ния, и апо́стольския про́поведи. Поуща́ет у́бо си́м вся́кую ду́шу, ели́ким у́бо благи́м по́вести ревнова́ти, и подража́ти по си́ле: ели́ких же злы́х отбега́ти, и при́сно к Бо́гу востека́ти покая́нием, слеза́ми и испове́данием, и ины́м я́ве благоугожде́нием. Оба́че толи́ко е́сть широ́кий и сладкогла́сный, я́ко и саму́ жесточа́йшую ду́шу дово́лен умягчи́ти, и к бо́дрости благо́й воздви́гнути, а́ще то́чию с сокруше́нным се́рдцем и внима́нием подо́бным пое́тся. Сотвори́ же сего́, егда́ и патриа́рх Иерусали́мский вели́кий Софро́ний, Еги́птяныни Мари́и житие́ списа́. Умиле́ние бо и сие́ житие́ предлага́ет безчи́сленно, и мно́гое прегреши́вшым, и согреша́ющым утеше́ние дае́т, а́ще то́чию злы́х отступи́ти хотя́т. учини́шася же и в настоя́щий де́нь пе́тися и прочита́тися сицевы́я ра́ди вины́: поне́же бо к концу́ приближа́ется свята́я Четыредеся́тница, да не челове́цы лени́ви бы́вше к духо́вным подвиго́м, небре́жно забу́дутся, и е́же целому́дрствовати еди́ною во все́х преста́нут. Вели́кий у́бо Андре́й, я́коже не́кий наказа́тель, повестьми́ Вели́каго кано́на, вели́ких муже́й глаго́ля доброде́тель, и злы́х па́ки отвраще́ние, я́ко а́ще кто́ ре́кл бы́: до́блейших тружда́ющихся предъустро́ит, и му́жественне к пре́дним простира́тися. Свяще́нный же Софро́ний преесте́ственным свои́м сло́вом, целому́дрены и па́ки бы́ти твори́т, и к Бо́гу воздви́жет, и не низпа́дати, ниже́ отча́ятися, а́ще иногда́ не́кими прегреше́ньми я́ти бы́ша. Ели́ко бо Бо́жие человеколю́бие и ми́лость, вседу́шно от пе́рвых прегреше́ний обрати́тися произволя́ющым, е́же о еги́птяныни пове́дание представля́ет. Глаго́лется же Вели́кий кано́н, не́гли а́ще кто́ ре́кл бы, и по те́м мы́слем, и воспомянове́нием: плодови́т бо е́сть сего́ творе́ц, изря́дно та́ сложи́в, и я́ко про́чих кано́нов по три́десяти и ма́ло что́ к тропаре́м иму́щым: се́й же, 250, прохо́дит еди́наго коего́ждо неизрече́нную иска́пая сла́дость. Прикла́дно у́бо и подо́бно Вели́кий се́й кано́н, и вели́ко стяжа́в умиле́ние: те́мже и в вели́цей Четыредеся́тнице учини́ся. Се́й изря́дный кано́н и Вели́кий и преподо́бныя Мари́и сло́во, то́йже оте́ц на́ш Андре́й, пе́рвый в Константи́нь гра́д принесе́, егда́ от патриа́рха Иерусали́мскаго Фео́дора, в шесты́й собо́р по́слан, в по́мощь прии́де. Тогда́ бо изря́дно на единово́льники подвиза́вся, еще́ пребыва́я в мона́шествующих, кли́ру це́ркве в Константи́не гра́де причита́ется: та́же диа́кон, и сиротопита́тель в се́й поставля́ется. И по ма́ле архиепи́скп Кри́тский бы́в: пото́м бли́з не́где ко глаго́лемому Иери́су дости́г в Митили́не, ко Го́споду оти́де, дово́льне своего́ престо́ла в прича́стии бы́в. Того́ моли́твами Бо́же, поми́луй на́с.

Та́же блаже́нны с покло́ны.

Гла́с 6:

Во ца́рствии Твое́м, помяни́ на́с Го́споди.

Разбо́йника Христе́ рая́ жи́теля сотвори́л еси́, на Кресте́ Тебе́ возопи́вша: помяни́ мя, того́ покая́нию сподо́би и мене́ недосто́йнаго.

Сти́х: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное.

Мано́я слы́шавши дре́вле душе́ моя́, Бо́га в явле́нии бы́вша, и из непло́дове тогда́ прие́мша пло́д обетова́ния, того́ благоче́стие подража́й.

Сти́х: Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Сампсо́новой поревнова́вши ле́ности, главу́ остри́гла еси́ душе́ де́л твои́х, преда́вши иноплеме́нником, любосла́стием целому́дренную жи́знь и блаже́нную.

Сти́х: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Пре́жде че́люстию о́слею победи́вый иноплеме́нники, ны́не плене́ние ласкосе́рдству стра́стному обре́теся: но избе́гни душе́ моя́ подража́ния, дея́ния и сла́бости.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Вара́к и Иеффа́й военача́льницы, судии́ Изра́илевы предпочте́ни бы́ша, с ни́миже Дево́рра мужеу́мная: те́х до́блестьми душе́ вмужи́вшися укрепи́ся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Иаи́лино хра́брство позна́ла еси́ душе́ моя́, Сиса́ра дре́вле пробо́дшую, и спасе́ние соде́лавшую, дре́вом о́стрым, слы́шиши, и́мже тебе́ Кре́ст образу́ется.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Пожри́ душе́ же́ртву похва́льную, дея́ние я́ко дще́рь принеси́, от Иеффа́евы чисте́йшую: и заколи́ я́ко же́ртву, стра́сти плотски́я Го́сподеви твоему́.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Гедео́ново руно́ помышля́й душе́ моя́, с небесе́ ро́су подъими́, и прини́кни я́коже пе́с, и пи́й во́ду, от зако́на теку́щую, изгнете́нием пи́сменным.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное.

