Триодь Постная. Великий Пяток Страстной седмицы.

Службы Страстной Седмицы.

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

В ТОЙЖЕ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
ПОВЕЧЕРИЕ ГЛАГОЛЕМ МАЛОЕ

На немже поем трипеснец.
Творение господина Андреа Критскаго, глас 8.
Песнь 5.

Ирмос: Мрак души́ моея́ разжени́, светода́вче Христе́ Бо́же, / началоро́дную тьму изгна́в бе́здны, / и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве, / да у́тренюя, сла́влю Тя.

Украси́ся ве́черя, и угото́вася Тебе́ па́сха, / я́коже рекл еси́ Христе́, / но Иу́да на преда́ние Твое́ поуча́шеся, / сый с Тобо́ю вне Твоея́ цены́, / соглаша́шеся сребролю́бием.

Востае́т с ве́чери, и ле́нтием препоясу́ется по чре́слом Христо́с во́лею, / и преклоня́ет вы́ю, Петру́ вопию́щу: / никогда́же мои́ но́зе умы́еши, Тво́рче мой, но оба́че омы́й.

Прия́т хлеб в ру́це, на преда́ние Иу́да, льсти́вый учени́к, / и́мже и преда́ние соде́ла Тебе́, / простира́ше но́зе, и́хже сам еси́ омы́л и ле́нтием оте́рл.

Лобза́нием льсти́вным Иу́да тогда́ уста́ распира́ше Тебе́, / и́миже те́ло Твое́, Сло́ве, недосто́йно омака́ше, / вопия́ Тебе́: ра́дуйся, Учи́телю, / лобза́тель и преда́тель, раб и льстец.

Петр я́коже зря́ше содева́емая тогда́, / у́жасом одержи́мь быв / рабы́ни обличи́ся худы́м вопроше́нием, / и́бо отве́ржеся Тебе́, Го́спода, / не то́кмо я́коже рекл еси́, / но и я́ко ве́дал еси́, вся ве́дый.

Зауша́ется Зижди́тель, и ударя́ется тварь поноше́нием Его́, / тро́стию бие́тся хотя́, и вы́шняя преклоня́ются, / оплева́ется Судия́, и основа́ния вся земна́я подвиза́ются.

Слава: Те́рнием венчава́ется Бог, зе́млю всю украше́й цве́ты, / и ра́ны прие́млет, и терпи́т поноше́ние долготерпели́вно, / и багряни́цу поруга́ния но́сит, / и терпи́т вся Бог сый, и стра́ждет Свое́ю пло́тию.

И ныне: Да вопие́т Иоа́нн, сказу́я уче́нии Боже́ственными воплоще́ние Твое́: / Сло́во плоть быв из Де́вы непрело́жно, / и пребы́сть естество́м Бог я́коже бе, / не отступи́в Оте́ческих Его́ недр.

Песнь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, / полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся, / Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, / Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, / я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Одева́яй о́блаки не́бо, Иису́се, / на престо́ле сла́вы ца́рствуя с нетле́нным Отце́м, / Ты прие́мь ле́нтий, сим препояс́ался еси́ омы́ти но́ги бре́ннии, / весь огнь сый, Сло́ве, а́ще и воплоти́лся еси́.

Я́коже вся омы́в, возле́г Иису́с, к Свои́м ученико́м, глаго́лет: / ве́сте вси, что сотвори́х ны́не, / о́браз бо дах вам смире́ния всем, / да и́же хо́щет пе́рвый бы́ти, / да бу́дет всех после́дний произволе́нием.

Чи́сти у́бо есте́, но не вси вы, / Христо́с друго́м возлежа́щим на ве́чери рече́, / еди́н у́бо к друго́му не дове́дяще, рече́, сло́ва, / те́мже по сих глаго́лет я́ве и́мя преда́теля.

Я́коже сия́ глаго́ля, / на горе́ Елео́нстей прише́д, Судия́ всех со ученики́, / тогда́ у́бо глаго́лаше: / прииди́те и по́йдем отсю́ду, / приспе́ бо уже́ преда́тель, / никто́же отве́ржися Мене́, во́лею бо стражду́.

О ле́стнаго лобза́ния! / Ра́дуйся, Учи́телю, Христу́ Иу́да глаго́лет, / вку́пе с сло́вом преда́ст на заколе́ние. / Се бо даде́ зна́мение беззако́нным: / Его́же аз лобжу́, Той есть, / Его́же преда́ти вам обеща́хся.

Ят быв Бо́же наш от беззако́нных люде́й, / и не пререку́я отню́д, ни вопия́ А́гнче Бо́жий, / претерпе́л еси́ вся, испыта́тися, и суди́тися, и бие́н бы́ти, / свя́зан и ведо́м бы́ти со ору́жии и дреко́льми к Каиа́фе.

Да ра́спнется, вопия́ху евре́йстии лю́дие со свяще́нники и кни́жники, Иису́с Христо́с. / О лю́дие неве́рнии! / Что бо сотвори́ яви́выйся, воздви́гнувый Ла́заря от гро́ба, / и путь сотвори́вый челове́ком на спасе́ние?

Пила́тову суди́щу беззако́ннии лю́дие, крича́ще вопия́ху: / распни́ Сего́, отпусти́ же нам свя́зана су́ща Вара́вву, уби́йцу. / Христа́ же пе́рвее бив, возми́ возми́, распни́ со злоде́и.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

О несказа́ннаго истоща́ния! О неизглаго́ланнаго сове́та! / Я́ко огнь сый, омы́л еси́ но́зе преда́телю, Спа́се, / омы́в же не опали́л еси́, / и подава́я хлеб на ве́чери, и та́йной слу́жбе науча́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: О но́ваго слы́шания! / Бог, Сын Жены́, и безсе́менна рождества́, безму́жная Ма́ти и рожде́нное Бог. / О ужа́снаго слы́шания! О зача́тия стра́шнаго! / О Де́вы нетле́ннаго рождества́! / Вои́стинну па́че ума́ вся и вы́ше ве́дения.

Песнь 9.

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, / воздви́гнувый рог спасе́ния нам, / в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́, / в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Па́ки вы спите́, Христо́с ученико́м рече́: / бди́те, прибли́жися час про́чее, воста́ните, / и́дем, дру́зи Мои́, / се преда́тель учени́к всю спи́ру име́я, / гряде́т преда́ти Мя человекоуби́йцам.

Лобза́ние твое́ льсти́вное и целова́ние го́рькое, / кому́ зове́ши, ле́стче, глаго́ля бо, ра́дуйся Равви́? / Христо́с ко Иу́де веща́ше: / дру́же, на не́же прише́л еси́ рече́, / а́ще бо целова́ти прише́л еси́, / что предлага́еши нож ме́дом пома́занный?

Пила́тову суди́щу непови́нный Судия́, / во́лею прише́л еси́ предста́ти, Христе́, / и изба́вити нас от долго́в на́ших. / Те́мже претерпе́л еси́, Благи́й, пло́тию ура́нен бы́ти, / да вси прии́мем свобожде́ние.

Милосе́рдия пучи́на, ка́ко предстои́т огнь Пила́ту, / се́ну и тро́сти и земли́ су́щей, / его́же не опали́ огнь Божества́ Христо́с, но пожида́ше терпели́вно, / и́же естество́м свобо́дь, я́ко Человеколю́бец.

Возми́, возми́, распни́ глаго́лемаго Христа́, / иуде́е взыва́ху Пила́ту иногда́, / сей же ру́це омыва́ше, / и тро́стию им писа́ше на Него́ вину́, / всем да́рующую безсме́ртие.

Вопию́ще беззако́ннии Пила́ту изли́ше: / возми́, возми́, распни́ Христа́, / прося́ху уби́ти, я́ко осужде́на, / не Сей ли воскреси́ ме́ртвыя, прокаже́нныя очи́сти, / кровоточи́вую исцели́, разсла́бленныя стягну́в?

Что бо зло сотвори́, я́ко взыва́ете вельми́: / возми́, возми́, распни́ Его́? / Пила́т иногда́ вопия́ше лю́дем неразу́мным: / вины́ не обрета́ю в Нем. / Они́ же го́рько вопия́ху: / возми́, возми́, распни́ Спа́са всех.

О иуде́е беззако́ннии! О неразу́мнии лю́дие! / Не помяну́сте ли что от чуде́с Христо́вых, мно́жество исцеле́ний? / Но и всея́ Его́ не разуме́сте ли Боже́ственныя си́лы, / я́коже пе́рвии отцы́ ва́ши, ны́не же и вы не разуме́сте?

Слава: Бие́н быв Зижди́телю мой, и преда́лся еси́ мене́ ра́ди распя́тися, / да спасе́ние мое́ посреде́ земли́ соде́лав, источи́ши ми́рови жизнь, / и обезсме́ртиши честно́ю Твое́ю кро́вию покланя́ющияся Тебе́.

