Триодь Постная. Великая Среда Страстной седмицы.

Службы Страстной Седмицы.

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК,
ПОВЕЧЕРИЕ ВЕЛИКОЕ

На немже поем трипеснец,
творение господина Андреа Критскаго, глас 2.
Песнь 3.

Ирмос: Непло́дствовавший мой ум, / плодоно́сен, Бо́же, покажи́ ми, / де́лателю до́брых, насади́телю благи́х, / благоутро́бием Твои́м.

Кончи́ны вре́мя, обрати́мся про́чее, Христо́с учи́т, / прии́дет бо во мгнове́нии, прии́дет и не уме́длит, / суди́ти ми́ру всему́.

Внеза́пное Своего́ прише́ствия Христо́с явля́я, рече́, / Но́ево дре́вле ненаде́жное тле́ние, / навести́ся хотя́щее земли́.

Отве́рзеся черто́г, / украси́ся с ним Боже́ственный брак, / Жени́х близ призыва́яй нас, угото́вимся про́чее.

Си́монов дом, невмести́маго везде́, / вмести́ Тя, Иису́се Царю́, / и жена́ гре́шная ми́ром Тя пома́за.

Благово́ния та́инственнаго испо́лнена жена́, / пе́рваго изба́вися злово́ния, Спа́се, мно́гих грехо́в. / Ми́ро бо источа́еши жи́зни.

Небе́сная пи́ще а́лчущим, животе́ сам сый, / ял еси́, Христе́, с челове́ки, проявля́я снисхожде́ние Твое́.

Неблагода́рный учени́к, отве́ргся Тебе́, Христе́, / собо́рище всебеззако́нных люде́й сподвиза́ше на Тя, / на преда́ние обра́щься.

Слава: Со Отце́м Тебе́ Сы́ну, и Ду́ху пра́вому, / еди́ному Естеству́ покланя́юся и воспева́ю, / Ли́цы разделя́я, и Существо́м соединя́я.

И ныне, Богородичен: Ро́ждшая Тя А́гница, Па́стыря и А́гнца, / при́сно мо́лит, Иису́се Бо́же, / о всех лю́дех ве́рующих в Тя.

Седален, глас 1.
Подобен: Лик а́нгельский:

Се лука́вый сове́т вои́стинну собра́ся неи́стовно, / я́ко осу́жденника осуди́ти, горе́ седя́щаго, / я́ко Судию́ всех Го́спода, / ны́не собира́ется с Пила́том И́род, А́нна, вку́пе же и Каиа́фа, / испыта́ти еди́наго долготерпели́ваго.

Песнь 8.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю, Де́вы чу́до, / на Сина́йстей горе́ Прообрази́вшаго иногда́, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Не неве́дый вре́мя на́шего сконча́ния, держа́й ве́ки, / день о́ный не ве́дети предрече́, / но преде́лы всем положи́ к смиреному́дрию.

Егда́ ся́деши Судие́, разлуча́яй, я́коже рекл еси́, / па́стырь от ове́ц ко́злища, Спа́се, / стоя́ния о́наго изба́ви нас, / не лиши́ же нас Боже́ственныя десни́цы Твоея́.

Ты еси́ Па́сха на́ша, / пожре́ный за всех, я́ко А́гнец и Же́ртва, / и прегреше́ний очище́ние, / и Твоя́ Боже́ственныя стра́сти превозно́сим, Христе́, во вся ве́ки.

Дре́ву уподо́бися, и селу́, и хра́мине, все житие́, душе́ моя́, / те́мже стяжи́ к Бо́гу гото́во се́рдце, / да не что тле́нием пло́ти оста́виши.

Не к фарисе́ом, Спа́се, / ни к Си́мону то́кмо изво́лил еси́ во храм на снедь вни́ти, / но уже́ и мытари́ вку́пе и блудни́цы, / Твое́ почерпа́ют милосе́рдие.

Сребролю́бие рачи́тельствуяй преда́тель Иу́да, / о истощи́вшемся ми́ре печа́шеся, / про́чее же о прода́нии Влады́ки, / к беззако́нным прише́д о цене́ согласова́ше.

