Триодь Постная. Великий Четверток Страстной седмицы.

Службы Страстной Седмицы.

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ ВЕЧЕРА,
ПОВЕЧЕРИЕ ГЛАГОЛЕМ МАЛОЕ

На немже поем трипеснец
Великаго Четвертка господина Андреа.
Глас 6. Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́рница по́стланая, прия́т Тя, Созда́теля и стаи́нники, / и та́мо Па́сху сконча́л еси́, / и та́мо соде́лал еси́ та́инства, / та́мо бо двема́ по́сланома ны́не ученико́ма Твои́ма, / Па́сха угото́вася Тебе́.

Иди́те ко о́нсице, / вся ве́дый предглаго́лет апо́столом, / и блаже́н есть, и́же мо́жет ве́рно прия́ти Го́спода, / го́рницу у́бо се́рдце предугото́вав, / и ве́черю благоче́стие.

Нрав сребролю́бия, и о́браз твой безу́мия испо́лнь несмы́сленный Иу́до, / вве́рен бо быв еди́н то́кмо ковче́жцу, / вся́ко не преклони́лся еси́ к милосе́рдию, / но заключи́л еси́ жесто́каго твоего́ се́рдца утро́бу, / преда́в еди́наго Благоутро́бнаго.

Нрав богоуби́йц прода́нию сребролю́бца смеси́выйся: / ов у́бо ко убие́нию вооружи́вся, / ов же к сре́бреннком устремля́шеся, / удавле́нием бо тогда́ предразсуди́в покая́ние зле, / е́же жи́ти лиши́ся.

Лобыза́ние испо́лнено льсти, / е́же ра́дуйся, со ору́жием, льсти́вый Иу́до, / язы́ком у́бо провещава́еши я́же к соедине́нию, / нра́вом же помава́еши к разстоя́нию, / преда́ти бо беззако́нником Благоде́теля ле́стне поучи́лся еси́.

Лобыза́еши и продае́ши Иу́до, / целу́еши и не стыди́шися, ле́стию притеки́й. / Кто ненави́дя лобыза́ет треокая́нне? / Кто любя́ продае́т на цене́? / Лобыза́ние твоего́ безсту́днаго злосове́тия облича́ет произволе́ние.

Слава: Неразде́льное Существо́м, несли́тное Ли́цы, / богосло́влю Тя, Тро́ическое еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Тебе́ песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: Зача́тие па́че сло́ва, / рождество́ Твое́ па́че естества́, Богороди́тельнице, / о́во у́бо от Ду́ха без се́мене, / о́во же зако́нов естества́ тая́щееся, я́ко нетле́нно, / и па́че естества́ вся́каго рожде́ния, / Бог бо ражда́емое.

Седален, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Яды́й, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, / та́инственно яви́л еси́ / всесвято́е Твое́ заколе́ние, / и́мже тли изба́вихомся, / честна́я Твоя́ почита́ющии страда́ния.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Зако́нное сконча́в повеле́ние, / скрижа́ли зако́нныя Написа́вый в Сина́и, / снеде́ у́бо Па́сху дре́внюю и сено́вную, / бысть же Па́сха та́йная и живоже́ртвенная.

От ве́ка сокрове́нную, Христе́, прему́дрость тайноводя́, / показа́л еси́ ку́пно всем апо́столом, Спа́се, на ве́чери, / ю́же Це́рквам преда́ша богоно́снии.

Еди́н от вас ле́стию преда́ст Мя, / евре́ем прода́в в нощь сию́, / сие́ Христо́с возопи́в смуща́ше дру́ги, / тогда́ еди́н ко еди́ному, недоумева́яся колеба́шеся.

Смири́вся нас ра́ди бога́тый, от ве́чери воста́в, / ле́нтий прие́м, сим препоя́сался еси́, / и прекло́нь вы́ю, омы́л еси́ но́ги ученико́в и преда́теля.

Па́че ума́, и неизрече́нна ра́зума высоте́ Твое́й, Иису́се, кто не удиви́тся! / Я́ко бре́нию предста́л еси́, Соде́телю вся́ческих, / омыва́я у́бо но́ги, отира́я же и ле́нтием.

Учени́к, его́же любля́ше Госпо́дь, / на пе́рси возле́г, рече́ к Нему́: / кто есть предая́й Тя? / Христо́с же ко о́ному: / сей вложи́вый в соли́ло ны́не ру́ку.