И ныне, Богородичен: А́гница Твоя́, Влады́ко, предстоя́щи у Креста́, / и рыда́ющи Тебе́, Творца́ вся́ческих, / зря́ше Твое́ долготерпе́ние: / во́лею бо роди́лся еси́ пло́тию, / и стра́сти вся в ней претерпе́л еси́, да спасе́ши мир.

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ
СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПЯТОК,
НА УТРЕНИ

Во 2-й час нощи знаменует. И собравшимся нам во храм, благословившу священнику поем начало по обычаю, якоже в четверток 5-й седмицы. Таже шестопсалмие. Посем ектения великая, и по возгласе поем, Аллилу́иа, на глас 8.

И тропарь глас 8, трижды,
косно и со сладкопением:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый / сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия. / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже ектения малая. И даются свещи братии от екклисиарха. И глаголет священник: И о сподо́битися нам:

И чтет первое Евангелие от Иоанна,
завета Святых Страстей, зачало 46:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ны́не просла́вися Сын Челове́ческий, и Бог просла́вися о Нем. А́ще Бог просла́вися о Нем, и Бог просла́вит Его́ в Себе́, и а́бие прославит Его́. Ча́дца, еще́ с ва́ми ма́ло есмь: взы́щете Мене́, и я́коже рех иуде́ом, я́ко а́може Аз иду, вы не мо́жете приити́, и вам глаго́лю ны́не. За́поведь но́вую даю́ вам, да лю́бите друг дру́га: я́коже возлюби́х вы, да и вы лю́бите себе́. О сем разуме́ют вси, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате между́ собо́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́може Аз иду́, не мо́жеши ны́не по Мне ити́, последи́ же по Мне и́деши. Глаго́ла Ему́ Петр: Го́споди, почто́ не могу́ ны́не по Тебе́ ити́? Ны́не ду́шу мою́ за Тя положу́. Отвеща́ ему́ Иису́с: ду́шу ли твою́ за Мя положи́ши? Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: не возгласи́т але́ктор, до́ндеже отве́ржешися Мене́ три́щи. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше: ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте: В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть: а́ще ли же ни, рекл бых вам: иду́ угото́вати ме́сто вам. И а́ще угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́, и поиму́ вы к Себе́: да иде́же есмь Аз и вы бу́дете. И а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла Ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши; и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь путь, и и́стина, и живо́т: никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. А́ще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо: и отсе́ле позна́сте Его́, и ви́десте Его́. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Го́споди, покажи́ нам Отца́, и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с ва́ми есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе? Ви́девый Мене́, ви́де Отца́: и ка́ко ты глаго́леши, покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть? Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю: Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне: а́ще ли же ни, за та дела́ ве́ру ими́те Ми. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о и́мени Мое́м, то сотворю́, да просла́вится Оте́ц в Сы́не. И а́ще чесо́ про́сите во и́мя Мое́, Аз сотворю́. А́ще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те. И Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век, Дух и́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ зна́ет Его́: вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет, и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры: прииду́ к вам. Еще́ ма́ло, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя, я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете. В той день разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас. Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́яй их, той есть любя́й Мя, а любя́й Мя возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м, и Аз возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Сам. Глаго́ла Ему́ Иу́да, не Искарио́тский: Го́споди, и что бысть, я́ко нам хо́щеши яви́тися, а не ми́рови? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: а́ще кто лю́бит Мя, сло́во Мое́ соблюде́т: и Оте́ц Мой возлю́бит его́, и к нему́ прии́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма. Не любя́й Мя, слове́с Мои́х не соблюда́ет: и сло́во, е́же слы́шасте, несть Мое́, но посла́вшаго Мя Отца́. Сия́ глаго́лах вам в вас сый: Уте́шитель же, Дух Святы́й, Его́же по́слет Оте́ц во и́мя Мое́, Той вы научи́т всему́, и воспомяне́т вам вся, я́же рех вам. Мир оставля́ю вам, мир Мой даю вам: не я́коже мир дае́т, Аз даю́ вам. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ни устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз рех вам: иду́ и прииду́ к вам. А́ще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бы́сте у́бо, я́ко рех: иду ко Отцу́: я́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ есть. И ны́не рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да, егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми: гряде́т бо сего́ ми́ра князь, и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, та́ко творю́: воста́ните, и́дем отсю́ду. Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть: Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие; и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет: и собира́ет ю́, и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне, и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут: ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам. О сем просла́вися Оте́ц Мой, да плод мног сотворите́, и бу́дете Мои́ ученицы́. Я́коже возлюби́ Мя Оте́ц, и Аз возлюби́х вас: бу́дите в любви́ Мое́й. А́ще за́поведи Моя́ соблюде́те, пребу́дете в любви́ Мое́й, я́коже Аз за́поведи Отца́ Моего́ соблюдо́х, и пребыва́ю в Его́ любви́. Сия́ глаго́лах вам, да ра́дость Моя́ в вас бу́дет, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Сия́ есть за́поведь Моя́, да лю́бите друг дру́га, я́коже возлюби́х вы. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́. Вы дру́зи Мои́ есте́, а́ще творите́, ели́ка Аз запове́даю вам. Не ктому́ вас глаго́лю рабы́, я́ко раб не весть, что твори́т госпо́дь его́: вас же реко́х дру́ги, я́ко вся, я́же слы́шах от Отца́ Моего́, сказа́х вам. Не вы Мене́ избрасте, но Аз избрах вас, и положих вас, да вы идете и плод принесете, и плод ваш пребудет, да, его́же а́ще просите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненавидеша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте сия́, я́ко Аз рех вам. Сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́, ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних сердца́ ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю, у́не есть вам, да Аз иду́: а́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам. А́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он, обличи́т мир о гресе́, и о пра́вде, и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не. Егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину: не от Себе́ бо глаго́лати и́мать, но ели́ка а́ще услы́шит, глаго́лати и́мать, и гряду́щая возвести́т вам. Он Мя просла́вит, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вся, ели́ка и́мать Оте́ц, Моя́ суть: сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́: и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам, вма́ле, и не ви́дите Мене́; и па́ки, вма́ле и у́зрите Мя; и я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо, что сие́ есть, е́же глаго́лет, вма́ле; не ве́мы, что глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся между́ собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́: и па́ки, вма́ле, и у́зрите Мя? Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется; вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́, егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́: егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не: па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости ва́шея никто́же во́змет от вас. И в той день Мене́ не вопро́сите ничесо́же. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́: проси́те, и прии́мете, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам, но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во и́мя Мое́ вопро́сите, и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте, и ве́ровасте, я́ко Аз от Бо́га изыдо́х. Изыдо́х от Отца́, и приидо́х в мир: и па́ки оставля́ю мир, и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи никоея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся, и не тре́буеши, да кто Тя вопроша́ет: о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́детеся ко́ждо во своя́, и Мене́ еди́наго оста́вите: и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́ глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате. В ми́ре ско́рбни бу́дете, но дерза́йте, я́ко Аз победи́х мир. Сия́ глаго́ла Иису́с, и возведе́ о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный. Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся, Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́: и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́. Аз дах им сло́во Твое́, и мир возненави́де их, я́ко не суть от ми́ра, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Не молю́, да во́змеши их от ми́ра, но да соблюде́ши их от неприя́зни. От ми́ра не суть, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Святи́ их во и́стину Твою́: сло́во Твое́ и́стина есть. Я́коже Мене́ посла́л еси́ в мир, и Аз посла́х их в мир. И за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя. Да вси еди́но су́ть, я́коже Ты, О́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в Нас еди́но бу́дут: да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им: да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма́. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но, и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́, и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. О́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра. О́тче пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́, Аз же Тя позна́х, и си́и позна́ша, я́ко Ты Мя посла́. И сказа́х им и́мя Твое́, и скажу́, да любы́, е́юже Мя еси́ возлюби́л, в них бу́дет, и Аз в них. И сия́ рек Иису́с, изы́де со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́.

И скончавшуся Евангелию, поем: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди. И абие поем антифоны, повторяюще вся тропари.

Антифон 1.

Глас 8: Кня́зи лю́дстии собра́шася на Го́спода / и на Христа́ Его́.

Тойже: Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя, / Го́споди, Го́споди, не оста́ви Мене́.

Чу́вствия на́ша чи́ста Христо́ви предста́вим, / и я́ко дру́зи Его́, ду́ши на́ша пожре́м Его́ ра́ди, / и не попече́ньми жите́йскими соугнета́емся, я́ко Иу́да, / но в кле́тех на́ших возопии́м: / О́тче наш, И́же на небесе́х, / от лука́ваго изба́ви нас.

Слава, Богородичен: Де́ва родила́ еси́ Неискусобра́чная, / и Де́ва пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, / Богоро́дице Мари́е, / Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.