Или́и свяще́нника осужде́ние душе́ моя́ восприя́ла еси́, лише́нием ума́ приобре́тши стра́сти себе́, я́коже о́н ча́да, де́лати беззако́нная.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят ва́м, и изжену́т, и реку́т вся́к зо́л глаго́л на вы́ лжу́ще мене́ ра́ди.

В судия́х Леви́т, небреже́нием свою́ жену́, двана́десятим коле́ном раздели́, душе́ моя́, да скве́рну обличи́т от Вениами́на беззако́нную.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесе́х.

Любому́дренная А́нна моля́щися, устне́ у́бо двиза́ше ко хвале́нию, гла́с же ея́ не слы́шашеся: но оба́че непло́дна су́щи, сы́на моли́твы ражда́ет досто́йна.

Помяни́ на́с Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

В судия́х спричте́ся А́ннино порожде́ние, вели́кий Саму́ил, его́же воспита́ла Армафе́ма в дому́ Госпо́дни: тому́ поревну́й душе́ моя́, и суди́ пре́жде ине́х дела́ твоя́.

Помяни́ на́с Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Дави́д на ца́рство избра́н, ца́рски пома́зася ро́гом Боже́ственнаго ми́ра: ты́ у́бо душе́ моя́, а́ще хо́щеши вы́шняго Ца́рствия, ми́ром пома́жися слеза́ми.

Помяни́ на́с Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Поми́луй созда́ние Твое́ Ми́лостиве, уще́дри руку́ Твое́ю творе́ние: и пощади́ вся́ согреши́вшыя, и мене́ па́че все́х, Твои́х презре́вшаго повеле́ний.

Сла́ва, тро́ичен: Безнача́льну, и рожде́нию же и происхожде́нию, Отцу́ покланя́юся ро́ждшему, Сы́на сла́влю рожде́ннаго, пою́ сопросия́вшаго Отцу́ же и Сы́ну, Ду́ха Свята́го.

Богоро́дичен: Преесте́ственному Рождеству́ Твоему́ покланя́емся, по естеству́ сла́вы Младе́нца Твоего́ не разделя́юще Богороди́тельнице: И́же бо еди́н лице́м, сугу́быми испове́дуется естествы́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ на́м: но не преда́ждь на́с до конца́, отце́в Бо́же.

Согреши́х, беззако́нновах, и отверго́х за́поведь Твою́, я́ко во гресе́х произведо́хся и приложи́х я́звам стру́пы себе́: но Са́м мя́ поми́луй, я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ испове́дах Тебе́ Судии́ моему́, ви́ждь мое́ смире́ние, ви́ждь и ско́рбь мою́, и вонми́ суду́ моему́ ны́не, и Са́м мя́ поми́луй, я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Сау́л иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́ душе́ осля́та, внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию: но блюди́, не забыва́й себе́, ско́тския по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́д иногда́ Богооте́ц, а́ще и согреши́ сугу́бо душе́ моя́, стрело́ю у́бо устреле́н бы́в прелюбоде́йства, копие́м же плене́н бы́в уби́йства томле́нием: но ты́ сама́ тяжча́йшими де́лы неду́гуеши, самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию беззако́ние: уби́йству же любоде́йство раствори́в, покая́ние сугу́бое показа́ а́бие: но сама́ ты лука́внейшая душе́ соде́лала еси́, не пока́явшися Бо́гу.

Дави́д иногда́ вообрази́, списа́в я́ко на ико́не пе́снь, е́юже дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й: поми́луй мя́. Тебе́ бо Еди́ному согреши́х все́х Бо́гу, Са́м очи́сти мя́.

Киво́т я́ко ноша́шеся на колесни́це, За́н о́ный, егда́ превра́щшуся тельцу́, то́чию косну́ся, Бо́жиим искуси́ся гне́вом: но того́ дерзнове́ния убежа́вши душе́, почита́й Боже́ственная че́стне.

Слы́шала еси́ Авессало́ма, ка́ко на естество́ воста́? позна́ла еси́ того́ скве́рная дея́ния, и́миже оскверни́ ло́же Дави́да отца́: но ты́ подража́ла еси́ того́ стра́стная и любосла́стная стремле́ния.

Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство те́лу твоему́: ино́го бо Ахитофе́ла обре́тши врага́, душе́, снизшла́ еси́ сего́ сове́том: но сия́ разсы́па Са́м Христо́с, да ты́ вся́ко спасе́шися.

Соломо́н чу́дный, и благода́ти прему́дрости испо́лненный, се́й лука́вое иногда́ пред Бо́гом сотвори́в, отступи́ от Него́: ему́же ты́ прокля́тым твои́м житие́м, душе́ уподо́билася еси́.

Сластьми́ влеко́мь страсте́й свои́х оскверня́шеся, увы́ мне́, рачи́тель прему́дрости, рачи́тель блу́дных же́н, и стра́нен от Бо́га: его́же ты́ подража́ла еси́ умо́м о душе́, сладостра́стьми скве́рными.

Ровоа́му поревнова́ла еси́ не послу́шавшему сове́та о́тча, ку́пно же и зле́йшему рабу́ Иеровоа́му, пре́жнему отсту́пнику душе́: но бе́гай подража́ния, и зови́ Бо́гу: согреши́х, уще́дри мя́.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ скве́рнам, душе́ моя́, увы́ мне́, была́ еси́ плотски́х скве́рн пребыва́лище, и сосу́д сра́млен страсте́й: но из глубины́ твоея́ воздохни́, и глаго́ли Бо́гу грехи́ твоя́.