Учени́к хлеб прие́мый, / по хле́бе отлуча́ется, прода́нию поуча́яйся, / тече́т ко иуде́ем, глаго́лет беззако́нным: / что мне хо́щете да́ти, и аз Его́ вам преда́м.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Единаго Бо́га по Существу́ чту, / три Ипоста́си пою́ определи́тельне, / и́ныя, но не и́наковыя, / поне́же Божество́ еди́но, в трие́х Ли́цех, / и́бо Оте́ц, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Изба́ви нас, Иису́се Спа́се наш, / от ле́сти лука́ваго, и напа́сти. / Приими́ Богоро́дицу моля́щуюся непреста́нно, / Ма́ти бо есть, и мо́жет Тя умоли́ти.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

И паки ирмос: Его́же во́инства небе́сная: И поклон.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

Вели́кое та́инство Твоего́ вочелове́чения, / на ве́чери совозлежа́щу Тебе́ ученико́м Твои́м, Человеколю́бче, / откры́в рекл еси́: / яди́те Хлеб живо́тный ве́рою, / пи́йте и Кровь излия́нную от Богоре́бреннаго заколе́ния.

Сень небе́сная яви́ся го́рница, / иде́же Па́сху Христо́с соверши́. / Ве́черя безкро́вная, и слове́сная слу́жба, / трапе́за же та́мо соверше́нных Таин, мы́сленный же́ртвенник.

Па́сха Христо́с есть вели́кая и всечестна́я, / снеде́н быв я́ко хлеб, закла́н же я́ко овча́, / Той бо вознесе́ся о нас Же́ртва. / Того́ Те́ла благоче́стно, и Того́ Кро́ве / вси та́йно причаща́емся.

Хлеб благослови́в, Хлеб сый небе́сный, / благодари́в Отцу́ Роди́телю, / прие́мый, и ча́шу ученико́м дава́л еси́: / приими́те, яди́те, вопия́, / сие́ есть Те́ло Мое́ и Кровь нетле́нныя жи́зни.

Ами́нь глаго́ля, – рече́ ро́ждиям Лоза́, / апо́столом Христо́с и́стина, / – отсе́ле не и́мам пи́ти от лозы́ питие́, / до́ндеже пию́ е́ но́вое, во сла́ве Отца́ Моего́, / с ва́ми насле́дники Мои́ми.

Продае́ши на три́десятих сре́бреницех Го́спода, / и не помышля́еши Иу́до беззако́нный / Ве́чери та́инство, или́ честно́е умове́ние. / О ка́ко попо́лзся паде́нием / в коне́ц све́та прише́л еси́, удавле́ние облобыза́в!

Ру́це просте́рл еси́, / и́миже хлеб прия́л еси́ нетле́ния, / прия́ти сре́бреники, / уста́ к целова́нию принося́ льсти́вно, / и́миже Те́ло Христо́во и Кровь прия́л еси́, / но го́ре тебе́, я́коже рече́ Христо́с.

Христо́с учреди́ мир, / небе́сный и Боже́ственный хлеб. / Прииди́те у́бо христолю́бцы, / бре́нными устна́ми, чи́стыми же сердцы́, / прии́мем ве́рно жре́мую Па́сху, / в нас священноде́йствуемую.

Слава: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней, еди́нице по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, Животу́ и Живото́м, / животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Черто́г небе́сный, и Неве́ста Присноде́ва, / еди́на яви́лася еси́, Бо́га носи́вши, / ро́ждши же непрело́жно, из Тебе́ воплоще́нна. / Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

И паки ирмос: Безсе́меннаго зача́тия:

Трисвятое. И по О́тче наш:

Таже кондак дне, глас 2.
Подобен: Вы́шних ища́:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, / сокрове́нно ты́я простира́ет, / и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, / и неиспра́влен пребы́сть / Иу́да, раб и льстец.

И прочее Повечерия малаго по обычаю, и отпуст, и творим поклоны 3, вси равно косно. И бывшей молитве, от предстоятеля, отходим в келлии своя.

Ведомо же буди, я́ко от сего святаго дне, Полунощница не поется в церкви, до седмицы Фомины.

 

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК,
НА УТРЕНИ

Клеплет параекклисиарх в седмый час нощи, и собравшимся нам в церковь, и сотворшу священнику начало: Благослове́н Бог наш: Начинаем абие по обычаю, таже шестопсалмие, по исполнении шестопсалмиа, Аллилу́иа, на глас 8.

И тропарь глас 8, трижды:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый / сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия. / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже, Евангелие от Луки, зачало 108.
[Лк. 22, 1 – 39.]

Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша убили Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емаго Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ом и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресноко́в, во́ньже подо́бно бе [вре́мя] жре́ти па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. О́на же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ има: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к в скуде́льнице во́ду нося́: по нем иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же па́сху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану: ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним: жела́нием возжеле́х сию́ па́сху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе́. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука́ предаю́щаго Мя со мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий и́дет по рече́нному: оба́че го́ре челове́ку тому́, и́мже предае́тся. И ти́и нача́ша иска́ти в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти. Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий. Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и облада́ющии и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко, но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний. и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий, возлежа́й ли, или́ служа́й; не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство, да я́сте и пие́те на трапе́зе Мое́й во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевома. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана́ про́сит вас, да бы се́ял, я́ко пшени́цу. Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему́: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и на смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгласи́т пе́тель днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Мене́ не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ чго лише́ни бы́сте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех, а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам, я́ко еще́ пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне, е́же: и со беззако́нными вмени́ся. И́бо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д, и́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Нем же идо́ша ученицы́ Его́.