И ныне, тойже.

Антифон 2.

Глас 6: Тече́, глаго́ля Иу́да беззако́нным кни́жником: / что мне хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? / Среди́ же совещава́ющих Сам стоя́л еси́ неви́димо Совещава́емый: / Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша.

Ми́лостию Бо́гови послу́жим, я́коже Мари́я на ве́чери, / и не стя́жим сребролю́бия, я́ко Иу́да, / да всегда́ со Христо́м Бо́гом бу́дем.

Слава, Богородичен: Его́же родила́ еси́, Де́во, неизрече́нно, / вы́ну я́ко Человеколю́бца не преста́й моля́щи, / да от бед спасе́т вся к Тебе́ прибега́ющия.

И ныне, тойже.

Антифон 3.

Глас 2: Ла́зарева ра́ди воста́ния, Го́споди, / оса́нна Тебе́ зва́ху де́ти евре́йския, Человеколю́бче. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На ве́чери Твое́й, Христе́ Бо́же, / ученико́м Твои́м предглаго́лал еси́: / еди́н от вас преда́ст Мя. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Иоа́нну вопроси́вшу: / Го́споди, предая́й Тя кто есть? / Того́ хле́бом показа́л еси́. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На три́десятих сре́бреницех, Го́споди, / и на лобза́нии льсти́вном, / иска́ху иуде́е уби́ти Тя. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На умове́нии Твое́м, Христе́ Бо́же, / ученико́м Твои́м повеле́л еси́: / си́це твори́те, я́коже ви́дите. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть, / ученико́м Твои́м, Христе́ Бо́же наш, глаго́лал еси́. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Слава, Богородичен: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко все по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, / я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

И ныне, тойже.

Седален.

[Не седим же на сицевых седальнах, за е́же священнику кадити святый олтарь, но, стояще, поем я.]

Глас 7: На ве́чери ученики́ пита́я, / притворе́ние преда́ния ве́дый, / на ней Иу́ду обличи́л еси́, / неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, / позна́ти же всем хотя́, я́ко во́лею преда́лся еси́, / да мир исхити́ши от чужда́го. / Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Слава, конец. И ныне, весь. Таже И о сподо́битися нам:

И чтет священник второе Евангелие,
от Иоанна, зачало 58:

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́. Ве́дяше же Иу́да предая́й Его́ ме́сто, я́ко мно́жицею собира́шеся Иису́с ту со ученики́ Свои́ми. Иу́да у́бо прие́мь спи́ру, и от архиере́й и фарисе́й слуги́, прии́де та́мо со свети́лы и свеща́ми и ору́жии. Иису́с же ве́дый вся гряду́щая Нань, изше́д рече́ им: кого́ и́щете? Отвеща́ша Ему́: Иису́са Назоре́а. Глаго́ла им Иису́с: Аз есмь. Стоя́ше же и Иу́да, и́же предая́ше Его́, с ни́ми. Да я́коже рече́ им, Аз есмь. Идо́ша вспять, и падо́ша на земли́. Па́ки у́бо вопроси́ их Иису́с: кого́ и́щете? Они́ же ре́ша: Иису́са Назоре́а. Отвеща́ Иису́с: рех вам, я́ко Аз есмь. А́ще у́бо Мене́ и́щете, оста́вите сих ити́. Да сбу́дется сло́во, е́же рече́, я́ко и́хже дал еси́ Мне, не погуби́х от них никого́же. Си́мон же Петр, имы́й нож, извлече́ его́, и уда́ри архиере́ова раба́, и уре́за ему́ у́хо десно́е. Бе же и́мя рабу́ Малх. Рече́ же Иису́с Петро́ви: вонзи́ нож в но́жницу. Ча́шу, ю́же даст Мне Оте́ц, не и́мам ли пи́ти ея́? Спи́ра же и ты́сящник, и слуги́ иуде́йския я́ша Иису́са, и связа́ша Его́. И ведо́ша Его́ ко А́нне пе́рвее: бе бо тесть Каиа́фе, и́же бе архиере́й ле́ту тому́. Бе же Каиа́фа да́вый сове́т иуде́ом, я́ко у́не есть еди́ному челове́ку умре́ти за лю́ди. По Иису́се же идя́ше Си́мон Петр, и други́й учени́к: учени́к же той бе зна́емь архиере́ови, и вни́де со Иису́сом во двор архиере́ов. Петр же стоя́ше при две́рех вне. Изы́де у́бо учени́к той, и́же бе зна́емь архиере́ови, и рече́ две́рнице, и введе́ Петра́. Глаго́ла же раба́ две́рница Петро́ви: еда́ и ты учени́к еси́ Челове́ка Сего́? Глаго́ла он: несмь. Стоя́ху же раби́ и слуги́ огнь сотво́рше, я́ко зима́ бе, и гре́яхуся. Бе же с ни́ми Петр стоя́, и гре́яся. Архиере́й же вопроси́ Иису́са о ученице́х Его́, и о уче́нии Его́. Отвеща́ ему́ Иису́с: Аз не обину́яся глаго́лах ми́ру. Аз всегда́ уча́х на со́нмищах, и в це́ркви, иде́же всегда́ иуде́е сне́млются, и тай не глаго́лах ничесо́же. Что Мя вопроша́еши? Вопроси́ слы́шавших, что глаго́лах им: се си́и ве́дят, я́же рех Аз. Сия́ же ре́кшу Ему́, еди́н от предстоя́щих слуг уда́ри в лани́ту Иису́са, рек: та́ко ли отвещава́еши архиере́ови? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще зле глаго́лах, свиде́тельствуй о зле; а́ще ли до́бре, что Мя бие́ши? Посла́ же Его́ А́нна свя́зана к Каиа́фе архиере́ови. Бе же Си́мон Петр стоя́ и гре́яся. Ре́ша же ему́: еда́ и ты от учени́к Его́ еси́? Он же отве́ржеся, и рече́: несмь. Глаго́ла еди́н от раб архиере́овых, ю́жика сый, ему́же Петр уре́за у́хо: не аз ли тя ви́дех в вертогра́де с Ним? Па́ки у́бо Петр отве́ржеся, и а́бие пе́тел возгласи́. Ведо́ша же Иису́са от Каиа́фы в прето́р. Бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т фа́ску.

По Евангелии же поем антифон 4.

Глас 5: Днесь Иу́да оставля́ет Учи́теля, / и прие́млет диа́вола, / ослепля́ется стра́стию сребролю́бия, / отпа́дает Све́та омраче́нный. / Ка́ко бо можа́ше зре́ти, / Свети́ло прода́вый на три́десятих сре́бреницех? / Но нам возсия́ Страда́вый за мир. / К Нему́же возопии́м: / пострада́вый и сострада́вый челове́ком, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Днесь Иу́да притворя́ет богоче́стие, / и отчужда́ется дарова́ния, / сый учени́к быва́ет преда́тель. / Во обы́чном лобза́нии лесть покрыва́ет, / и предпочита́ет Влады́чния любве́, / несмы́сленно рабо́тати сребролю́бию, / наста́вник быв собо́рища беззако́ннаго. / Мы же иму́ще спасе́ние Христа́, / Того́ просла́вим.

Глас 1: Братолю́бие стя́жим я́ко во Христе́, бра́тия, / а не неми́лостивное е́же к бли́жним на́шим, / да не я́ко раб осу́димся неми́лостивый, пе́нязей ра́ди, / и я́ко Иу́да раска́явшеся, ничто́же по́льзуемся.

Слава, Богородичен: Пресла́вная о Тебе́ глаго́лашася везде́, / я́ко родила́ еси́ пло́тию всех Творца́, / Богоро́дице Мари́е, / Всепе́тая и Неискусобра́чная.

И ныне, тойже.

Антифон 5.

Глас 6: Учени́к Учи́теля соглаша́ше це́ну, / и на три́десятих сре́бреницех продаде́ Го́спода, / лобза́нием льсти́вным предая́ Его́ / беззако́нником на смерть.

Днесь глаго́лаше Зижди́тель небесе́ и земли́ Свои́м ученико́м: / прибли́жися час и приспе́ Иу́да предая́й Мене́, / да никто́же отве́ржется Мене́, / ви́дя Мя на Кресте́ посреде́ двою́ разбо́йнику. / Стражду́ бо я́ко челове́к, / и спасу́ я́ко Человеколю́бец, в Мя ве́рующия.

Слава, Богородичен: Неизрече́нно в после́дняя заче́ншая, / и ро́ждшая Созда́теля Твоего́, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ныне, тойже.

Антифон 6.

Глас 7: Днесь бдит Иу́да преда́ти Го́спода, / Преве́чнаго Спа́са ми́ра, / И́же от пяти́ хлеб насы́тившаго мно́жества. / Днесь беззако́нный отмета́ется Учи́теля, / учени́к быв, Влады́ку предаде́, / сребро́м продаде́, ма́нною насы́тившаго челове́ка.