Попали́ Илиа́ иногда́ два́щи пятьдеся́т Иезаве́линых, егда́ сту́дныя проро́ки погуби́, во обличе́ние Ахаа́вово: но бе́гай подража́ния двою́ душе́, и укрепля́йся.

Заключи́ся тебе́ не́бо душе́, и гла́д Бо́жий пости́же тя́: егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, не покори́ся словесе́м иногда́: но Сара́ффии уподо́бився, напита́й проро́чу ду́шу.

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, и умно́живши душе́ негодова́ние: но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, стяжи́ умиле́ние.

Припа́даю Ти́, и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы моя́: согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, и беззако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́: но уще́дри Влады́ко, творе́ние Твое́, и воззови́ мя.

Погребо́х о́браз Тво́й, и растли́х за́поведь Твою́, вся́ помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́: но уще́дрив возда́ждь ми́ я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, глаго́ли Бо́гу вся́ ве́дущему: Ты́ ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се: но Са́м мя́ поми́луй, я́коже пое́т Дави́д по ми́лости Твое́й.

Исчезо́ша дни́е мои́, я́ко со́ние востаю́щаго: те́мже я́ко Езеки́а слезю́ на ло́жи мое́м, приложи́тися мне́ ле́том живота́. Но ки́й Иса́иа предста́нет тебе́ душе́, а́ще не все́х Бо́г?

Мари́и: Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, ну́жно стужа́ющих, и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго: но да́ждь ны́не по́мощь от ско́рби, и мне́ рабу́ твоему́.

Мари́и: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, Его́же ра́ди пло́ть изнури́ла еси́ преподо́бная, моли́ ны́не Христа́ о рабе́х: я́ко да ми́лостив бы́в все́м на́м, ми́рное состоя́ние да́рует почита́ющым Его́.

Андре́ю: На ка́мени мя́ ве́ры моли́твами твои́ми утверди́ о́тче, стра́хом мя́ Боже́ственным огражда́я, и покая́ние Андре́е, пода́ждь ми́, молю́ся ти́: и изба́ви мя́ от се́ти враго́в и́щущих мя́.

Сла́ва, тро́ичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, единосу́щная, и Естество́ еди́но, Све́тове, и Све́т, и Свя́та три́, и еди́но Свя́то пое́тся Бог Тро́ица: но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, душе́, все́х Бо́га.

Богоро́дичен: Пое́м Тя́, благослови́м Тя́, покланя́емся Ти́ Богороди́тельнице, я́ко неразде́льныя Тро́ицы породила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га и Сама́ отве́рзла еси́ на́м су́щым на земли́ небе́сная.

Трипе́снец. Гла́с 8.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, Его́же трепе́щут небе́сныя си́лы по́йте свяще́нницы, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Я́ко у́глие невеще́ственнаго огня́, попали́те веще́ственныя стра́сти моя́, возжиза́юще ны́не во мне́ жела́ние Боже́ственныя любве́, апо́столи.

Трубы́ благогла́сныя Сло́ва почти́м, и́миже падо́ша сте́ны неутвержде́ны вра́жия, и богоразу́мия утверди́шася забра́ла.

Куми́ры стра́стныя души́ моея́ сокруши́те, и́же хра́мы и столпы́ сокруши́сте врага́, апо́столи Госпо́дни, хра́мове освяще́ннии.

Богоро́дичен: Вмести́ла еси́ невмести́маго естество́м: носи́ла еси́ нося́щаго вся́: дои́ла еси́ Чи́стая, питающаго тва́рь, Христа́ Жизнода́вца.

И́ный трипе́снец. Ирмо́с то́йже.

Ду́ха началохи́тростием созда́вше всю́ Це́рковь апо́столи Христо́вы, в не́й благослови́те Христа́ во ве́ки.

Воструби́вше трубо́ю уче́ний, низверго́ша апо́столи всю́ ле́сть и́дольскую, Христа́ превознося́ще во вся́ ве́ки.

Апо́столи, до́брое преселе́ние, назира́телие ми́ра, и небе́снии жи́телие, ва́с при́сно восхваля́ющыя, изба́вите от бе́д.

Тро́ичен: Трисо́лнечное всесве́тлое Богонача́лие, единосла́вное и единопресто́льное Естество́, О́тче вседе́телю, Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, пою́ Тя во ве́ки.

Богоро́дичен: Я́ко честны́й и превы́шший престо́л, воспои́м Бо́жию Ма́терь непреста́нно, лю́дие, еди́ну по рождестве́ Ма́терь и Де́ву.

И́ный.

Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тва́рь, по́йте, благослови́те, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Согреши́вша Спа́се поми́луй, воздви́гни мо́й у́м ко обраще́нию, приими́ мя ка́ющагося, уще́дри вопию́ща: согреши́х Ти́, спаси́, беззако́нновах, поми́луй мя́.

Колесни́чник Илиа́, колесни́цею доброде́телей вше́д, я́ко на небеса́, ноша́шеся превы́ше иногда́ от земны́х: сего́ у́бо душе́ моя́, восхо́д помышля́й.

Иорда́нова струя́ пе́рвее, ми́лотию Илиино́ю Елиссе́ем, ста́ сю́ду и сю́ду: ты́ же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ние.

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га: ты́ же о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ние.

Сомани́тида иногда́ пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом благи́м: ты́ же не ввела́ еси́ в до́м, ни стра́нна, ни пу́тника. Те́мже черто́га изри́нешися во́н, рыда́ющи.