О блаже́нных рук! / О власо́в и усте́н целому́дренныя блудни́цы! / И́миже возлия́, Спа́се, ми́ро на но́зе Твои́, / отира́ющи я́, и ча́сто облобыза́ющи.

Возлежа́щу Тебе́, Сло́ве, жена́ предста́вши и у ног рыда́ющи, / сткля́ницу, Спа́се, истощи́ ми́ра / на главу́ Тебе́, безсме́ртнаго ми́ра.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Со Отце́м Сы́на и Свята́го Ду́ха, / Святу́ю Тро́ицу в Божестве́ еди́ном сла́вим, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Моли́твами, Спа́се, Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и Твои́х апо́стол, / ми́лости Твоя́ нам низпосли́ бога́тно, / и мир Твой пода́ждь лю́дем Твои́м.

Таже: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю, Де́вы чу́до:

Песнь 9.

Ирмос: Преесте́ственно пло́тию заче́ншую во чре́ве, / от Отца́ безле́тно предвозсия́вшее Сло́во, / в пе́снех немо́лчных / велича́ем, ве́рнии.

Де́лания вре́мя, спасе́ния наме́рение, / тала́нт взе́мши, дре́вний о́браз, душе́ моя́, / купи́ ве́чную жизнь.

Я́ко свещи́ све́тлыя украси́вше ду́ши, / Жениху́ приходя́щу к нетле́нному бра́ку, / пре́жде заключе́ния двере́й, вни́дем с Ним.

Показа́ти хотя́, Иису́се, / преесте́ственное Твоего́ смире́ния всем, / ял еси́ в дому́ Си́монове вечеря́в, а́лчущих пи́ще.

Хлеб сый животворя́щий, / снел еси́ Иису́се с Си́моном фарисе́ем, / да блудни́ца приобря́щет некупи́мую благода́ть Твою́, истоща́нием ми́ра.

Ру́це мои́ скверна́ве, устне́ блудни́чи во мне, / нечи́сто мое́ житие́, растле́нны у́ды, / но осла́би ми и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Присту́пльши жена́ к нога́ма Твои́ма, Спа́се, / возлива́ше ми́ро, благоуха́ния исполня́ющи, / и ми́ра исполня́ема дел очище́ния.

Арома́ты богате́ю, доброде́тельми же нище́тствую, / я́же и́мам, Тебе́ приношу́, / даждь Сам, я́же и́маши, и осла́би ми и оста́ви, / вопие́т блудни́ца Христу́.

Ми́ро у мене́ тле́нное, / ми́ро у Тебе́ жи́зни, / ми́ро бо Тебе́ и́мя излия́нное на досто́йныя, / но осла́би ми и оста́ви, / вопие́т блудни́ца Христу́.

Слава: Безнача́лен еси́ О́тче, / несозда́нен еси́ Сы́не, / сопресто́лен и Ду́ше, / еди́но три Естество́м и три Ли́цами, / еди́н Бог и́стинный.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, упова́ние чту́щих Тя при́сно, / не преста́й моля́щи из Тебе́ Роди́вшагося, / изба́вити мя бед и вся́ких искуше́ний.

Ирмос 9-я песни: Преесте́ственно пло́тию заче́ншую: за Досто́йно: И поклон до земли.

Трисвятое. И по О́тче наш:

Таже кондак дне, глас 4.
Подобен: Вознесы́йся:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, / слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х, / но молча́нием моля́ся, припа́даю Ти, / любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе, / я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, / зову́щу Ти, Спа́се: / от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Таже, Го́споди сил с на́ми бу́ди: И прочее обычное. И отпуст.

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ,
НА УТРЕНИ

По шестопсалмии поем Аллилу́иа, на глас 8, велегласно, и со сладкопением, и поем тропарь косно и велегласно, и со сладкопением равно.

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас. (3)

Таже обычное стихословие с поклоны.

По 1 стихословии седален, глас 3.
Подобен: Красоте́ де́вства:

Блудни́ца приступи́ к Тебе́, / ми́ро со слеза́ми излива́ющи на но́зе Твои́, Человеколю́бче, / и смра́да зол избавля́ется повеле́нием твои́м! / Ды́ша же благода́ть Твою́ учени́к неблагода́рный, / сию́ отлага́ет и смра́дом одева́ется, / сребролю́бием продая́ Тебе́. / Сла́ва Христе́ благоутро́бию Твоему́.