Днесь Кресту́ пригвозди́ша иуде́е Го́спода, / пресе́кшаго мо́ре жезло́м, / и прове́дшаго их в пусты́ню. / Днесь копие́м ре́бра Его́ прободо́ша, / я́звами ра́нившаго их ра́ди Еги́пта, / и же́лчию напои́ша, / ма́нну пи́щу им одожди́вшаго.

Го́споди, на страсть во́льную прише́д, / вопия́л еси́ ученико́м Твои́м: / а́ще и еди́наго часа́ не возмого́сте бде́ти со Мно́ю, / ка́ко обеща́стеся умре́ти Мене́ ра́ди? / Поне́ Иу́ду зри́те, ка́ко не спит, / но тщи́тся преда́ти Мя беззако́нным. / Воста́ните, моли́теся, / да не кто Мене́ отве́ржется, зря Мене́ на Кресте́. / Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Слава, Богородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, / Невмести́маго в небесе́х вмести́вшая во утро́бе Твое́й. / Ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание, / Е́юже нам возсия́ Емману́ил. / Ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

И ныне, тойже.

Седален, глас 7:

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? / Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? / Еда́ дарова́ния исцеле́ний лиши́? / Еда́ со о́неми вечеря́в, тебе́ от трапе́зы отри́ну? / Еда́ ины́х но́ги умы́в, твои́ же презре́? / О коли́ких благ непа́мятлив был еси́! / И твой у́бо неблагода́рный облича́ется нрав. / Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние, / и ве́лия ми́лость.

Слава, и ныне, тойже.

Евангелие 3-е от Матфеа, зачало 109:

Во вре́мя о́но, во́ини е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́, и не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, реста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей; се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Они́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, о́вии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою, я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тел возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́, я́ко пре́жде да́же пе́тел не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько.

Антифон 7.

Глас 8: Е́мшим Тя беззако́нным, / претерпева́я, си́це вопия́л еси́, Го́споди: / а́ще и порази́сте Па́стыря, / и расточи́сте двана́десять ове́ц ученики́ Моя́, / можа́х вя́щше, не́жели двана́десять легео́нов предста́вити А́нгелов. / Но долготерплю́, да испо́лнятся, / я́же яви́х вам проро́ки Мои́ми, / безве́стная и та́йная. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Три́щи отве́ргся Петр, / а́бие рече́нное ему́ разуме́, / но принесе́ к Тебе́ сле́зы покая́ния: / Бо́же, очи́сти мя, и спаси́ мя.

Слава, Богородичен: Я́ко врата́ спаси́тельная, / и рай кра́сный, и Све́та присносу́щнаго о́блак, / су́щую Святу́ю Де́ву, воспои́м вси / глаго́люще Ей, е́же ра́дуйся.

И ныне, тойже.

Антифон 8.

Глас 2: Рцы́те, беззако́ннии, / что слы́шасте от Спа́са на́шего? / Не зако́н ли положи́, и проро́ческая уче́ния? / Ка́ко у́бо помы́слисте Пила́ту преда́ти, / И́же от Бо́га, Бо́га Сло́ва, / и Изба́вителя душ на́ших?

Да ра́спнется, вопия́ху / Твои́х дарова́ний при́сно наслажда́ющиися, / и злоде́я вме́сто Благоде́теля / проша́ху прия́ти, пра́ведников уби́йцы, / молча́л же еси́ Христе́, терпя́ их суровство́, / пострада́ти хотя́ и спасти́ нас, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, Богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты, И́же от Тебе́ Ро́ждшагося, моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

И ныне, тойже.

Антифон 9.

Глас 3: Поста́виша три́десять сре́бреников, це́ну цене́ннаго, / Его́же оцени́ша от сыно́в Изра́илевых. / Бди́те и моли́теся, да не вни́дете во искуше́ние, / дух у́бо бодр, плоть же немощна́: / сего́ ра́ди бди́те.

Да́ша в снедь Мою́ желчь, / и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта. / Ты же, Го́споди, / возста́ви мя, и возда́м им.

Слава, Богородичен: И́же от язы́к, пое́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, / я́ко Христа́ Бо́га на́шего родила́ еси́, / от кля́твы челове́ки Тобо́ю свобо́ждшаго.

И ныне, тойже.

Седален, глас 8:

О ка́ко Иу́да иногда́ Твой учени́к, / преда́тельству поуча́шеся на Тя, / свечеря́ льсти́вно, наве́тник и непра́ведник, / шед, рече́ свяще́нником: / что ми подае́те и преда́м вам О́наго, / зако́н разори́вшаго и оскверни́вшаго суббо́ту? / Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, тойже.

Евангелие 4-е, от Иоанна, зачало 59:

Во вре́мя о́но, ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р. Бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т фа́ску. Изы́де же Пила́т к ним вон, и рече́: ку́ю речь прино́сите на Челове́ка Сего́? Отвеща́ша и ре́ша ему́: а́ще не бы был Сей злоде́й, не бы́хом пре́дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́т: поими́те Его́ вы, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Ре́ша же ему́ иуде́е: нам не досто́ит уби́ти никого́же. Да сло́во Иису́сово сбу́дется, е́же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Вни́де у́бо па́ки Пила́т в прето́р, и гласи́ Иису́са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь Иуде́йск? Отвеща́ ему́ Иису́с: о себе́ ли ты сие́ глаго́леши, или́ ини́и тебе́ реко́ша о Мне? Отвеща́ Пила́т: еда́ аз жидови́н есмь? Род Твой и архиере́е преда́ша Тя мне, что еси́ сотвори́л? Отвеща́ Иису́с: Ца́рство Мое́ несть от ми́ра сего́; а́ще от ми́ра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́дан бых был иуде́ом. Ны́не же Ца́рство Мое́ несть отсю́ду. Рече́ же Ему́ Пила́т: у́бо Царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́с: ты глаго́леши, я́ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́хся, и на сие́ приидо́х в мир, да свиде́тельствую и́стину: и всяк, и́же есть от и́стины, послу́шает гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́т: что есть и́стина? И сие́ рек, па́ки изы́де ко иуде́ом, и глаго́ла им: аз ни еди́ныя вины́ обрета́ю в Нем. Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ на Па́сху: хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву. Бе же Вара́вва разбо́йник. Тогда́ у́бо Пила́т поя́т Иису́са, и би Его́. И во́ини спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша Ему́ на главу́, и в ри́зу багря́ну облеко́ша Его́. И глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по лани́тома. Изы́де у́бо па́ки вон Пила́т, и глаго́ла им: се извожду́ Его́ вам вон, да разуме́ете, я́ко в Нем ни еди́ныя вины́ обрета́ю. Изы́де же вон Иису́с, нося́ тернове́н вене́ц, и багря́ну ри́зу. И глаго́ла им: се Челове́к. Егда́ же ви́деша Его́ архиере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его́ вы, и распни́те. Аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же ответа́ не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше: сего́ ра́ди предавый Мя тебе́, бо́лий грех и́мать. От сего́ иска́ше Пила́т пусти́ти Его́. Иуде́е же вопия́ху, глаго́люще: а́ще Сего́ пу́стиши, не́си друг ке́сарев. Всяк, и́же царя́ себе́ творя́й, проти́вится ке́сарю. Пила́т же слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й. И глаго́ла Иуде́ом: се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется.

Антифон 10.

Глас 6: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, / наг на суде́ стоя́ше, / и в лани́ту ударе́ние прия́т от рук, и́хже созда́, / беззако́ннии же лю́дие на Кресте́ пригвозди́ша Го́спода Сла́вы, / тогда́ заве́са церко́вная раздра́ся, / со́лнце поме́рче, не терпя́ зре́ти Бо́га досажда́ема, / Его́же трепе́щут вся́ческая. Тому́ поклони́мся.

Учени́к отве́ржеся, / разбо́йник возопи́: / помяни́ мя, Го́споди, / во Ца́рствии Твое́м.

Слава, Богородичен: Умири́ мир, от Де́вы изво́ливый, Го́споди, / плоть носи́ти за рабы́, / да согла́сно Тебе́ славосло́вим, Человеколю́бче.

И ныне, тойже.

Антифон 11.

Глас 6: За блага́я, я́же сотвори́л еси́, Христе́, ро́ду евре́йскому, / распя́ти Тя осуди́ша, / о́цта и же́лчи напои́вше Тя. / Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, / я́ко не разуме́ша Твоего́ снизхожде́ния.

О преда́тельстве не дово́льни бы́ша, Христе́, ро́ди евре́йстии, / но покива́ху глава́ми свои́ми, / хулу́ и руга́ние принося́ще. / Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, / я́ко не разуме́ша Твоего́ смотре́ния.