Гиези́ев подража́ла еси́ окая́нная ра́зум скве́рный всегда́ душе́, его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость: бе́гай гее́нскаго огня́, отступи́вши злы́х твои́х.

Ты́ Ози́и душе́ поревнова́вши, сего́ прокаже́ние в себе́ стяжа́ла еси́ сугу́бо: безме́стная бо мы́слиши, беззако́нная же де́еши: оста́ви я́же и́маши, и притецы́ к покая́нию.

Ниневи́тяны душе́ слы́шала еси́ ка́ющыяся Бо́гу, вре́тищем и пе́пелом, си́х не подража́ла еси́: но яви́лася еси́ зле́йшая все́х, пре́жде зако́на, и по зако́не прегреши́вших.

В ро́ве бла́та слы́шала еси́ Иереми́ю душе́, гра́да Сио́ня рыда́ньми вопию́ща, и сле́з и́щуща, подража́й сего́ плаче́вное житие́ и спасе́шися.

Ио́на в Фарси́с побеже́, проразуме́в обраще́ние ниневи́тянов, разуме́ бо я́ко проро́к Бо́жие благоутро́бие: те́мже ревнова́ше проро́честву не солга́тися.

Дании́ла в ро́ве слы́шала еси́, ка́ко загради́ уста́, о душе́ звере́й: уве́дела еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́рии, погаси́ша ве́рою пе́щи пла́мень горя́щий.

Ве́тхаго Заве́та вся́ приведо́х ти́ душе́, к подо́бию, подража́й пра́ведных боголюби́вая дея́ния, избе́гни же па́ки лука́вых грехо́в.

Правосу́де Спа́се поми́луй, и изба́ви мя́ огня́, и преще́ния, е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти: осла́би ми́ пре́жде конца́, доброде́телию и покая́нием.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя. Я́ко Пе́тр пла́чу го́рце: осла́би ми́ Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь: слезю́ я́ко блудни́ца. приими́ мое́ рыда́ние, я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ смире́нныя моея́ души́: еди́не Врачу́, пла́стырь мне́ наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, умиле́ние со слеза́ми.

Ханане́ю и а́з подража́я, поми́луй мя́, вопию́, Сы́не Дави́дов: каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая: пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́а над Ла́зарем.

Сле́зную Спа́се сткля́ницу, я́ко ми́ро истощава́я на главу́, зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, мольбу́ приношу́, и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже а́з согреши́ Тебе́, но оба́че приими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, стра́хом ка́ющася, и любо́вию зову́ща: согреши́х Тебе́ еди́ному: поми́луй мя́ Ми́лостиве.

Пощади́ Спа́се Твое́ созда́ние, и взыщи́ я́ко Па́стырь поги́бшее, предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, сотвори́ мя овча́ на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́ Судие́ ся́деши я́ко Благоутро́бен, и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́ Спа́се: о каковы́й стра́х тогда́! Пе́щи горя́щей, все́м боя́щымся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Мари́и: Све́та незаходи́маго ма́ти, тя́ просвети́вши, от омраче́ния страсте́й разреши́. Те́мже вше́дши в духо́вную благода́ть, просвети́ Мари́е, тя́ ве́рно восхваля́ющыя.

Мари́и: Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну ма́ти Зоси́ма: А́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасом ве́сь исполня́шеся, Христа́ поя́ во ве́ки.

Андре́ю: Я́ко дерзнове́ние имы́й ко Го́споду, Андре́е Кри́тский честна́я похвало́, молю́, моли́ся разреше́ние от у́з беззако́ния ны́не обрести́ мне́ моли́твами твои́ми, я́ко покая́ния учи́тель, и преподо́бных сла́ва.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый: Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждай, Тро́ице Еди́нице поми́луй мя́.

Богоро́дичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́ве Твое́м пло́ть истка́ся: те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́ем.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Госпо́дни, пою́ще и превознося́ще во вся́ ве́ки.

И па́ки ирмо́с.

Трипе́снец. Гла́с 8.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Исто́чницы спаси́тельныя воды́ я́вльшеся апо́столи, иста́явшую ду́шу мою́ грехо́вною жа́ждою, ороси́те.

Пла́вающаго в пучи́не поги́бели, и в погруже́нии уже́ бы́вша, Твое́ю десни́цею, я́коже Петра́, Го́споди спаси́ мя.

Я́ко со́ли, вку́сных су́ще уче́ний, гни́льство ума́ моего́ изсуши́те, и неве́дения тьму́ отжени́те.

Богоро́дичен: Ра́дость я́ко роди́вшая, пла́чь мне́ пода́ждь, и́мже Боже́ственное утеше́ние Влады́чице, в бу́дущем дни́ обрести́ возмогу́.

И́ный.

Ирмо́с: Тя́ небесе́ и земли́ Хода́таицу вси́ ро́ди ублажа́ем: пло́тски бо всели́ся в Тя́ исполне́ние, Дево, Божества́.

Тя́ благосла́вное апо́стольское собра́ние, пе́сньми велича́ем: вселе́нней бо свети́ла све́тлая яви́стеся, пре́лесть отгоня́ще.

Благове́стною мре́жею ва́шею, слове́сныя ры́бы улови́вше, сия́ приноси́те всегда́ сне́дь Христу́, апо́столи блаже́ннии.

К Бо́гу ва́шим проше́нием помяни́те на́с апо́столи, от вся́каго изба́витися искуше́ния, мо́лимся, любо́вию воспева́ющыя ва́с.

Тро́ичен: Тя́ триипоста́сную Еди́ницу, О́тче, Сы́не, со Ду́хом, Еди́наго Бо́га единосу́щна пою́, Тро́ицу единоси́льную и безнача́льную.