И псалом 50. Молитвы же, Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: не глаголем.

И начинаем канон, творение господина Космы, глас 6: ирмосы по дважды, тропари же на 6. Канон, егоже краестрочие: Ти макра́ пе́мпти макро́н и́мнон екса́до. Еже есть, В Вели́кий Четверто́к до́лгую песнь пою́.

Песнь 1.

{Τ} Ирмос: Се́ченое, сече́тся / мо́ре Чермно́е, / волнопита́емая же изсуша́ется глубина́, / та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма / и всеору́жным гроб. / Песнь же Богокра́сная воспева́шеся: / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

{Η} Всевино́вная и пода́тельная жи́зни, / безме́рная му́дрость Бо́жия, / созда́ храм Себе́ от Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере. / в храм бо теле́сно оболки́йся, / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

{Μ} Тайноводя́щи дру́ги Своя́, / душепита́тельную уготовля́ет Трапе́зу, / безсме́ртия же вои́стинну му́дрость Бо́жия растворя́ет Ча́шу ве́рным. / Присту́пим благоче́стно, и возопии́м: / сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

{Α} Услы́шим, вси ве́рнии, / созыва́ющую высо́ким пропове́данием, / несозда́нную и есте́ственную прему́дрость Бо́жию, / вопие́т бо: вкуси́те и разуме́вше, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Последи же паки ирмос оба лика вкупе.

Песнь 3.

{Κ} Ирмос: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог, / созда́нное безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, / и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти, / Сам, Сый, Себе́ предпожре́: / яди́те, вопия́, Те́ло Мое́, / и ве́рою утверди́теся.

{Ρ} Изба́вительною всего́ ро́да челове́ча, / Твое́ю, Бла́же, Твоя́ ученики́ напои́л еси́ весе́лия Ча́шею, напо́лнив ю́, / Сам бо Себе́ священноде́йствуеши, / пи́йте, вопия́, Кровь Мою́, / и ве́рою утверди́теся.

{Α} Безу́мный муж и́же в вас преда́тель, / ученико́м Твои́м предре́кл еси́ Незло́биве, / не уразуме́ет сих, / и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. / Оба́че во Мне пребу́дите, / и ве́рою утверди́теся.

Седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Езе́ра и исто́чники, и моря́ сотвори́вый, / смире́нию нас наказу́я изря́дному, / ле́нтием опоя́сався, ученико́в но́ги умы́, / смиря́яся премно́жеством благоутро́бия, / и возвыша́я нас от про́пастей зло́бы, / Еди́н Человеколю́бец.

Слава, глас 3.
Подобен: Боже́ственныя ве́ры:

Смиря́яся за благоутро́бие, / но́ги умы́л еси́ ученико́в Твои́х, / и к тече́нию Боже́ственному сия́ напра́вил еси́, / не повину́яся же Петр умы́тися, / а́бие Боже́ственному повину́ется повеле́нию, / омыва́емь, и Тебе́ приле́жно моля́ся, / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ныне, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Яды́й Влады́ко со ученики́ Твои́ми, / та́инственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, / и́мже тли изба́вихомся, / честна́я Твоя́ почита́ющии страда́ния.

Песнь 4.

{Π} Ирмос: Прови́дев проро́к / та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: / положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче Щедрый, / Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, / очище́ние в мир посла́л еси́.

{Ε} На страсть всем су́щим из Ада́ма источи́вшую безстра́стие, / Христе́, гряды́й, друго́м Твои́м рекл еси́: / с ва́ми Па́схи сея́ причасти́тися возжела́х: / единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

{Μ} Причаща́яся Ча́ши, / ученико́м вопия́л еси́, Безсме́ртне: / плода́ ло́знаго ктому́ не пию́ про́чее, с ва́ми живя́, / единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

{Π} Питие́ но́вое па́че сло́ва, / Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, / я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: / единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

Песнь 5.

{Τ} Ирмос: Сою́зом любве́ / связу́еми апо́столи, / влады́чествущему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, / кра́сны но́ги очища́ху, / благовеству́юще всем мир.

{Η} Неодержи́мую держа́щая, / и превы́спреннюю на возду́се во́ду, / бе́здны обуздова́ющая, / и моря́ востязу́ющая Бо́жия Прему́дрость, / во́ду во умыва́льницу влива́ет, / но́ги же омыва́ет рабо́в Влады́ка.

{Μ} Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, / о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, / и преклоня́ет коле́на, рабо́м омы́ти но́ги, / в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

Песнь 6.

{Α} Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, / и волне́ния не ктому́ терпя́, / я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти: / от тли мя возведи́.

{Κ} Го́спода глаша́ете Мя, о ученицы́, и Учи́теля: / есмь бо, Спа́се, вопия́л еси́. / Те́мже подража́йте о́браз, его́же во Мне ви́десте.