Ниже́ земля́ я́ко потрясе́ся, / ниже́ ка́мение я́ко разсе́деся, евре́ов увеща́ша, / ниже́ церко́вная заве́са, ниже́ ме́ртвых воскресе́ние. / Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, / я́ко тще́тным на Тя поучи́шася.

Слава, Богородичен: Бо́га от Тебе́ воплоще́ннаго / позна́хом, Богоро́дице Де́во, / Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная, / тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

И ныне, тойже.

Антифон 12.

Глас 8: Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: / лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? / Или́ чим вам стужи́х? / Слепцы́ ва́ша просвети́х, / прокаже́нныя очи́стих, / му́жа, су́ща на одре́, возста́вих. / Лю́дие Мои́, что сотвори́х вам, / и что Ми возда́сте? / За ма́нну желчь, за во́ду о́цет, / за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. / Ктому́ не терплю́ про́чее, / призову́ Моя́ язы́ки, / и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, / и Аз им да́рую живо́т ве́чный.

Днесь церко́вная заве́са / на обличе́ние беззако́нных раздира́ется, / и со́лнце лучи́ своя́ скрыва́ет, / Влады́ку зря распина́ема.

Законополо́жницы Изра́илевы, иуде́е и фарисе́е, / лик апо́стольский вопие́т к вам: / се Храм, Его́же вы разори́сте, / се А́гнец, Его́же вы распя́сте и гро́бу преда́сте, / но вла́стию Свое́ю воскре́се. / Не льсти́теся, иуде́е, / Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, / и в пусты́ни пита́вый. / Той есть Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови.

Слава, Богородичен: Ра́дуйся, врата́ Царя́ Сла́вы, / я́же Вы́шний Еди́н про́йде, / и па́ки запечатле́нна оста́ви, / во спасе́ние душ на́ших.

И ныне, тойже.

Седален, глас 8:

Егда́ предста́л еси́ Каиа́фе, Бо́же, / и преда́лся еси́ Пила́ту, Судие́, / небе́сныя си́лы от стра́ха поколеба́шася. / Егда́ же возне́слся еси́ на дре́во, / посреде́ двою́ разбо́йнику, / вмени́лся еси́ с беззако́нными, Безгре́шне, / за е́же спасти́ челове́ка. / Незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, тойже.

Евангелие 5-е, от Матфеа, зачало 111:

Во вре́мя о́но, ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понести́ крест Его́.

Антифон 13.

Глас 6: Собра́ние иудейское у Пила́та / испроси́ша распя́ти Тя, Го́споди, / вины́ бо в Тебе́ не обре́тше, / пови́ннаго Вара́вву свободи́ша, / и Тебе́, Пра́веднаго, осуди́ша, / скве́рнаго уби́йства грех насле́довавше. / Но даждь им, Го́споди, воздая́ние их, / я́ко тще́тным на Тя поучи́шася.

Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут, / и всяк язы́к пое́т Христа́, / Бо́жию Си́лу и Бо́жию Прему́дрость, / свяще́нницы за лани́ту уда́риша, / и да́ша Ему́ желчь, / и вся пострада́ти изво́ли, / спасти́ ны хотя́ от беззако́ний на́ших Свое́ю Кро́вию, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, Богородичен: Богоро́дице, ро́ждшая сло́вом па́че сло́ва, / Созда́теля Своего́, / Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне, тойже.

Антифон 14.

Глас 8: Го́споди, И́же разбо́йника спу́тника прие́мый, / в кро́ви ру́це оскверни́вшаго, / и нас с ним причти́, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Мал глас испусти́ разбо́йник на кресте́, / ве́лию ве́ру обре́те / во еди́ном мгнове́нии спасе́ся / и пе́рвый, ра́йская врата́ отве́рз, вни́де. / И́же того́ покая́ние восприе́мый, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, Богородичен: Ра́дуйся, А́нгелом ра́дость ми́ра прие́мшая. / Ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода. / Ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

И ныне, тойже.

Антифон 15.

Глас 6: Днесь ви́сит на дре́ве, / И́же на вода́х зе́млю пове́сивый, / венце́м от те́рния облага́ется, / И́же А́нгелов Царь; / в ло́жную багряни́цу облача́ется, / одева́яй не́бо о́блаки; / зауше́ние прия́т, И́же во Иорда́не свободи́вый Ада́ма; / гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный; / копие́м прободе́ся Сын Де́вы. / Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. / Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. / Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́, / покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние.

Не я́ко иуде́е пра́зднуем, / и́бо Па́сха на́ша за ны пожре́ся Христо́с, / но очи́стим са́ми себе́ от вся́кия скве́рны, / и чи́сте помо́лимся Ему́: / воскресни́, Го́споди, спаси́ нас, / я́ко Человеколю́бец.

Крест Твой, Го́споди, / жизнь и заступле́ние лю́дем Твои́м есть, / и нань наде́ющеся, / Тебе́ распя́таго Бо́га на́шего пое́м, поми́луй нас.

Слава, Богородичен: Ви́дящи Тя ви́сима, Христе́, / Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше: / что стра́нное е́же ви́жду та́инство, Сы́не Мой? / Ка́ко на дре́ве умира́еши пло́тию водруже́н, / Жи́зни Пода́телю?

И ныне, тойже.

Седален, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя / Честно́ю Твое́ю Кро́вию, / на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, / безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, тойже.

Евангелие 6-е, от Марка, зачало 67:

Во вре́мя о́но, во́ини ведо́ша Иису́са внутрь двора́, е́же есть прето́р, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ в препря́ду, и возложи́ша на Него́ спле́тше терно́в вене́ц, и нача́ша целова́ти Его́, и глаго́лати: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по главе́ тро́стию, и плюва́ху на Него́, и прегиба́юще коле́на покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ в ри́зы Своя́; и изведо́ша Его́, да про́пнут Его́. И заде́ша мимоходя́щу не́коему Си́мону Кирине́ю, [гряду́щу с села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову,] да во́змет крест Его́. И приведо́ша Его́ на Голго́фу ме́сто, е́же есть сказа́емо, Ло́бное ме́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́. Он же не прия́т. И распе́ншии Его́ раздели́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бий о них, кто что во́змет. Бе же час тре́тий, и распя́ша Его́. И бе написа́ние вины́ Его́ напи́сано: Царь Иуде́йск. И с Ним распя́ша два разбо́йника, еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ние, е́же глаго́лет: и со беззако́нными вмени́ся. И мимоходя́щии ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь, и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам, и сни́ди со креста́. Та́коже и архиере́е руга́ющеся, друг ко дру́гу с кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Христо́с, Царь Изра́илев, да сни́дет ны́не с креста́, да ви́дим и ве́ру име́м Ему́.

Таже блаженны, поставим стихов 8, глас 4.

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Дре́вом Ада́м рая́ бысть изселе́н, / дре́вом же кре́стным разбо́йник в рай всели́ся. / Ов у́бо вкушь, за́поведь отве́рже Сотво́ршаго, / ов же сраспина́емь, Бо́га Тя испове́да тая́щагося: / помяни́ и нас во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Зако́ну Творца́ от ученика́ купи́ша беззако́ннии и, / я́ко законопресту́пника, Того́ Пила́тову суди́щу предста́виша, зову́ще: / распни́, в пусты́ни сим Маннода́вшаго. / Мы же, пра́веднаго разбо́йника подража́вше, ве́рою зове́м: / помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Богоуби́йц собо́р, иуде́йский язы́к беззако́нный, / к Пила́ту неи́стовне зовы́й, и глаго́лаше: / распни́ Христа́ непови́ннаго, / Вара́вву же па́че нам отпусти́. / Мы же веща́им к Нему́ разбо́йника благоразу́мнаго глас: / помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Живоно́сная Твоя́ ре́бра, / я́ко из Еде́ма исто́чник источа́ющая, / Це́рковь Твою́, Христе́, я́ко слове́сный напая́ет рай, / отсю́ду разделя́яся я́ко в нача́ла, в четы́ри Ева́нгелия, / мир напая́я, тварь веселя́, и язы́ки ве́рно науча́я / покланя́тися Ца́рствию Твоему́.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Распя́лся еси́ мене́ ра́ди, / да мне источи́ши оставле́ние; / прободе́н был еси́ в ре́бра, да ка́пли жи́зни источи́ши ми; / гвоздьми́ пригвозди́лся еси́, / да аз глубино́ю Страсте́й Твои́х / к высоте́ держа́вы Твоея́ уверя́емь, зову́ Ти: / Живода́вче Христе́, сла́ва Кресту́, Спа́се, и стра́сти Твое́й.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Распина́ему Тебе́, Христе́, / вся тварь, ви́дящи, трепета́ше, / основа́ния земли́ колеба́хуся стра́хом держа́вы Твоея́, / свети́ла скрыва́хуся, и церко́вная раздра́ся заве́са, / го́ры вострепета́ша и ка́мение разсе́деся, / и разбо́йник ве́рный зове́т с на́ми, Спа́се, / е́же помяни́ во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Рукописа́ние на́ше на Кресте́ растерза́л еси́, Го́споди, / и вмени́вся в ме́ртвых, та́мошняго мучи́теля связа́л еси́, / изба́вль всех от уз сме́ртных Воскресе́нием Твои́м, / и́мже просвети́хомся, Человеколю́бче Го́споди, и вопие́м Тебе́: / помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Слава: Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го / вси единому́дренно, ве́рнии, славосло́вити досто́йно помо́лимся, / Еди́ницу Божества́, в Трие́х су́щую Ипоста́сех, / неслия́нну пребыва́ющу, про́сту, неразде́льну и непристу́пну, / Е́юже избавля́емся о́гненнаго муче́ния.