Слава, и ныне, тойже.

По 2-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иу́да льстец, сребролю́бия рачи́тельствуяй, / преда́ти Тя, Го́споди, сокро́вище живота́, ле́стно поуча́шеся, / отону́дуже и упи́вся, тече́т ко иуде́ом, / глаго́лет беззако́нным: / что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м, / во е́же распя́ти Его́?

Слава, и ныне, тойже.

По 3-м стихословии седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Блудни́ца в пла́че вопия́ше, Ще́дре, / отира́ющи те́пле пречи́стеи Твои́ но́зе власы́ главы́ своея́, / и из глубины́ стеня́щи: / не отри́ни мя, ниже́ омерзи́, Бо́же мой, / но приими́ мя ка́ющуюся, / и спаси́ я́ко еди́н Человеколю́бец.

Слава, и ныне, тойже.

Чтения же вся от сказания, е́же от Матфеа святаго Евангелия дне. Таже:

Евангелие от Иоанна, зачало 41.
[Ин. 12, 17 – 50.]

Во вре́мя о́но, свиде́тельствоваше наро́д сый со Иису́сом, егда́ Ла́заря возгласи́ от гро́ба и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение. Фарисе́е у́бо ре́ша к себе́: ви́дите, я́ко ника́яже по́льза есть, се мир по Нем и́дет. Бя́ху же не́цыи Е́ллини от вше́дших, да покло́нятся в пра́здник. Си́и у́бо приступи́ша к Фили́ппу, и́же бе от Вифсаи́ды Галиле́йския, и моля́ху его́, глаго́люще: го́споди, хо́щем Иису́са ви́дети. Прии́де Фили́пп, и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́пп глаго́ласта Иису́сови. Иису́с же отвеща́ и́ма, глаго́ля: прии́де час, да просла́вится Сын Челове́ческий. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: а́ще зе́рно пшени́чно пад на земли́ не у́мрет, то еди́но пребыва́ет: а́ще ли у́мрет, мног плод сотвори́т. Любя́й ду́шу свою́, погуби́т ю́: и ненави́дяй ду́шу свою́ в ми́ре сем, в животе́ ве́чнем сохрани́т ю́. А́ще кто Мне слу́жит, Мне да после́дствует: и иде́же есмь Аз, ту и слуга́ Мой бу́дет. И а́ще кто Мне слу́жит, почти́т его́ Оте́ц Мой. Ны́не душа́ Моя́ возмути́ся, и что реку́? О́тче, спаси́ Мя от часа́ сего́, но сего́ ра́ди приидо́х на час сей. О́тче, просла́ви и́мя Твое́. Прии́де же глас с небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть. Ини́и глаго́лаху: а́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с, и рече́: не Мене́ ра́ди глас сей бысть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему́: ны́не князь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща́ Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому? Кто есть Сей Сын Челове́ческий? Рече́ же им Иису́с: еще́ ма́ло вре́мя свет в вас есть. Ходи́те, до́ндеже свет и́мате, да тьма вас не и́мет: и ходя́й во тме, не весть, ка́мо и́дет. До́ндеже свет и́мате, ве́руйте во свет, да сы́нове све́та бу́дете. Сия́ глаго́ла Иису́с, и отше́д скры́ся от них. Толи́ка зна́мения сотво́ршу Ему́ пред ни́ми, не ве́роваху в Него́. Да сбу́дется сло́во Иса́ии проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему; и мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Сего́ ра́ди не можа́ху ве́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́иа: ослепи́ о́чи их, и ока́менил есть сердца́ их, да не ви́дят очи́ма, ни разуме́ют се́рдцем, и обратя́тся, и исцелю́ их. Сия́ рече́ Иса́иа, егда́ ви́де сла́ву Его́, и глаго́ла о Нем. Оба́че у́бо и от князь мно́зи ве́роваша в Него́, но фарисе́й ра́ди не испове́доваху, да не из со́нмищ изгна́ни бу́дут. Возлюби́ша бо па́че сла́ву челове́ческую, не́же сла́ву Бо́жию. Иису́с же воззва́, и рече́: ве́руяй в Мя, не ве́рует в Мя, но в Посла́вшаго Мя. И ви́дяй Мя, ви́дит Посла́вшаго Мя. Аз свет в мир приидо́х, да всяк ве́руяй в Мя, во тме не пребу́дет. И а́ще кто услы́шит глаго́лы Моя́, и не ве́рует, Аз не сужду́ ему́: не приидо́х бо, да сужду́ ми́рови, но да спасу́ мир. Отмета́яйся Мене́ и не прие́мляй глаго́л Мои́х, и́мать судя́щаго ему́: сло́во, е́же глаго́лах, то су́дит ему́ в после́дний день. Я́ко Аз от Себе́ не глаго́лах, но посла́вый Мя Отец, Той Мне за́поведь даде́, что реку́, и что возглаго́лю. И вем, я́ко за́поведь Его́ живо́т ве́чный есть: я́же у́бо Аз глаго́лю, я́коже рече́ Мне Оте́ц, та́ко глаго́лю.