{Ρ} Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног, / чи́сти же, о ученицы́ вы, но не вси, / мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Кондак, глас 2.
Подобен: Вы́шних ища́:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, / сокрове́нно ты́я простира́ет, / и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, / и неиспра́влен пребы́сть / Иу́да, раб и льстец.

Икос: Та́йной трапе́зе, в стра́се прибли́жившеся вси, / чи́стыми душа́ми хлеб прии́мем, спребыва́юще Влады́це, / да ви́дим, ка́ко умыва́ет но́ги ученико́в, / и сотвори́м, я́коже ви́дим, / друг дру́гу покаря́ющеся, и друг дру́гу но́зе умыва́юще, / Христо́с бо та́ко повеле́ Свои́м ученико́м, / предре́к та́ко твори́ти, / но не услы́ша Иу́да раб и льстец.

Синаксарь.

Песнь 7.

{Ο} Ирмос: О́троцы в Вавило́не / пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, / но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: / благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

{Ν} Помава́я главо́ю Иу́да зла́я предзре́в подви́же, / благовре́мение иски́й преда́ти Судию́ на осужде́ние, / И́же всех есть Госпо́дь и Бог оте́ц на́ших.

{Υ} Вам Христо́с друго́м вопия́ше: / еди́н преда́ст Мя, / весе́лия забы́вше, ско́рбию и стра́хом одержи́ми бя́ху: / кто сей, скажи́, глаго́люще, Бо́же оте́ц на́ших?

{Μ} И́же со Мно́ю ру́ку свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, / тому́ оба́че добро́ бы врата́ жития́ пройти́ никогда́же, / сего́, и́же бе преда́тель, явля́ше Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8.

{Ν} Ирмос: За зако́ны оте́ческия / блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, / царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, / и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, / Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те во вся ве́ки.

{Ο} Сообе́дницы блаже́ннии, / в Сио́не сло́вом претерпе́вше апо́столи после́доваху Па́стырю, / я́ко а́гнцы, и совоку́плени, Его́же не разлучи́шася Христа́, / Боже́ственным сло́вом пита́еми, благода́рственно вопия́ху: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

{Ν} Зако́нныя дру́жбы злоимени́тый Искарио́т во́лею забы́в, / я́же но́зе умы́, угото́ви на преда́ние, / и Твой яды́й Хлеб, Те́ло Боже́ственное, / воздви́же ков на Тя Христе́, и вопи́ти не разуме́: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

{Ε} Приима́ше реши́тельное греха́ Те́ло безсо́вестный, / и Кровь излива́емую за мир Боже́ственную, / но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, / о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

{Ξ} Ирмос: Стра́нствия Влады́чня, / и безсме́ртныя Трапе́зы / на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, / ве́рнии, прииди́те, наслади́мся, / возше́дша Сло́ва, / от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

{Α} Иди́те, ученико́м сло́во рече́, / Па́сху на го́рничном ме́сте, е́юже ум утвержда́ется, / и сию́ тайноводи́тельно угото́вите, / безква́сным и́стинным сло́вом, / тве́рдое же благода́ти велича́йте.

{Δ} Соде́тельницу Оте́ц пре́жде век прему́дрость ражда́ет Мя, нача́ток путе́й, / в дела́ созда́ ны́не та́йно соверша́емая, / Сло́во бо несозда́нное сый естество́м, / гла́сы присвоя́юся, его́же ны́не прия́х.

{Ω} Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, / си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся мне. / Христа́ еди́наго тем Мя зна́йте, / от ни́хже, в ни́хже, я́же есмь, спаса́юща.

Ексапостиларий, трижды.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, / и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь, / просвети́ одея́ние души́ моея́, / Светода́вче, и спаси́ мя.

На хвалитех поставим стихи 4,
и поем стихиры самогласны, глас 2:

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, / да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст, / о беззако́нных, о неве́рных! / Я́ко гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят, / исцеля́ющаго стра́сти, ко страсте́м уготовля́ют. / Го́споди долготерпели́ве, / ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Иу́да беззако́нный, Го́споди, / омочи́вый на Ве́чери ру́ку в соли́ле с Тобо́ю, / простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, / и ми́ра умы́сливый це́ну, / Тебе́ Безце́ннаго не убоя́ся прода́ти, / но́зе простры́й во е́же умы́ти, / Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным, / ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, / и три́десять пове́рг сре́бреники, / Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, / и́мже поми́луй нас.