И ныне, Богородичен: Ма́терь Твою́, Христе́, / пло́тию безсе́менно ро́ждшую Тя и Де́ву вои́стинну, / и по рождестве́ пребы́вшую нетле́нну, / Сию́ Тебе́ приво́дим в моли́тву, Влады́ко Многоми́лостиве, / прегреше́ний проще́нию дарова́тися всегда́ зову́щим: / помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Прокимен, глас 4: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. Стих: Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́?

Евангелие 7-е, от Матфеа, зачало 113:

Во вре́мя о́но, прише́дше во́ини на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Иису́су пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей.

И полагается чтение. Таже псалом 50.

И посем Евангелие 8-е,
от Луки, зачало 111:

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и и́на два злоде́я с Ним уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто, нарица́емое Ло́бное, ту распя́ша Его́ и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: О́тче, отпусти́ им: не ве́дят бо что творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бия. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́т и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́. И глаго́лаху: а́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́сано над Ним писмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возгла́шь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: О́тче, в ру́це Твои́ предаю́ дух Мой. И сия́ рек и́здше. Ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей пра́веден бе. И вси прише́дшии наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стоя́ху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и жены́ спосле́дствовавшия Ему́ от Галиле́и, зря́ще сих.

И абие поем трипеснец, творение господина Космы: ирмосы по дважды, тропари на 12. Последи же ирмос оба лика вкупе. Акростихис, или краегранесие трипеснца есть: Просаввато́н те: е́же есть, Предсуббо́тие же, глас 6.

Песнь 5

{Π} Ирмос: К Тебе́ у́тренюю, / милосе́рдия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно / и до страсте́й безстра́стно прекло́ншемуся, / Сло́ве Бо́жий, / мир пода́ждь ми па́дшему, Человеколю́бче.

{Ρ} Умы́вше но́ги, и предочи́стившеся / та́инства причаще́нием Боже́ственнаго ны́не, Христе́, Твоего́, / служи́телие от Сио́на на Елео́нскую го́ру вели́кую с Тобо́ю взыдо́ша, / пою́ще Тя, Человеколю́бче.

{Ο} Зри́те, рекл еси́, дру́зи, не бо́йтеся, / ны́не бо прибли́жися час, я́ту Ми бы́ти, и убие́ну рука́ма беззако́нных, / вси же расточите́ся, Мене́ оста́вивше, / и́хже соберу́ пропове́дати Мя, Человеколю́бца.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, / прииди́те, вси воспои́м: / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Икос: Своего́ А́гнца А́гница зря́щи к заколе́нию влеко́ма, / после́доваше Мари́я просте́ртыми власы́ со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: / ка́мо и́деши, Ча́до? / Чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние соверша́еши? / Еда́ други́й брак па́ки есть в Ка́не Галиле́йстей, / и та́мо ны́не тщи́шися, да от воды́ им вино́ сотвори́ши ? / Иду́ ли с Тобо́ю, Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? / Даждь Ми сло́во, Сло́ве, / не молча́ мимоиди́ Мене́, Чи́сту соблюды́й Мя. / Ты бо еси́ Сын и Бог Мой.

Синаксарий.

Песнь 8

{Σ} Ирмос: Столп зло́бы богопроти́вныя, / боже́ственнии о́троцы обличи́ша, / на Христа́ же шата́ющееся беззако́нных собо́рище, / сове́тует тще́тная, / уби́ти поуча́ется / живо́т держа́щаго дла́нию. / Его́же вся тварь благослови́т, / сла́вящи во ве́ки.

{Α} От ве́ждей ученико́м ны́не сон, рекл еси́, Христе́, отряси́те, / в моли́тве же бди́те, да не в напа́сть вни́дете, и наипа́че Си́моне, / крепча́йшему бо бо́лий иску́с. / Разуме́й Мя, Пе́тре, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

{Β} Скве́рна сло́ва усте́н, никогда́же изреку́ Тебе́, Влады́ко, / с Тобо́ю умру́ я́ко благоразу́мен, / а́ще и вси отве́ргутся, возопи́ Петр. / Ни плоть, ниже́ кровь, но Оте́ц Твой откры́ ми Тя, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

{Β} Глубину́ прему́дрости Боже́ственныя и ра́зума, не всю испыта́л еси́, / бе́здну же Мои́х суде́б не пости́гл еси́, челове́че, Госпо́дь рече́. / Плоть у́бо сый, не хвали́ся, / три́жды бо отве́ржешися Мене́, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

{Α} Отрица́ешися, Си́моне Пе́тре, е́же сотвори́ши ско́ро, я́коже рече́ся, / и к тебе́ отрокови́ца, еди́на прише́дши устраши́т тя, Госпо́дь рече́. / Го́рце прослези́в, обря́щеши Мя оба́че Ми́лостива, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Песнь 9

{Τ} Ирмос: Честне́йшую Херуви́м, / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

{Ο} Па́губное собо́рище богоме́рзских, / лука́внующих богоуби́йц со́нмище, / предста́, Христе́, Тебе́, / и я́ко непра́ведника влеча́ше Зижди́теля всех, Его́же велича́ем.

{Ν} Зако́на не разуме́юще нечести́вии, / гласо́м проро́ческим поуча́ющеся вотще́, / я́ко овча́ влеча́ху Тя, всех Влады́ку, непра́ведно закла́ти, Его́же велича́ем.

{Τ} Язы́ком изда́нную жизнь, / с кни́жники уби́ти свяще́нницы преда́ху, / уя́звлени самозави́стною зло́бою, / естество́м Животода́вца, Его́же велича́ем.

{Ε} Обыдо́ша я́ко пси мно́зи, / и уда́риша, Царю́, лани́ту Твою́ зауше́нием, вопроша́ху Тя, / Тебе́ же ло́жна свиде́тельствоваху, / и вся претерпе́в, всех спасл еси́.

Таже ексапостиларий, трижды:

Разбо́йника благоразу́мнаго / во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди, / и мене́ дре́вом кре́стным / просвети́ и спаси́ мя.

Таже Евангелие 9-е, от Иоанна, зачало 61:

Во вре́мя о́но, стоя́ху при Кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́, и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се, сын Твой. Пото́м глаго́ла ученику́: се, Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т Ю́ учени́к во своя́ си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ние, глаго́ла: жа́жду. Сосу́д же стоя́ше полн о́цта. Они́ же испо́лнивше гу́бу о́цта, и на трость во́нзше, приде́ша ко усто́м Его́. Егда́ же прия́т о́цет Иису́с, рече́: соверши́шася. И прекло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша.

И абие: Вся́кое дыха́ние:

На глас 3, поставим стихи 4.
И поем стихиры самогласны три,
повторяюще первый:

Два и лука́вная сотвори́, перворожде́нный сын Мой Изра́иль: / Мене́ оста́ви, Исто́чника воды́ живо́тныя, / и ископа́ себе́ кладене́ц сокруше́нный, / Мене́ на дре́ве распя́т, / Вара́вву же испроси́ и отпусти́. / Ужасе́ся не́бо о сем и со́лнце лучи́ скры, / ты же, Изра́илю, не усрами́лся еси́, / но сме́рти Мя пре́дал еси́. / Оста́ви им, О́тче Святы́й, / не ве́дят бо, что сотвори́ша.