Богоро́дичен: Тя́ Детороди́тельницу и Де́ву, вси́ ро́ди ублажа́ем, я́ко Тобо́ю изба́вльшеся от кля́твы: ра́дость бо на́м родила́ еси́ Го́спода.

Вели́каго кано́на ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен Пло́д, Бо́жие бо Рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь правосла́вно велича́ем.

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, неду́гует ду́х, сло́во изнемо́же, житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех. Те́мже моя́ окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́х ти́ душе́, миробы́тие, и от того́ все́ заве́тное писа́ние, пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́ведныя: от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, в Бо́га согреши́вши.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нглие, писа́ние же все́ в тебе́ небреже́но бы́сть, проро́цы изнемого́ша, и все́ пра́ведное сло́во: стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася, не су́щу врачу́ исцеля́ющему тя́.

Но́ваго привожду́ ти писа́ния указа́ния, вводя́щая тя́ душе́, ко умиле́нию: пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвраща́йся, и уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, и чистото́ю, и гове́нием.

Христо́с вочелове́чися, призва́в к покая́нию разбо́йники, и блудни́цы: душе́ пока́йся, две́рь отве́рзеся Ца́рствия уже́, и предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́ и прелюбоде́и ка́ющиися.

Христо́с вочелове́чися, пло́ти приобщи́вся ми́, и вся́, ели́ка су́ть естества́ хоте́нием испо́лни греха́ кроме́, подо́бие тебе́, о душе́, и о́браз предпоказу́я Своего́ снизхо́ждения.

Христо́с волхвы́ спасе́, па́стыри созва́, младе́нец мно́жества показа́ му́ченики, ста́рцы просла́ви, и ста́рыя вдови́цы, и́хже не поревнова́ла еси́ душе́, ни дея́нием, ни житию́: но го́ре тебе́, внегда́ бу́деши суди́тися.

Пости́вся Госпо́дь дни́й четы́редесять в пусты́ни, последи́ взалка́, показу́я челове́ческое: душе́, да не разлени́шися, а́ще тебе́ приложи́тся вра́г, моли́твою же и посто́м от но́г твои́х да отрази́тся.

Христо́с искуша́шеся, диа́вол искуша́ше, показу́я ка́мение, да хле́би бу́дут: на го́ру возведе́ ви́дети вся́ ца́рствия ми́ра во мгнове́нии. Убо́йся о душе́, ловле́ния, трезви́ся моли́ся на вся́кий ча́с Бо́гу.

Го́рлица пустынолю́бная, гла́с вопию́щаго возгласи́, Христо́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние, И́род беззако́ннова со Иродиа́дою. Зри́ душе́ моя́, да не увя́знеши в беззако́нныя се́ти, но облобыза́й покая́ние.

В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, и Иуде́а вся́ и Самари́а слы́шавше теча́ху, и испове́даху грехи́ своя́, креща́ющеся усе́рдно: и́хже ты́ не подража́ла еси́ душе́.

Бра́к у́бо честны́й, и ло́же нескве́рно: обоя́ бо Христо́с пре́жде благослови́, пло́тию яды́й, и в Ка́не же на бра́це во́ду в вино́ соверша́я, и показу́я пе́рвое чу́до: да ты́ измени́шися о душе́.

Разсла́бленнаго стягну́ Христо́с, о́др взе́мша, и ю́ношу уме́рша воздви́же, вдови́че рожде́ние, и со́тнича о́трока, и самаряны́не яви́ся, в Ду́се слу́жбу Тебе́, душе́ предживописа́.

Кровоточи́вую исцели́ прикоснове́нием кра́я ри́зна Госпо́дь: прокаже́нныя очи́сти: слепы́я и хромы́я просвети́в, испра́ви: глухи́я же и немы́я, и нича́щыя ни́зу исцели́ сло́вом: да ты́ спасе́шися окая́нная душе́.

Неду́ги исцеля́я, ни́щым благовествова́ше, Христо́с Сло́во, вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, со гре́шники бесе́доваше, Иаи́ровы дще́ре ду́шу предъуме́ршую возврати́ осяза́нием руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше, и фарисе́й хваля́ся осужда́шеся: о́в у́бо, очи́сти мя́: о́ва же, поми́луй мя́. Се́й же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя: и про́чыя безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе́, но оба́че спаса́шеся, и фарисе́й Си́мон соблажня́шеся, и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния, от Иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́: ю́же душе́ потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, не поревнова́ла еси́, я́же прии́мши ми́ра алава́стр, со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, отре́ же власы́ дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, душе́ моя́, уве́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. Убо́йся указа́ния, да не бу́деши я́коже о́ны, и́хже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив, да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая о душе́ моя́, яви́шися отча́янием ханане́и ве́ру слы́шавшая, ея́же дщи́ сло́вом Бо́жиим исцели́ся: Сы́не Дави́дов, спаси́ и мене́, воззови́ из глубины́ се́рдца, я́коже она́ Христу́.

Умилосе́рдися спаси́ мя, Сы́не Дави́дов поми́луй, бесну́ющыяся сло́вом исцели́вый, гла́с же благоутро́бный я́ко разбо́йнику мне́ рцы́: ами́нь глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в раи́, егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя́, разбо́йник Богосло́вяше Тя́, о́ба бо на кресте́ сви́сяста: но о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́, позна́вшему Тя́ Бо́га, и мне́ отве́рзи две́рь сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тва́рь содрога́шеся распина́ема Тя́ ви́дящи, го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся, и земля́ сотряса́шеся, и а́д обнажа́шеся, и соомрача́шеся све́т во дни́, зря́ Тебе́ Иису́се пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от Мене: и́бо кре́пость моя́ во мне́ оскуде́, се́рдце мне́ да́руй при́сно сокруше́нное, нищету́ же духо́вную, да сия́ Тебе́ принесу́, я́ко прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мо́й, и ве́дче мо́й, хотя́й па́ки приити́ со А́нгелы, суди́ти ми́ру всему́, ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя́, пощади́ и уще́дри мя́ Иису́се, па́че вся́каго естества́ челове́ча согреши́вша.