Иу́да преда́тель льстив сый, / льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода, и Влады́ку всех, / я́ко раба́ продаде́ иуде́ом, я́ко овча́ на заколе́ние, / та́ко после́доваше А́гнец Бо́жий, Сын О́тчий, / еди́н Многоми́лостивый.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, / друг и диа́вол от дел яви́ся, / после́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, / глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, и приобря́щу собра́нная име́ния, / иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, / и Иису́са ле́стию я́ти. / Отдаде́ целова́ние, предаде́ Христа́, / и я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше / еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Слава, и ныне, глас тойже: Его́же пропове́да А́гнца Иса́иа, / гряде́т на заколе́ние во́льное, / и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, / лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, / сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. / Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, / да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

На стиховне
стихиры самогласны, глас 8:

Днесь е́же на Христа́ лука́вое собра́ся собо́рище, / и на Него́ тще́тная сове́товаше, / преда́ти Пила́ту на смерть непови́ннаго. / Днесь име́нием удавле́ние Иу́да себе́ облага́ет, / и лиша́ется обою́ду жи́зни привре́менныя и Боже́ственныя. / Днесь Каиа́фа нево́лею проро́чествует: / у́не, глаго́ля, еди́ному умре́ти за лю́ди. / Прии́де бо за грехи́ на́ша пострада́ти, / да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.

Днесь Иу́да нищелю́бия сокрыва́ет лице́, / и лихои́мства открыва́ет зрак, / не ктому́ о ни́щих пече́тся, / не ктому́ ми́ро продае́т гре́шныя, / но небе́сное ми́ро, и от него́ усвоя́ет сре́бренники. / Тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: / что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? / О сребролю́бия преда́теля! / Удобопрода́тельную твори́т ку́плю, к во́ле купу́ющих, / непродае́маго ку́плю твори́т, / не скуп явля́ется к цене́, / но я́ко раба́ бежа́щаго продае́т: / обы́чай бо кра́дущим мета́ти честна́я. / Ны́не же пове́рже Свята́я псом учени́к, / бесова́ние бо сребролю́бия, / на своего́ Влады́ку неи́стовитися сотвори́ его́. / Его́же искуше́ния бежи́м, зову́ще: / долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Исхожда́ше вон, и глаго́лаше вку́пе.

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до, / неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. / А́ще бо бога́тство люби́л еси́, / почто́ ко уча́щему о нищете́ прише́л еси́? / А́ще же и люби́л еси́, / вску́ю про́дал еси́ безце́ннаго, / преда́в на убие́ние? / Ужасни́ся со́лнце, возстени́ земле́, / и дви́жащися возопи́й: / незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Слово законопреступное возложиша на Мя.

Да никто́же, о ве́рнии, / Влады́чния Ве́чери тайноненауче́н, / никто́же отню́д, я́ко Иу́да, / льсти́вно да присту́пит к Трапе́зе: / он бо укру́х прие́м, на хле́ба уклони́ся. / О́бразом у́бо сый учени́к, ве́щию же сый уби́йца. / Со иуде́и у́бо веселя́ся, / со апо́столы же водворя́яся, / ненави́дя лобыза́ше, / лобыза́я же продава́ше искупи́вшаго нас кля́твы, / Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Слава, глас тойже: Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до, / неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. / А́ще бо бога́тство люби́л еси́, / почто́ ко уча́щему о нищете́ прише́л еси́? / А́ще же и люби́л еси́, / вску́ю про́дал еси́ безце́ннаго, / преда́в на убие́ние? / Ужасни́ся со́лнце, возстени́ земле́, / и дви́жащися возопи́й: / незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас 5: Тайново́дствуя Твоя́, Го́споди, ученики́, / учи́л еси́ глаго́ля: / о дру́зи, зри́те, да ники́йже страх вас разлучи́т от Мене́, / а́ще бо и стражду́, но за мир. / Не блазни́теся у́бо о Мне, / не приидо́х бо, да послу́жат Ми, / но послужи́ти и положи́ти ду́шу Мою́ избавле́ние за мир. / А́ще у́бо вы дру́зи Мои́ есте́, Мене́ подража́йте, / хотя́й пе́рвый бы́ти, да бу́дет после́дний, / влады́ка я́ко служи́тель. / Пребу́дите во Мне, да грозд принесете́: / Аз бо есмь лоза́ живо́тная.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви:

СОВОКУПЛЯЕМ И ЧАС ПЕРВЫЙ

В немже глаголем
и тропарь пророчества, глас 3:

Зауше́нный за род челове́ческий, и не прогне́вавыйся / свободи́ от истле́ния живо́т наш, Го́споди, и спаси́ нас.

Слава, и ныне, тойже.

Прокимен, глас 1: Да разуме́ют язы́цы, / я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь. Стих: Бо́же, кто уподо́бится Тебе́?

Пророчества Иеремиина чтение.
[Глава 11, ст. 18 – 23: глава 12, ст. 1 – 15]

Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Прокимен, глас 8: Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́.

Подобает ведати, я́ко литии за упокой в притворе не бывает до Недели Фомины.

Прочия же часы поются трипсалмны, просто.