Псалом 50, и трипеснец, творение господина Космы, егоже краестрочие: Тетра́ди псало́. Сиесть В Сре́ду воспою́. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. Последи же ирмос оба лика вкупе, глас 2.

Песнь 3.

{Τ} Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, / разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́ бо ся дух мой внегда́ пе́ти: / несть свят, я́коже Бог наш, / и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

{Ε} Во тще́тных собо́рище беззако́нных, / и мы́слию собира́ется злонра́вною, / осужде́на Изба́вителя изрещи́ Тя, Христе́. / Ему́же пое́м: Ты еси́ Бог наш, / и несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

{Τ} Лю́тый сове́т беззако́нных, / притворя́ется богобо́рныя души́ су́щий, / я́ко злопотре́бна пра́веднаго уби́ти Христа́. / Ему́же пое́м: Ты еси́ Бог наш, / и несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Кондак, глас 4.
Подобен: Вознесы́йся:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, / слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х, / но молча́нием моля́ся, припа́даю Ти, / любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе, / я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, / зову́щу Ти, Спа́се: / от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Икос: Я́же пе́рвее блудни́ца жена́, / внеза́пу целому́дренна яви́ся, / возненави́девши дела́ сту́днаго греха́ и сла́дости теле́сныя, / помина́ющи студ мно́гий и суд муче́ния, / его́же претерпя́т блудни́цы и скве́рнии, / от ни́хже пе́рвый есмь аз и бою́ся, / но пребыва́ю в злом обы́чаи, безу́мный. / Блу́дная же жена́ убоя́вшися и потща́вшися ско́ро прии́де, / вопию́щи ко Изба́вителю: / Человеколю́бче и Ще́дре, / от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Синаксарий.

Песнь 8.

{Ρ} Ирмос: Глаго́л мучи́телев поне́же превозмо́же, / седмери́цею пещь разжже́нна бысть иногда́, / в не́йже о́троцы не опали́шася, / царе́во попра́вше веле́ние, / но вопия́ху: вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.

{Α} Излива́ющи жена́ ми́ро честно́е, / Влады́чню и Боже́ственному стра́шному верху́, Христе́, / следо́в Твои́х пречи́стых прикосну́ся, оскверне́ныма дла́ньма, и вопия́ше: / вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.

{Δ} Слеза́ми омыва́ет но́зе, пови́нная грехо́м, Созда́вшаго, / и отира́ет власы́ свои́ми. / Те́мже в житии́ соде́янных / не погреши́ избавле́ния, но вопия́ше: / вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.

{Ι} Священноде́йствуется избавле́ние благонра́вней, / от спаси́тельных утро́б же и слез исто́чника, / в не́мже испове́данием измы́вшися, / не стыдя́шеся, но вопия́ше: / вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Таже, Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

И паки ирмос: Глаго́л мучи́телев:

Честне́йшую, не поем.

Песнь 9.