Мари́и: удиви́ла еси́ все́х стра́нным житие́м твои́м, А́нгелов чи́ны, и челове́ков собо́ры, невеще́ственно пожи́вши, и естество́ преше́дши: и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши Мари́е, Иорда́н прешла́ еси́.

Мари́и: Уми́лостиви Созда́теля о хва́лящих тя́, преподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ний и скорбе́й о́крест напа́дающих: да изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно просла́вльшаго тя́ Го́спода.

Андре́ю: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, па́стырю Кри́тский, не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя́: да изба́вимся вси́ гне́ва и ско́рби, и тле́ния, и прегреше́ний безме́рных, чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Тро́ичен: Тро́ице единосу́щная, единице триипоста́сная, Тя воспева́ем, Отца́ сла́вяще, Сы́на велича́юще, и Ду́ху покланя́ющеся, еди́ному естеству́ вои́стинну Бо́гу, жи́зни же, и живу́щему Ца́рству безконе́чному.

Богоро́дичен: Гра́д Тво́й сохраня́й Богороди́тельнице Пречи́стая, в Тебе́ бо се́й ве́рно ца́рствуяй, в Тебе́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побежда́яй, побежда́ет вся́кое искуше́ние, и пленя́ет ра́тники, и прохо́дит послуша́ние.

И а́бие ирмо́с. Свети́лен, я́ко обы́чно.

На стихо́вне самогла́сен, два́жды. Гла́с 8:

В разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́, лю́те уя́звлена еси́ от свои́х согреше́ний, преда́вшися неразу́мным враго́м. Но я́ко иму́щая вре́мя, во умиле́нии возопи́й: упова́ние ненаде́жных, животе́ отча́явшихся, Спа́се, возста́ви и спаси́ мя.

Му́ченичен: Во броня́ ве́ры обо́лкшеся до́бре, и о́бразом Кре́стным вооружи́вше себе́, во́ини благомо́щнии показа́стеся, мучи́телем му́жески проти́вистеся, и диа́волю пре́лесть потреби́сте, победи́теле бы́вше, венце́в сподо́бистеся: моли́теся Христу́ о на́с, во е́же спасти́ся душа́м на́шым.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Приими́ гла́сы ра́б Твои́х, Всечи́стая Богоро́дице Де́во, и моли́ непреста́нно, грехо́в разреше́ние, и ми́р дарова́ти на́м.

Совокупля́ем же и 1-й ча́с, без стихосло́вия. По Трисвято́м, на все́х часе́х конда́к: Душе́ моя́, душе́ моя́:

На кафи́сма 9-я, на 6-м часе́ 10-я.

На 6-м же часе́, тропа́рь проро́чества, гла́с 6:

Благоутро́бне, долготерпели́ве Вседержи́телю Го́споди, низпосли́ ми́лость Твою́ на лю́ди Твоя́.

Проки́мен, псало́м 96, гла́с 6: Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется земля́.

Сти́х: Да веселя́тся о́строви мно́зи.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис.42:5–16.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Бо́г, сотвори́вый не́бо, и водрузи́вый е́, утвержде́й зе́млю, и я́же на не́й, и дая́й дыха́ние лю́дем, и́же на не́й, и ду́х ходя́щым на не́й. А́з Госпо́дь Бо́г, призва́х тя́ в пра́вде, и удержу́ за ру́ку твою́, и укреплю́ тя́: и да́х тя́ в заве́т ро́да Изра́илева, во све́т язы́ков, Отве́рсти о́чи слепы́х, извести́ от у́з свя́занныя, и из до́му темни́цы, и седя́щыя во тьме́. А́з Госпо́дь Бо́г, сие́ Мое́ е́сть и́мя: сла́вы Моея́ ино́му не да́м, ниже́ доброде́телей Мои́х истука́нным. Я́же из нача́ла, се́ приидо́ша: и но́вая, я́же Аз возвещу́, и пре́жде не́же возвести́ти, яви́шася ва́м. Воспо́йте Го́сподеви пе́снь но́ву: нача́льство Его́, просла́вите и́мя Его́ от коне́ц земли́: сходя́щии в мо́ре, и пла́вающии по нему́, о́строви и живу́щии на ни́х. Возвесели́ся пусты́не, и ве́си ея́, придво́рия, и живу́щии в Кида́ре: возвеселя́тся живу́щии на ка́мени, от кра́я го́р возопию́т. Дадя́т Бо́гу сла́ву, доброде́тели его́ во о́стровех возвестя́т. Госпо́дь Бог си́л изы́дет, и сокруши́т ра́ть, воздви́гнет рве́ние, и возопие́т на враги́ Своя́ с кре́постию. Молча́х, еда́ и всегда́ умолчу́, и потерплю́? терпе́х я́ко ражда́ющая, истреблю́ и изсушу́ вку́пе: Опустошу́ го́ры и хо́лми, и вся́ку траву́ и́х изсушу́, и положу́ ре́ки во о́стровы, и лу́ги изсушу́. И наведу́ слепы́я на пу́ть, его́же не ви́деша, и по стезя́м, и́хже не зна́ша, ходи́ти сотворю́ и́м: сотворю́ и́м тьму́ во све́т, и стро́потная в пра́вая. сия́ глаго́лы сотворю́, и не оста́влю и́х.