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК,
ВЕЧЕРА

Во светильничное, клеплет во 8 час, и благословившу архиерею, или священнику, начинаем Вечерню: Прииди́те поклони́мся: и предначинательный псалом. Бывает ектения от священника. Таже, Го́споди воззва́х, на глас 2, поставляем стихов 10. Священник же изменяяй священническую одежду, исходит, и кадит, и по е́же возвратитися, творит проскомидию. Мы же поем стихиры самогласны дне, глас 2, повторяюще я.

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, / да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. / О беззако́нных, о неве́рных! / Я́ко гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят: / исцеля́ющаго стра́сти, ко страсте́м уготовля́ют. / Го́споди долготерпели́ве, / ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Иу́да беззако́нный, / омочи́вый на ве́чери ру́ку в соли́ле с Тобо́ю, / простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, / и ми́ра умы́сливый це́ну, / Тебе́ Безце́ннаго не убоя́ся прода́ти, / но́зе простры́й во е́же умы́ти, / Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным, / ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, / и три́десять пове́рг сре́бреники, / Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, / и́мже поми́луй нас.

Иу́да преда́тель льстив сый, / льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода и Влады́ку всех, / я́ко раба́ продаде́ иуде́ом, / я́ко овча́ на заколе́ние, / та́ко после́доваше, А́гнец Бо́жий, Сын О́тчий, / еди́н Многоми́лостивый.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, / друг и диа́вол, от дел яви́ся, / после́доваше бо Учи́телю, / и на Него́ поуча́шеся преда́нию, / глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, и приобря́щу со́бранная име́ния, / иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, / и Иису́са ле́стию я́ти, / отдаде́ целова́ние, предаде́ Христа́. / И я́ко овча́ на заколе́ние, / си́це после́доваше А́гнец Бо́жий, / еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Его́же пропове́да А́гнца Иса́иа, / гряде́т на заколе́ние во́льное, / и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, / лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, / сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. / Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, / да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Слава, и ныне, глас 6: Рожде́ние ехи́днов вои́стинну Иу́да, / я́дших ма́нну в пусты́ни, и ро́пщущих на Пита́теля, / еще́ бо бра́шну су́щу во усте́х их, / клевета́ху на Бо́га неблагода́рнии, / и сей злочести́вый / Небе́сный Хлеб во усте́х нося́й, / на Спа́са преда́тельство соде́ла. / О нра́ва несы́тнаго, и де́рзости безчелове́чныя! / Пита́ющаго продае́т, / и Его́же любля́ше Влады́ку, предая́ше на смерть, / вои́стинну о́нех сын беззако́нный, / и с ни́ми па́губу насле́дова. / Но пощади́, Го́споди, ду́ши на́ша от такова́го безчелове́чества, / Еди́не в долготерпе́нии неизрече́нный.

Вход со Евангелием. Све́те ти́хий:

Прокимен, глас 1: Изми́ мя Го́споди, от челове́ка лука́ва, / от му́жа непра́ведна изба́ви мя. Стих: И́же помы́слиша непра́вду в се́рдце весь день.

Исхода чтение.
[Глава 19, ст. 10 – 19]

Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: соше́д засвиде́тельствуй лю́дем, и очи́сти я́ днесь и у́тре: и да исперу́т ри́зы. И да бу́дут гото́вы в день тре́тий: в тре́тий бо день сни́дет Госпо́дь на го́ру Сина́йскую, пред все́ми людьми́. И устро́иши лю́ди о́крест, глаго́ля: внемли́те себе́ не восходи́ти на го́ру, и ничи́мже косну́тися ея́: всяк прикосну́выйся горе́, сме́ртию у́мрет. Не ко́снется ей рука́, ка́мением бо побие́тся, или́ стрело́ю устрели́тся, а́ще скот, а́ще челове́к, не бу́дет жив: егда́ же гла́си и трубы́ и о́блак оты́дет от горы́, си́и взы́дут на го́ру. Сни́де же Моисе́й с горы́ к лю́дем, и освяти́ я́: и испра́ша ри́зы своя́. И рече́ лю́дем: бу́дите гото́ви, три дни не входи́те к жена́м. Бысть же в тре́тий день бы́вшу ко у́тру, и бы́ша гла́си и мо́лния, и о́блак мра́чен на горе́ Сина́йстей, глас тру́бный глаша́ше зело́: и убоя́шася вси лю́дие и́же в полце́. Изведе́ же Моисе́й лю́ди во сре́тение Бо́гу из полка́, и ста́ша под горо́ю. Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся, схожде́ния ра́ди Бо́жия на ню во огни́: и восхожда́ше дым, я́ко дым пе́щный: и ужасо́шася вси лю́дие зело́. Бы́ша же гла́си тру́бнии происходя́ще кре́пцы зело́. Моисе́й глаго́лаше, Бог же отвещава́ше ему́ гла́сом.

Прокимен, глас 7: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, / и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Стих: Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние.