Ки́йждо уд святы́я Твоея́ пло́ти, безче́стие нас ра́ди претерпе́: / те́рние, глава́; лице́, оплева́ния; че́люсти, зауше́ния; / уста́, во о́цте растворе́нную желчь вку́сом; / ушеса́, хуле́ния злочести́вая; / плещи́, бие́ния; и рука́, трость; / всего́ телесе́ протяже́ния на Кресте́; / чле́нове, гво́здия; и ре́бра, копие́. / Пострада́вый за ны и от страсте́й свободи́вый нас, / снизше́дый к нам человеколю́бием и вознесы́й нас, / Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

Распе́ншуся Ти, Христе́, вся тварь, ви́дящи, трепета́ше, / основа́ния земли́ позыба́шася стра́хом держа́вы Твоея́; / Тебе́ бо возне́сшуся днесь, род евре́йский поги́бе, / церко́вная заве́са раздра́ся на дво́е, / и ме́ртвии от гробо́в воскресо́ша; / со́тник, ви́дев чу́до, ужасе́ся. / Предстоя́щи же Ма́ти Твоя́ вопия́ше, рыда́ющи ма́терски: / ка́ко не возрыда́ю и утро́бы Моея́ не бию́, / зря́щи Тя на́га, я́ко осужде́на, на дре́ве ви́сяща? / Распны́йся и погребы́йся, и воскресы́й из ме́ртвых, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 6: Совлеко́ша с Мене́ ри́зы Моя́, / и облеко́ша Мя в ри́зу червле́ну, / возложи́ша на главу́ Мою́ вене́ц от те́рний, / и в десну́ю Мою́ ру́ку вда́ша трость, / да сокрушу́ их, я́ко сосу́ды скуде́льничи.

И ныне, глас тойже: Плещи́ Моя́ дах на ра́ны, / лица́ же Моего́ не отврати́х от заплева́ний, / суди́щу Пила́тову предста́х и Крест претерпе́х / за спасе́ние ми́ра.

Таже Евангелие 10-е, от Марка, зачало 69:

Во вре́мя о́но, прии́де Ио́сиф, и́же от Аримафе́я, благообра́зен сове́тник, и́же и той бе ча́я Ца́рствия Бо́жия, дерзну́в вни́де к Пила́ту, и проси́ те́ло Иису́сова. Пила́т же диви́ся, а́ще уже́ у́мре: и призва́в со́тника, вопроси́ его́: а́ще уже́ у́мре? И уве́дев от со́тника, даде́ те́ло Ио́сифови. И купи́в плащани́цу, и снем Его́, обви́т плащани́цею, и положи́ Его́ во гроб, и́же бе изсе́чен от ка́мене: и привали́ ка́мень над две́ри гро́ба. Мари́я же Магдали́на, и Мари́я Иоси́ева зря́сте, где Его́ полага́ху.

Таже Сла́ва в вы́шних Бо́гу: Священник же ектению: Испо́лним у́треннюю моли́тву: И прочее по обычаю, и по возгласе: Я́ко Бог ми́лости:

Абие Евангелие 11-е, от Иоанна, зачало 62:

Во вре́мя о́но, моли́ Пила́та Ио́сиф, и́же от Аримафе́я, сый учени́к Иису́сов, потае́н же стра́ха ра́ди иуде́йска, да во́змет те́ло Иису́сово: и повеле́ Пила́т. Прии́де же и взят те́ло Иису́сово. Прии́де же и Никоди́м, прише́дый ко Иису́сови но́щию пре́жде, нося́ смеше́ние сми́рнено и ало́йно, я́ко литр сто. Прия́ста же те́ло Иису́сово, и обви́ста е́ ри́зами со арома́ты, я́коже обы́чай есть иуде́ом погреба́ти. Бе же на ме́сте, иде́же распя́тся, верт, и в ве́рте гроб нов, в не́мже николи́же никто́же положе́н бе. Ту у́бо пятка́ ра́ди иуде́йска, я́ко близ бя́ше гроб, положи́ста Иису́са.

И поем стихиры самогласны, оба лика вкупе.

Глас 1: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, / зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́, / со́лнце омрача́шеся, / и земли́ основа́ния сотряса́хуся, / вся сострада́ху Созда́вшему вся. / Во́лею нас ра́ди претерпе́вый, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 2. Стих: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, / вску́ю поуча́ются тще́тным? / Вску́ю Живота́ всех на смерть осуди́ша? / Ве́лие чу́до, я́ко Созда́тель ми́ра / в ру́ки беззако́нных предае́тся, / и на дре́во возвыша́ется, Человеколю́бец, / да я́же во а́де у́зники свободи́т зову́щия: / долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, / и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Днесь зря́щи Тя, Непоро́чная Де́ва, / на Кресте́ Сло́ве возвыша́ема, / рыда́ющи ма́тернею утро́бою, / уязвля́шеся се́рдцем го́рце, / и стеня́щи боле́зненно из глубины́ души́, / лице́ со власы́ терза́ющи. / Те́мже и пе́рси бию́щи, взыва́ше жа́лостно: / увы́ Мне, Боже́ственное Ча́до, / увы́ Мне, Све́те ми́ра, / что заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А́гнче Бо́жий? / Те́мже во́инства безпло́тных, / тре́петом содержи́ми бя́ху, глаго́люще: / непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́, / Тебе́, всех Зижди́теля и Бо́га, / безсе́менно Ро́ждшая Тя вопия́ше го́рько: / Сы́не Мой, где добро́та за́йде зра́ка Твоего́? / Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема, / потщи́ся у́бо, воста́ни, я́ко да ви́жу и Аз / Твое́ из ме́ртвых тридне́вное Воскресе́ние.

Слава, глас 8: Го́споди, восходя́щу Ти на Крест, / страх и тре́пет нападе́ на тварь, / и земли́ у́бо возбраня́л еси́ поглоти́ти распина́ющих Тя, / а́ду же повелева́л еси́ испусти́ти ю́зники, / на обновле́ние челове́ков. / Судие́ живы́х и ме́ртвых, / жизнь прише́л еси́ пода́ти, а не смерть. / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас 6: Уже́ омака́ется трость изрече́ния, от суде́й непра́ведных, / Иису́с суди́мь быва́ет и осужда́ется на крест, / и стра́ждет тварь, на Кресте́ ви́дящи Го́спода. / Но естество́м телесе́, мене́ ра́ди стражда́й, / Благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже Евангелие 12-е,
от Матфеа, зачало 114:

Во у́трий день, и́же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: го́споди, помяну́хом, я́ко льстец он рече́, еще́ сый жив: по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо утверди́ти гроб до тре́тияго дне, да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́щию, укра́дут Его́, и реку́т лю́дем: воста́ от ме́ртвых, и бу́дет после́дняя лесть го́рша пе́рвыя. Рече́ же им Пила́т: и́мате кустоди́ю, иди́те, утверди́те, я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша гроб, зна́менавше ка́мень с кустоди́ею.

Таже Бла́го есть испове́датися Го́сподеви: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя / Честно́ю Твое́ю Кро́вию, / на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, / безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Таже ектения обычная.

И отпуст:

И́же оплева́ния и бие́ния, и зауше́ния, и Крест, и смерть претерпе́вый за спасе́ние ми́ра, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Первый же час не совокупляем ныне, но о втором часе дне.

 

СКАЗАНИЕ ЧАСОВ
СВЯТАГО И ВЕЛИКАГО ПЯТКА,
ТВОРЕНИЕ КИРИЛЛА,
АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЙСКАГО

ПЕРВЫЙ ЧАС

О втором часе дне клеплет, и облачится священник, и, благословившу ему, начинаем:

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12, Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И глаголем псалмы сия, я́же зде изъявляются.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог, не хотя́й беззако́ния, Ты еси́, не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма. Возненави́дел еси́ вся, де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся, глаго́лющия лжу, му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси, упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них. И похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 2:

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы их, и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом Свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом, и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь, и поги́бнете от пути́ пра́ведного, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиеся Нань.

Псалом 21:

Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша, и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю. Упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́, Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша, и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии, и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. Поклоны три.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Слава, тропарь, глас 1:

Распе́ншуся Тебе́, Христе́, поги́бе мучи́тельство, / попра́на бысть си́ла вра́жия: / ниже́ бо А́нгел, ниже́ челове́к, / но Сам Го́споди спасл еси́ нас, сла́ва Тебе́.

И ныне, Богородичен: Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Таже поем тропари три от двунадесяти, повторяюще я. Глаголем же первый без стиха, тако бо творим и в прочих часех в первый тропарь. Во вторый же, глаголет наченший лик стих, и поет и. Таже паки другий лик стих, и поет и той и. Третий же глаголем на Сла́ву, и на И ны́не.

Стихира самогласна перваго часа, глас 8:

Днесь церковная завеса / на обличение беззаконных раздирается, / и солнце лучи своя́ скрывает, / Влады́ку зря распинаема.

И паки туюже другий лик.

Таже глаголет стих первый лик: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?

И поем настоящий тропарь:

Я́ко овча́ на заколе́ние / веде́н был еси́, Христе́ Царю, / и я́ко а́гнец незло́бивый / пригвозди́лся еси́ Кресту́, от беззако́нных муже́й, / грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

Стих: Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́.

И поет паки и другий лик тойже стих. Таже первый лик.

Слава: Е́мшим Тя беззако́нным, / претерпева́я, си́це вопия́л еси́, Го́споди: / а́ще и порази́сте Па́стыря, / и расточи́сте двана́десять ове́ц, ученики́ Моя́, / можа́х вя́щши, не́жели двана́десяте легео́нов предста́вити А́нгелов. / Но долготерплю́, да испо́лнятся, / я́же яви́х вам проро́ки Мои́ми, / безве́стная и та́йная: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне: паки тойже.