Проки́мен, псало́м 97, гла́с 6: Воспо́йте Го́сподеви пе́снь но́ву я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь, спасе́ его́ десни́ца Его́. Сти́х: Ви́деша вси́ концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего.

На кафи́сма 11.

Последование вечерни

по предначина́тельном стихосло́вим, вме́сто, Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми́, кафи́сму 18. Кле́плет же свети́льничное поско́ру, труда́ ра́ди бде́ннаго. На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в, 10.

И пое́м самогла́сен, два́жды. Гла́с 8:

Самовла́стно совлеко́хся, пе́рвым мои́м преступле́нием, доброде́телей благоле́пия, облеко́хся же в сие́ а́бие ко мне́ снизхожде́нием Твои́м Сло́ве Бо́жий. Не презре́л бо мя́ еси́ в лю́тых страсте́х впа́дша, и разбо́йнически на пути́ попра́на: но всекре́пкою Твое́ю си́лою снабде́в мя́, заступле́ния сподо́бил еси́ Многоми́лостиве.

Му́ченичен: Му́ченицы Госпо́дни, вся́ко ме́сто освяща́ете, и вся́к неду́г врачу́ете: и ны́не моли́те, изба́витися се́тей вра́жиих душа́м на́шым, мо́лимся.

И́ны стихи́ры, гла́с 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Пригвожде́н Го́споди на Кресте́, Ада́мово рукописа́ние Боже́ственным копие́м растерза́л еси́: те́мже расто́ргни у́зы моя́ Сло́ве, я́ко да Тебе́ хвале́ния же́ртву пожру́ ве́рою, ра́дуяся, вре́мя благоприя́тное поста́ ны́не обреты́й, е́же все́х во спасе́ние показа́л еси́.

Поще́ния све́тлостию иногда́ Моисе́й сия́я, сла́ву Бо́жию ви́де: сему́ поревнова́вши смире́нная душе́ моя́, на Кресте́ распросте́ршему дла́ни тебе́ ра́ди бла́гостию, де́лы угоди́, воздержа́нием и моли́твою, я́ко да улучи́ши Боже́ственное наслажде́ние.

И́на стихи́ра, гла́с 6.

Подо́бен: Арха́нгельски воспои́м:

Животворя́щему покланя́ющеся Твоему́ Кресту́, неизрече́нныя к на́м безме́рныя Твоея́ бла́гости Христе́, и те́м просвети́вше ду́шы, воспева́ем Тя́ непреста́нно, прося́ще благоду́шно, ра́достию сконча́ти по́прище поще́ния, и дости́гнути стра́сти Твоя́ воспе́ти Го́споди, и́миже спа́сл еси́ ны́.

И в мине́и 4. Сла́ва, и ны́не, крестобогоро́дичен.

Вхо́д. Све́те ти́хий:

Проки́мен, псало́м 98, гла́с 7: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Сти́х: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие.

Бытия́ чте́ние. [Быт.18:20–33]

Рече́ Госпо́дь: во́пль Содо́мский и Гомо́ррский умно́жися ко Мне́, и греси́ и́х вели́цы зело́. Соше́д у́бо узрю́, а́ще по во́плю и́х гряду́щему ко Мне́, соверша́ются: а́ще же ни́, да разуме́ю. И обрати́вшеся отту́ду му́жие, приидо́ша в Содо́м: Авраа́м же еще́ бя́ше стоя́й пред Го́сподем. И прибли́жився Авраа́м, рече́: погуби́ши ли пра́веднаго с нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый? А́ще бу́дут пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де погуби́ши ли я́? не пощади́ши ли всего́ ме́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведных, а́ще бу́дут в не́м? Ника́коже Ты́ сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника с нечести́вым: и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый: ника́коже. судя́й все́й земли́, не сотвори́ши ли суда́? Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дут в Содо́мех пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де, оста́влю ве́сь гра́д, и все́ ме́сто и́х ра́ди. И отвеща́в авраа́м, рече́: ны́не нача́х глаго́лати ко Го́споду моему́, а́з же е́смь земля́ и пе́пел: А́ще же ума́лятся пятьдеся́т пра́ведницы в четы́редесять пя́ть, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́х ра́ди ве́сь гра́д? и рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пя́ть. И приложи́ еще́ глаго́лати к Нему́, и рече́: а́ще же обря́щутся та́мо четы́редесять? и рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти. И рече́: что́ Го́споди, а́ще возглаго́лю: а́ще же обря́щется та́мо три́десять? и рече́: не погублю́ три́десятих ра́ди. И рече́: поне́же и́мам глаго́лати ко Го́споду: а́ще же обря́щутся та́мо два́десять? и рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся та́мо два́десять. И рече́: что́ Го́споди: а́ще возглаго́лю еще́ еди́ною? а́ще же обря́щутся та́мо де́сять? и рече́: не погублю́ десяти́х ра́ди. Оти́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му: и Авраа́м возврати́ся на ме́сто свое́.

Проки́мен, псало́м 99, гла́с 6: Воскли́кните Го́сподеви вся́ земля́.

Сти́х: Рабо́тайте Го́сподеви в весе́лии.