Иова чтение.
[Глава 38, ст. 1 – 23: гл. 42, ст. 1 – 5]

Рече́ Госпо́дь И́ову сквозе́ бу́рю и о́блаки: Кто сей скрыва́яй от Мене́ сове́т, содержа́й же глаго́лы в се́рдце, Мене́ же ли мни́тся утаи́ти? Препоя́ши я́ко муж чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя, ты же Ми отвеща́й. Где был еси́ егда́ основа́х зе́млю? Возвести́ Ми, а́ще ве́си ра́зум? Кто положи́ ме́ры ея́, а́ще ве́си; или́ кто наведы́й вервь на ню? На че́мже столпи́ ея́ утвержде́ни суть? Кто же есть положи́вый ка́мень краеуго́льный на ней? Егда́ [сотворе́ны] бы́ша зве́зды, восхвали́ша Мя гла́сом ве́лиим вси а́нгели Мои́. Загради́х же мо́ре враты́, егда́ излива́шеся из чре́ва ма́тере своея́ исходя́щее. Положи́х же ему́ о́блак во одея́ние, мгло́ю же пови́х е́. И положи́х ему́ преде́лы, обложи́в затво́ры и врата́. Рех же ему́: до сего́ до́йдеши и не пре́йдеши, но в тебе́ сокруша́тся во́лны твоя́. Или́ при тебе́ соста́вих свет у́тренний? Денни́ца же весть чин свой, Я́тися крил земли́, оттрясти́ нечести́выя от нея́. Или́ ты бре́ние взем от земли́, созда́л еси́ живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́л еси́ на земли́? Отъя́л же ли еси́ от нечести́вых свет? Мы́шцу же го́рдых сокруши́л ли еси́? Прише́л же ли еси́ на исто́чники мо́ря? В следа́х же бе́здны ходи́л ли еси́? Отверза́ются же ли тебе́ стра́хом врата́ сме́ртная? Вра́тницы же а́довы ви́девше тя убоя́шася ли? Навы́кл же ли еси́ широты́ поднебе́сныя; пове́ждь у́бо Ми, коли́ка есть. В ко́ей же земли́ вселя́ется свет? Тьме же ко́е есть ме́сто? А́ще у́бо введе́ши Мя в преде́лы их, а́ще же ли и ве́си стези́ их? Вем у́бо я́ко тогда́ рожде́н еси́, число́ же лет твои́х мно́го. Прише́л же ли еси́ в сокро́вища сне́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дел ли еси́? Подлежа́т же ли тебе́ в час враго́в в день бра́ней и ра́ти? Отвеща́в же И́ов, рече́ ко Го́споду: Вем я́ко вся мо́жеши, невозмо́жно же Тебе́ ничто́же. Кто есть тая́й от Тебе́ сове́т? Щадя́й же словеса́, и от Тебе́ мни́тся утаи́ти? Кто же возвести́т ми, и́хже не ве́дех, ве́лия и ди́вная, и́хже не знах? Послу́шай же мене́ Го́споди, да и аз возглаго́лю: вопрошу́ же Тя, Ты же мя научи́. Слу́хом у́бо у́ха слы́шах Тя пе́рвее, ны́не же о́ко мое́ ви́де Тя.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 8, ст. 4 – 11]

Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю; да сопротивоста́нет мне ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю: да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми: кто озло́бит мя; се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода; да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щии во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Таже, ектения малая. Трисвятое.

Прокимен Апостола, глас 7: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе / на Го́спода и на Христа́ Его́. Стих: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным.

Апостол к Коринфяном, зачало 149.
[1 Кор. 11, 23 – 32.]

Бра́тие, аз прия́х от Го́спода, е́же и преда́х вам, я́ко Госпо́дь Иису́с в нощь, в ню́же пре́дан быва́ше, прие́мь хлеб, И благодари́в преломи́, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша Но́вый Заве́т есть в Мое́й Кро́ви: сие́ твори́те, ели́жды а́ще пие́те, в Мое́ воспомина́ние. Ели́жды бо а́ще я́сте хлеб сей и ча́шу сию́ пие́те, смерть Госпо́дню возвеща́ете, до́ндеже прии́дет. Те́мже и́же а́ще яст хлеб сей или́ пие́т ча́шу Госпо́дню недосто́йне, пови́нен бу́дет Те́лу и Кро́ви Госпо́дни. Да искуша́ет же челове́к себе́, и та́ко от хле́ба да яст и от ча́ши да пие́т. Яды́й бо и пия́й недосто́йне, суд себе́ яст и пие́т, не разсужда́я те́ла Госпо́дня. Сего́ ра́ди в вас мно́зи не́мощни и неду́жливи, и спят дово́льни. А́ще бо бы́хом себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни бы́ли. Суди́ми же, от Го́спода наказу́емся, да не с ми́ром осу́димся.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь. Стих: Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его́? Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.