{Ψ} Ирмос: Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми, / прииди́те, возвели́чим Нескве́рную и Пречи́стую Ма́терь Емману́илеву, / Е́юже, из Нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву: / пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

{Α} Неразу́мен я́влься и лука́в ревнообра́зник, / дар достойнобоже́ствен сло́вом продае́т. / И́мже долг разреши́ся грехо́в, / кра́дый лю́тый Иу́да любобоже́ственную благода́ть. / Пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

{Λ} Глаго́лет шед беззако́нным князе́м: / что ми хо́щете да́ти, и аз Христа́ вам иско́маго хотя́щим преда́м? / Присвое́ние Христо́во Иу́да отри́нувый зла́том. / Пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

{Ω} О слепо́тнаго сребролю́бия нечести́ве, / отону́дуже забве́ние получи́л еси́, / я́ко души́ ника́коже равностоя́телен мир, я́коже научи́лся еси́, / отча́янием бо сам себе́ удави́л еси́ вже́гся преда́телю. / Пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Таже ирмос: Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми:

Ексапостиларий, трижды, я́ко обычно:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, / и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь, / просвети́ одея́ние души́ моея́, / Светода́вче, и спаси́ мя.

На хвалитех поставим стихи 4,
и поем сия самогласны, глас 1:

Тебе́, Де́выя Сы́на, / блудни́ца позна́вши Бо́га, / глаго́лаше, в пла́чи моля́щися, / я́ко слез досто́йная соде́лавшая: / разреши́ долг, я́коже и аз власы́, / возлюби́ лю́бящую, пра́ведно ненави́димую, / и близ мытаре́й Тебе́ пропове́м, / Благоде́телю Человеколю́бче.

Многоце́нное ми́ро, / блудни́ца смеси́ со слеза́ми, / и излия́ на пречи́стеи но́зе Твои́, облобыза́ющи. / О́ную а́бие оправда́л еси́, / нам же проще́ние да́руй, / Пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, / тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. / О́вая у́бо ра́довашеся, / истоща́ющи ми́ро многоце́нное, / сей же тща́шеся прода́ти Безце́ннаго. / Сия́ Влады́ку познава́ше, / а сей от Влады́ки разлуча́шеся. / Сия́ свобожда́шеся, / а Иу́да раб быва́ше врагу́. / Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние, / е́же мне да́руй, Спа́се, / пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

О Иу́дина окая́нства! / Зря́ше блудни́цу целу́ющую стопы́, / и умышля́ше ле́стию преда́ния целова́ние. / О́ная власы́ разреши́, / а сей я́ростию вяза́шеся, / нося́ вме́сто ми́ра злосмра́дную зло́бу, / за́висть бо не весть предпочита́ти поле́зное. / О Иу́дина окая́нства! / От него́же изба́ви, Бо́же, ду́ши на́ша.

Слава, глас 2: Гре́шная тече́ к ми́ру, / купи́ти многоце́нное ми́ро, / е́же пома́зати Благоде́теля, / и миропрода́телю вопия́ше: / Даждь ми ми́ро, да пома́жу и аз / Очи́стившаго вся моя́ грехи́.

И ныне, глас 6: Погруже́нная грехо́м, / обре́те Тя, приста́нище спасе́ния, / виждь и ми́ра со слеза́ми растворя́ющую, Тебе́ вопия́ше: / виждь согреша́ющих покая́ния ожида́яй. / Но Влады́ко, спаси́ мя от волны́ грехо́вныя, / вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

На стиховне
стихиры самогласны, глас: 6.

Днесь Христо́с прихо́дит в дом фарисе́ов, / и жена́ гре́шница приступи́вши к нога́м, валя́шеся вопию́щи: / виждь погруже́нную грехо́м, / отча́янную дея́ний ра́ди, / негнуша́емую от Твоея́ бла́гости, / и даждь ми, Го́споди, оставле́ние злых, и спаси́ мя.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся. За дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Простре́ блудни́ца власы́ Тебе́, Влады́це, / простре́ Иу́да ру́це беззако́нным, / о́ва у́бо прия́ти оставле́ние, / ов же взя́ти сре́бреники. / Те́мже Тебе́ вопие́м про́даному и свобо́ждшему нас: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Приступи́ жена́ злосмра́дная и оскверне́ная, сле́зы пролива́ющи, / лю́бящи Спа́се, страсть испове́дающи: / ка́ко воззрю́ к Тебе́, Влады́це? / Сам бо прише́л еси́ спасти́ блудни́цу: / из глубины́ уме́ршую мя воскреси́, / и́же Ла́заря воздви́гнувый из гро́ба четверодне́вна, / приими́ мя окая́нную, Го́споди, и спаси́ мя.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Отча́янная жития́ ра́ди, / и уве́домая нра́ва ра́ди, / ми́ра нося́щая приступи́ Тебе́ вопию́щи: / да не отве́ржеши мене́ блу́дную, Роди́выйся от Де́вы, / да не пре́зриши моя́ сле́зы, Ра́досте а́нгелов. / Но приими́ мя ка́ющуюся, / ю́же не отри́нул еси́ согреша́ющую, Го́споди, / вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Слава, и ныне, самогласен, глас 8:
Творение Кассианы инокини.