При́тчей чте́ние. [Притч.16:17–33,17:1–17]

Прие́мляй наказа́ние, во благи́х бу́дет: храня́й же обличе́ния, умудри́тся. и́же храни́т своя́ пути́, соблюда́ет свою́ ду́шу: любя́й же живо́т сво́й, щади́т своя́ уста́: Пре́жде сокруше́ния предваря́ет досажде́ние, пре́жде же паде́ния, злопомышле́ние. Лу́чше кроткоду́шен со смире́нием, не́жели и́же разделя́ет коры́сти с досади́тельми. Разу́мный в ве́щех, обрета́тель благи́х: наде́яйся же на Го́спода, блаже́н. Прему́дрыя и разу́мныя злы́ми нари́чут: сла́дции же в словеси́, мно́жае услы́шани бу́дут. Исто́чник живо́тен ра́зум стяжа́вшым: наказа́ние же безу́мных зло́. Се́рдце прему́драго уразуме́ет я́же от свои́х ему́ у́ст, во устна́х же но́сит ра́зум. Со́тове медо́внии, словеса́ до́брая: сла́дость же и́х исцеле́ние души́. Су́ть путие́ мня́щиися пра́ви бы́ти му́жу, оба́че после́дняя и́х зря́т во дно́ а́дово. Му́ж в труде́х тружда́ется себе́, и изнужда́ет поги́бель свою́: стропти́вый во свои́х уста́х но́сит поги́бель. Му́ж безу́мен копа́ет себе́ зла́я, и во устна́х свои́х сокро́виществует о́гнь. Му́ж стропти́вый разсыла́ет зла́я, и свети́льник льсти́ вжига́ет злы́м, и разлуча́ет дру́ги. Му́ж законопресту́пен прельща́ет дру́ги, и отво́дит и́х в пути́ небла́ги. утвержда́яй о́чи свои́, мы́слит развраще́нная, грызы́й же устне́ свои́, определя́ет вся́ зла́я: се́й пе́щь е́сть зло́бы. Вене́ц хвалы́ ста́рость: на путе́х же пра́вды обрета́ется. Лу́чше му́ж долготерпели́в па́че кре́пкаго, [и му́ж ра́зум име́яй па́че земледе́льца вели́каго:] удержава́яй же гне́в, па́че взе́млющаго гра́д. В не́дра вхо́дят вся́ непра́ведным: от Го́спода же вся́ пра́ведная. Лу́чше укру́х хле́ба с сла́стию в ми́ре, не́жели до́м испо́лнен мно́гих благи́х, и непра́ведных же́ртв с бра́нию. Ра́б смы́слен облада́ет влады́ки безу́мными: в бра́тиях же раздели́т [име́ние] на ча́сти. Я́коже искуша́ется в пещи́ сребро́ и зла́то: та́ко избра́нная сердца́ у Го́спода. Злы́й послу́шает язы́ка законопресту́пных: пра́ведный же не внима́ет устна́м лжи́вым. Руга́яйся убо́гому, раздража́ет Сотво́ршаго его́: ра́дуяйся же о погиба́ющем, не обезвини́тся: ми́луяй же поми́лован бу́дет. Вене́ц ста́рых ча́да ча́д: похвала́ же ча́дом отцы́ и́х. ве́рному ве́сь ми́р бога́тство, неве́рному же ниже́ пе́нязь. Не прили́чны су́ть безу́мному устне́ ве́рны, ниже́ пра́ведному устне́ лжи́вы. Мзда́ благода́тей наказа́ние употребля́ющым: и а́може а́ще обрати́тся, успе́ет. И́же таи́т оби́ды, и́щет любве́: а и́же ненави́дит скрыва́ти, разлуча́ет дру́ги и дома́шния. Сокруша́ет преще́ние се́рдце му́драго: безу́мный же бие́мь не чу́вствует [ра́н]. Прекосло́вия воздви́жет вся́к злы́й: Госпо́дь же А́нгела неми́лостна по́слет на́нь. Впаде́т попече́ние му́жу смы́сленну: безу́мнии же размышля́ют зла́я. Не воздае́т зла́я за блага́я, не подви́гнутся зла́я из до́му его́. Вла́сть дае́т словесе́м нача́ло пра́вды: предводи́тельствует же ску́дости пря́ и бра́нь. И́же су́дит пра́веднаго непра́ведным и непра́веднаго же пра́ведным нечи́ст и ме́рзок у Го́спода. Вску́ю бя́ше име́ние безу́мному, стяжа́ти бо прему́дрости безсе́рдый не мо́жет. и́же высо́к твори́т сво́й до́м, и́щет сокруше́ния: остроптева́яй же учи́тися, впаде́т в зла́я. На вся́кое вре́мя дру́г да бу́дет тебе́, бра́тия же в ну́ждах поле́зни да бу́дут.

И про́чее после́дование Преждеосвяще́нных, в не́мже причаща́емся и святы́х Христо́вых Та́инств.

На трапе́зе же яди́м еле́й и вино́ пие́м, труда́ ра́ди бде́ннаго.

В Студи́тове же Уста́ве повелева́ет су́хо я́сти всю́ ту́ю неде́лю, па́че ины́х, я́ко дни́е пла́ча су́ть, а не пра́здника: в си́х бо у́бо пе́ти до́лжно е́сть и Аллилу́иа. Во святы́я же горы́ Ти́пице разсужда́ет, на святы́х му́ченик 40, на Предте́чевы главы́ обре́тение, и в сре́ду Крестопокло́нную, и на Вели́кий кано́н, и на Неседа́льное, я́сти два́ варе́ния с еле́ем, и испива́ти по две́ ча́ши вина́. Сия́ же назна́меновахом любви́ ва́шей от обои́х, да произволя́яй спасти́ся, благоуго́днейшее пред Бо́гом избира́ет.

[зри́] Подоба́ет ве́дати, я́ко а́ще случи́тся Благове́щение Пресвяты́я Богоро́дицы в се́й де́нь, пое́тся после́дование Вели́каго кано́на пре́жде, с понеде́льника во вто́рник, си́речь в понеде́льник ве́чера. Пра́здник же быва́ет непрело́жный.