Евангелие от Матфеа, зачало 107.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ве́сте, я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, и кни́жницы и ста́рцы людсти́и во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы. И совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в пра́здник, да не молва́ бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от oбоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом. Рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Oни́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст. В пе́рвый же день опресно́чный приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти па́сху? Oн же рече́: иди́те во град ко óнсице, и рцы́те ему́: Учи́тель глаго́лет, вре́мя Мое́ близ есть, у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ Мои́ми. И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с, и угото́ваша па́сху. Ве́черу же бы́вшу возлежа́ше со oбемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́ Oте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т. Воста́в с ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же влия́ во́ду во умыва́льницу, и нача́т умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: Го́споди, Ты ли мои́ умы́еши но́зе? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со Мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́це и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует, то́кмо но́зе умы́ти, есть бо весь чист: и вы чи́сти есте́, но не вси. Ве́дяше бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́: я́ко не вси чи́сти есте́. Егда́ же умы́ но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли что сотвори́х вам? Вы глаша́ете Мя Учи́теля и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. А́ще у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Госпо́дь и Учи́тель, и вы до́лжни есте́ друг дру́гу умыва́ти но́зе. О́браз бо дах вам, да я́коже Аз сотвори́х вам, и вы твори́те. Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий го́спода своего́, ни посла́нник бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́. И яду́щим им, рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: еда́ аз есмь, Го́споди? Oн же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло ру́ку, той Мя преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем. Горе́ же челове́ку тому́, и́мже Сын Челове́ческий преда́стся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предая́й Его́, рече́: еда́ аз есмь, Равви́? Глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щим же им, прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́. И прие́м ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́, Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам: я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ плода́ ло́знаго, до дне того́, егда́ и́ пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Oтца́ Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, и разы́дутся óвцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию́ нощь, пре́жде да́же але́ктор не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси ученицы́ ре́ша. Тогда́ прии́де с ни́ми Иису́с в весь, нарица́емую Гефсима́ниа, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся та́мо. И пое́м Петра́ и óба сы́на Зеведе́ова, нача́т скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и бди́те со Мно́ю. И преше́д ма́ло, паде́ на лице́ Свое́м, моля́ся и глаго́ля: Óтче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ ча́ша сия́: oба́че не я́коже Аз хощу́, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ А́нгел с небесе́, укрепля́я Его́. И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся: бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве ка́плющи на зе́млю. И воста́в от моли́твы, прии́де ко ученико́м, и обре́те их спя́ща, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не возмого́сте еди́наго часа́ побде́ти со Мно́ю? Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помоли́ся, глаго́ля: Óтче мой, а́ще не мо́жет сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И прише́д обре́те их па́ки спя́ща, бе́ста бо им óчи отяготе́не. И оста́вль их, шед па́ки помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м Свои́м и глаго́ла им: спи́те про́чее, и почива́йте: се прибли́жися час, и Сын Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Воста́ните, и́дем: се прибли́жися предая́й Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се, Иу́да, еди́н от обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со oру́жием и дреко́льми, от архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: Его́же а́ще лобжу́, Той есть, ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на не́же еси́ прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и я́ша Его́. И се, еди́н от су́щих со Иису́сом, просте́р ру́ку, извлече́ нож свой, и уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ у́хо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: возврати́ нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож ноже́м поги́бнут. Или́ мни́тся ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Oтца́ Моего́, и предста́вит Ми вя́щше или́ двана́десяте легео́на А́нгел? Ка́ко у́бо сбу́дутся писа́ния, я́ко та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя; по вся дни при вас седе́х уча́ в це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся писа́ния проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́, бежа́ша. Во́ини же е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля. Ре́ста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Oба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Oни́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, óвии же за лани́ту уда́риша, Глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Oн же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою: я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тель возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде да́же пе́тель не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.

И по чину Божественная Литургиа Великаго Василиа.

Вместо же херувимския песни
поем тропарь сей, на глас 6, трижды.

Ве́чери Твоея́ Та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, / прича́стника мя приими́, / не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, / ни лобза́ния Ти дам я́ко Иу́да, / но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: / помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Вместо Достойна, поем ирмос, глас 6:

Стра́нствия Влады́чня, / и безсме́ртныя Трапе́зы / на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, / ве́рнии, прииди́те, наслади́мся, / возше́дша Сло́ва, / от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Тойже Ве́чери Твоея́ Та́йныя днесь: и причастен, и вместо, Да испо́лнятся уста́ на́ша: тойже поем множицею, дондеже причастятся братия Божественных Таин.

По заамвонной же молитве бывает умовение, и его последование, якоже являет Устав. Таже дается антидор, и отпуст. На трапезе же причащаемся вина и елеа.

Отпуст:

И́же за превосходя́щую бла́гость путь добре́йший смире́ния показа́вый, внегда́ умы́ти но́ги ученико́в, да́же и до Креста́ и погребе́ния снизше́дый нам, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х отца́ на́шего Васи́лия Вели́каго, архиепи́скопа Кесари́и Каппадоки́йския, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.