Го́споди, я́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, / Твое́ ощути́вшая Божество́, / мироно́сицы взе́мши чин, / рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит: / увы́ мне, глаго́лющи, / я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда́ невоздержа́нна, / мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. / Приими́ моя́ исто́чники слез, / и́же облака́ми производя́й мо́ря во́ду. / Приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, / приклони́вый небеса́ неизрече́нным Твои́м истоща́нием, / да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, / и отру́ сия́ па́ки главы́ моея́ власы́, / и́хже в раи́ Е́ва, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. / Грехо́в мои́х мно́жества, / и суде́б Твои́х бе́здны кто изсле́дит? / Душеспа́сче Спа́се мой, / да мя Твою́ рабу́ не пре́зриши, / и́же безме́рную име́яй ми́лость.

И абие, Бла́го есть: Трисвятое с поклоны, и час 1-й без стихословия: Бывают же и поклоны по чину их. И лития. И отпуст. И прочее якоже прежде указася в Понедельник Великий.

НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 8:

Днесь лука́вое собра́ся со́нмище, / и на Тя тще́тная поучи́шася. / Днесь от согла́сия удавле́ние Иу́да обруча́ет, / Каиа́фа же нево́лею испове́дует: / я́ко еди́н за всех восприе́млеши смерть во́лею, / Изба́вителю наш Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Прокимен, псалом 133, глас 4: Благослови́т Тя Госпо́дь от Сио́на, / сотвори́вый не́бо и зе́млю. Стих: Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни.

Пророчества Иезекиилева чтение.
[Глава 2, ст. 3 – 10, глава 3, ст. 1 – 3]

Рече́ Госпо́дь ко мне: сы́не челове́чь, послю́ тя Аз к до́му Изра́илеву, огорчева́ющим Мя, и́же огорчи́ша Мя, са́ми и отцы́ их отверго́шася Мене́ до дне́шняго дне. И сы́нове жестоколи́чнии, и твердосерде́чнии: Аз послю́ тя к тем, и рече́ши к ним: та́ко глаго́лет Адонаи Госпо́дь. А́ще у́бо услы́шат или́ убоя́тся: зане́ дом огорчева́яй есть, и позна́ют, я́ко проро́к еси́ ты посреде́ их. И ты сы́не челове́чь, да не убои́шися их, ни ужаса́йся от лица́ их: зане́ разсвире́пеют и обы́дут тя о́крест, посреди́ бо скорпи́ев ты живе́ши: слове́с их не убо́йся, и от лица́ их не ужаса́йся, зане́ дом огорчева́яй есть. И возглаго́леши словеса́ Моя́ к ним: а́ще у́бо услы́шат, или́ убоя́тся, зане́ дом прогне́ваяй есть. И ты сы́не челове́чь послу́шай Глаго́лющаго к тебе́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже дом преогорчева́яй: отве́рзи уста́ твоя́, и снеждь, я́же Аз даю́ тебе́. И ви́дех, и се рука́ просте́рта ко мне, и в ней сви́ток кни́жный. И разви́ его́ пре́до мно́ю, и в том пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше в нем рыда́ние, и жа́лость, и го́ре. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, снеждь сви́ток сей, и иди́, и рцы сыно́м Изра́илевым. И отверзо́х уста́ моя́, и напита́ мя сви́тком сим. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, уста́ твоя́ снедя́т, и чре́во твое́ насы́тится сви́тка сего́ да́ннаго тебе́: и снедо́х его́, и бысть во усте́х мои́х я́ко мед сла́док.

Прокимен, псалом 134, глас 6: Боя́щиися Го́спода, / благослови́те Го́спода. Стих: Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те раби́ Го́спода.

Чтение Евангелия. И по чину Трисвятое с поклоны и отдаем стихословие часов. Девятый же час начинаем от Трисвятаго: в немже и последнее бывает чтение от Евангелия. Таже глаголем: Не преда́ждь нас: Трисвятое с поклоны. Такожде и блаженны. Творяще и обычныя поклоны. Глаголем же и кондак Великия Среды, и храма святаго, или святыя. Сла́ва, Со святы́ми упоко́й: И ны́не, храма, Богородицы. Аще же ни, глаголем: Предста́тельство христиа́н: Го́споди поми́луй, 40, и 3 великия поклоны, и 12 малыя. Трисвятое: и поклоны 3. Го́споди поми́луй, 12, и молитва: Всесвята́я Тро́ице: Таже, Досто́йно есть: Сла́ва, и ны́не: и вместо отпуста глаголет настоятель молитву: Влады́ко многоми́лостиве: всю до конца. Сей же глаголемей мы ниц падше на землю, молимся. И по исполнении тоя, нам воставшим, преклоняется и той сам к братии, и просит прощения, глаголя: Благослови́те отцы́ святи́и, и прости́те ми гре́шному, я́же согреши́х во всей жи́зни мое́й, и во всей святе́й Четыредеся́тнице, сло́вом, де́лом, помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Братиям же отвещавшим: Бог да прости́т ти честны́й о́тче. Таже приходят и братия два два, просят подобне и тии прощения, глаголюще: Прости́ мя о́тче святы́й: и прочее, якоже выше писася. И приемше прощение, идем в келлии наша, и молчим до часа вечерняго. В соборных же храмех и приходских росход не бывает, но по прощении трезвон в двои.

 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ,
ВЕЧЕРА

Во светильничное, обычное стихословие от Трисвятаго без поклонов. Стихословим же, и Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми: без поклонов. На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10 и поем самогласны, глас 1:

Тебе́, Де́выя Сы́на, / блудни́ца позна́вши Бо́га, / глаго́лаше, в пла́чи моля́щися, / я́ко слез досто́йная соде́лавшая: / разреши́ долг, я́коже и аз власы́, / возлюби́ лю́бящую, пра́ведно ненави́димую, / и близ мытаре́й Тебе́ пропове́м, / Благоде́телю Человеколю́бче.

Многоце́нное ми́ро, / блудни́ца смеси́ со слеза́ми, / и излия́ на пречи́стеи но́зе Твои́, облобыза́ющи, / о́ную а́бие оправда́л еси́, / нам же проще́ние да́руй, / Пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, / тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. / О́вая у́бо ра́довашеся, / истоща́ющи ми́ро многоце́нное: / сей же тща́шеся прода́ти Безце́ннаго. / Сия́ Влады́ку познава́ше, / а сей от Влады́ки разлуча́шеся. / Сия́ свобожда́шеся, / а Иу́да раб быва́ше врагу́. / Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние, / е́же мне да́руй, Спа́се, / пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

О Иу́дина окая́нства! / Зря́ше блудни́цу целу́ющую стопы́, / и умышля́ше ле́стию преда́ния целова́ние. / О́ная власы́ разреши́, / а сей я́ростию вяза́шеся, / нося́ вме́сто ми́ра злосмра́дную зло́бу, / за́висть бо не весть предпочита́ти поле́зное. / О Иу́дина окая́нства! / От него́же изба́ви, Бо́же, ду́ши на́ша.

Глас 2: Гре́шная тече́ к ми́ру, / купи́ти многоце́нное ми́ро, / е́же пома́зати Благоде́теля, / и миропрода́телю вопия́ше: / Даждь ми ми́ро, да пома́жу и аз / Очи́стившаго вся моя́ грехи́.

Глас 6: Погруже́ная грехо́м, / обре́те Тя, приста́нище спасе́ния, / виждь и ми́ра со слеза́ми растворя́ющую, Тебе́ вопия́ше: / виждь согреша́ющих покая́ния ожида́яй. / Но, Влады́ко, спаси́ мя от волны́ грехо́вныя, / вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Днесь Христо́с прихо́дит в дом фарисе́ов, / и жена́ гре́шница приступи́вши к нога́м, валя́шеся вопию́щи: / виждь погруже́нную грехо́м, / отча́янную дея́ний ра́ди, / негнуша́емую от Твоея́ бла́гости, / и даждь ми, Го́споди, оставле́ние злых и спаси́ мя.

Простре́ блудни́ца власы́ Тебе́, Влады́це, / простре́ Иу́да ру́це беззако́нным, / о́ва у́бо прия́ти оставле́ние, / ов же взя́ти сре́бреники. / Те́мже Тебе́ вопие́м про́даному и свобо́ждшему нас: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Приступи́ жена́ злосмра́дная и оскверне́ная, сле́зы пролива́ющи, / лю́бящи, Спа́се, страсть испове́дающи: / ка́ко воззрю́ к Тебе́, Влады́це? / Сам бо прише́л еси́ спасти́ блудни́цу, / из глубины́ уме́ршую мя воскреси́, / и́же Ла́заря воздви́гнувый из гро́ба четверодне́вна, / приими́ мя окая́нную, Го́споди, и спаси́ мя.

Отча́янная жития́ ра́ди, / и уве́домая нра́ва ра́ди, / ми́ра нося́щая приступи́ Тебе́ вопию́щи: / да не отве́ржеши мене́ блу́дную, Роди́выйся от Де́вы, / да не пре́зриши моя́ сле́зы, Ра́досте а́нгелов, / но приими́ мя ка́ющуюся, / ю́же не отри́нул еси́ согреша́ющую, Го́споди, / вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Слава, и ныне, глас 8:
Творение Кассианы инокини.

Го́споди, я́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, / Твое́ ощути́вшая Божество́, / мироно́сицы взе́мши чин, / рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит: / увы́ мне, глаго́лющи, / я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда́ невоздержа́нна, / мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. / Приими́ моя́ исто́чники слез, / и́же облака́ми производя́й мо́ря во́ду. / Приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, / приклони́вый небеса́, неизрече́нным Твои́м истоща́нием, / да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, / и отру́ сия́ па́ки главы́ моея́ власы́, / и́хже в раи́ Е́ва, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. / Грехо́в мои́х мно́жества, / и суде́б Твои́х бе́здны кто изсле́дит? / Душеспа́сче Спа́се мой, / да мя, Твою́ рабу́, не пре́зриши, / и́же безме́рную име́яй ми́лость.

Вход со Евангелием. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 135, глас 4: Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, / я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Стих: Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́.

Исхода чтение.
[Глава 2, ст. 18 – 22.]

Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям свои́м сыно́м Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего евре́анина от бра́тии его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо, никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й день, ви́де два му́жа евре́анина бию́щияся, и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви кня́зя и судию́ над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й, и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей? Услы́ша же фарао́н глаго́л сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица́ фарао́нова, и всели́ся в земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. Свяще́ннику же Мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей пасу́щих о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие изгна́ша я́: воста́в же Моисе́й изба́ви их, и налия́ им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу своему́, он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и наче́рпа нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же рече́ дще́рем свои́м: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка? Призови́те у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо отца́ моего́ Помо́щник мой, и изба́ви мя из руки́ фарао́новы.

Прокимен, псалом 137, глас 4: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, / дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, и пред а́нгелы воспою́ Тебе́.

Иова чтение.
[Глава 2, ст. 1 – 10]

Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь ко диа́волу: внял ли еси́ у́бо мы́слию твое́ю рабу́ моему́ И́ову? Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия; ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́, оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ногу́ да́же до главы́. И взя И́ов чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́: доко́ле терпи́ши, глаго́ля: се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́я наде́жди спасе́ния моего́. Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми, ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от трудо́в мои́х и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т; но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду и умри́. Он же воззре́в, рече́ к ней: вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Таже, Да испра́вится моли́тва моя́:

Евангелие от Матфеа, зачало 108.
[Мф. 26, 6 – 16.]

Во вре́мя о́но, Иису́су бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́ возлежа́ща. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ (бысть)? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст.

И прочее последование Преждеосвященных. И по пренесении честных Даров поклоны 3. И абие упраждняются совершенно в церкви бываемыя поклоны. В келлиах же даже и до Великаго Пятка совершаются.