Прокимен пророчества, глас 4: Се́рдце его́ / собра́ беззако́ние себе́. Стих: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га.

Пророчества Захариина чтение
[Глава 11, ст. 10 – 13].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ жезл Мой до́брый, и отве́ргу его́, е́же разори́ти заве́т Мой, его́же завеща́х ко всем лю́дем. И разори́тся в день о́ный, и уразуме́ют ханане́и о́вцы храни́мыя Мне, зане́ сло́во Госпо́дне есть. И реку́ к ним: а́ще добро́ пред вами есть, дади́те мзду Мою́, или́ отрецы́теся: и поста́виша мзду Мою́ три́десять сре́бреник. И рече́ Госпо́дь ко мне: вложи́ я́ в горни́ло, и смотри́ а́ще искуше́но есть, и́мже о́бразом искуше́н бых о них. И прия́х три́десять сре́бреник, и вложи́х их в храм Госпо́день в горни́ло.

Таже Апостол к Галатом, зачало 215, от полу.

Бра́тие, мне да не бу́дет хвали́тися, то́кмо о Кресте́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, И́мже мне мир распя́ся, и аз ми́ру. О Христе́ бо Иису́се ни обре́зание что мо́жет, ни необре́зание, но нова́ тварь. И ели́цы пра́вилом сим жи́тельствуют, мир на них и ми́лость, и на Изра́или Бо́жии. Про́чее труды́ да никто́же ми дае́т: аз бо я́звы Го́спода Иису́са на те́ле мое́м ношу́. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со ду́хом ва́шим, бра́тие, ами́нь.

Таже Евангелие от Матфеа, зачало 110:

Во вре́мя о́но, у́тру бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понести́ крест Его́. И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В ни́хже бе Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля, и Иоси́и ма́ти, и ма́ти сы́ну Зеведе́ову.

Таже:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Трисвятое. По О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м. / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Таже Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Бо́же, уще́дри ны:

И мы глаголем: Аминь.

Иерей читает настоящую молитву:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

ПОСЕМ ПОЕМ ТРЕТИЙ ЧАС

Глаголем: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалом 34:

Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борю́щыя мя. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и А́нгел Госпо́день оскорбля́я их. Да бу́дет путь их тьма и по́лзок, и А́нгел Госпо́день погоня́яй их. Я́ко ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. Да прии́дет ему́ сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да объи́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню. Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, возвесели́тся о спасе́нии Его́. Вся ко́сти моя́ реку́т: Го́споди, Го́споди, кто подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших его́, и ни́ща и убо́га от расхища́ющих его́. Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя. Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ мое́й. Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и моли́тва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся. Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. И на мя возвесели́шася, и собра́шася, собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ми. Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою́ от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою́. Испове́мся Тебе́ в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя туне и помиза́ющии очи́ма. Я́ко мне у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнев ле́сти помышля́ху. Разшири́ша на мя уста́ своя́, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи на́ши. Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от мене́. Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою́. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не возра́дуются о мне. Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей, ниже́ да реку́т: пожро́хом его́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом мои́м, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да реку́т вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его́. И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й.

Псалом 108:

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́. Я́ко уста́ гре́шнича, и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым. И словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его́. Внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его́ да бу́дет в грех. Да бу́дут дни́е его́ ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин. Да бу́дут сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́. Дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его́. Да не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его́. Да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его́. Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его́ пред Го́сподем, и грех ма́тере его́ да не очи́стится. Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну, и да потреби́тся от земли́ па́мять их. Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему́, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́, и я́ко еле́й в ко́сти его́. Да бу́дет ему́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода, и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й. И да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́. Я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. Поклоны три.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Слава, тропарь, глас 6:

Го́споди, осуди́ша Тя иуде́е на смерть, Жизнь всех, / и́же Чермно́е мо́ре жезло́м проше́дшии, / на Кресте́ Тя пригвозди́ша, / и и́же от ка́мене мед сса́вшии, / желчь Тебе́ принесо́ша. / Но во́лею претерпе́л еси́, / да нас свободи́ши от рабо́ты вра́жия, / Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

И поем три тропари от двунадесяти,
повторяюще я.

Глас 8: Стра́ха ра́ди иуде́йскаго, / друг Твой и бли́жний Петр отве́ржеся Тебе́, Го́споди, / и рыдая си́це вопия́ше: / слез мои́х не премолчи́, / рех бо сохрани́ти ве́ру, Ще́дре, и не сохрани́х. / И на́ше покая́ние та́кожде приими́, и поми́луй нас.

Паки тойже. Таже стих: Глаго́лы моя́ внуши́ Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́, / во́ином руга́ющимся Тебе́, Го́споди, / у́мная во́инства дивля́хуся: / обложи́лся бо еси́ венце́м поруга́ния, / зе́млю живописа́вый цве́ты, / багряни́цею поруга́ния оде́ялся еси́, / о́блаки одева́яй твердь. / Таковы́м бо смотре́нием разуме́ся Твое́ благоутро́бие, Христе́, / ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой.

И паки тойже.

Слава, глас 5: Влеко́мь на Крест, си́це вопия́л еси́, Го́споди: / за ко́е де́ло хо́щете Мя распя́ти, иуде́е? / Я́ко разсла́бленныя ва́ша стягну́х, / зане́ мертвецы́ а́ки от сна возста́вих, / кровоточи́вую исцели́х, ханане́ю поми́ловах. / За ко́е де́ло хо́щете Мя уби́ти, иуде́е? / Но у́зрите, в Него́же ны́не пробода́ете Христа́, беззако́ннии.

И ныне, паки тойже.

Прокимен, глас 4: Я́ко Аз на ра́ны гото́в, / и боле́знь Моя́ пре́до Мно́ю есть вы́ну. Стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Пророчества Исаиина чтение
[Глава 50, ст. 4 – 11].

Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати, и наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́, а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя. Кто пря́йся со мно́ю? Да сопротивоста́нет мне ку́пно. И кто судя́йся со мно́ю? Да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми. Кто озло́бит мя? Се вси вы я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода? Да послу́шает гла́са о́трока Его́. Ходя́щии во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и пла́менем, его́же разжего́сте. Мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Таже Апостол, к Римляном послания,
зачало 88 от полу.

Бра́тие, Христо́с су́щим нам немощны́м, по вре́мени за нечести́вых у́мре. Едва́ бо за пра́ведника кто у́мрет: за блага́го бо не́гли кто и де́рзнет умре́ти. Составля́ет же Свою́ любо́вь в нас Бог, я́ко еще́ гре́шником су́щим нам, Христо́с за ны у́мре. Мно́го же у́бо па́че оправда́ни бы́вше ны́не Кро́вию Его́, спасе́мся Им от гне́ва. А́ще бо врази́ бы́вше, примири́хомся Бо́гу сме́ртию Сы́на Его́, мно́жае па́че примири́вшеся, спасе́мся в животе́ Его́. Не то́чию же, но и хва́лимся о Бо́зе Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, И́мже ны́не примире́ние прия́хом.

Евангелие от Марка,
зачало 66, 67 и 68, в ряд:

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша архиере́е со ста́рцы и кни́жники, и весь сонм, связа́вше Иису́са ведо́ша и преда́ша Его́ Пила́ту. И вопроси́ Его́ Пила́т: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Он же отвеща́в рече́ ему́: ты глаго́леши. И глаго́лаху на Него́ архиере́е мно́го. Пила́т же па́ки вопроси́ Его́, глаго́ля: не отвещава́еши ли ничто́же? Виждь, коли́ка на Тя свиде́тельствуют. Иису́с же ктому́ ничто́же отвеща́, я́ко диви́тися Пила́ту. На всяк же пра́здник отпуща́ше им еди́наго свя́зня, его́же проша́ху. Бе же нарица́емый Вара́вва со ско́вники свои́ми свя́зан, и́же в ко́ве уби́йство сотвори́ша. И возопи́в наро́д нача́ проси́ти, я́коже всегда́ творя́ше им. Пила́т же отвеща́ им, глаго́ля: хо́щете ли, пущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́ архиере́е. Архиере́е же поману́ша наро́ду, да па́че Вара́вву пу́стит им. Пила́т же отвеща́в па́ки рече́ им: что у́бо хо́щете сотворю́, Его́же глаго́лете Царя́ Иуде́йска? Они́ же па́ки возопи́ша глаго́люще: пропни́ Его́. Пила́т же глаго́лаше им: что бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху: пропни́ Его́. Пила́т же хотя́ наро́ду хоте́ние сотвори́ти, пусти́ им Вара́вву, и предаде́ Иису́са, бив, да про́пнут Его́. Во́ини же ведо́ша Его́ внутрь двора́, е́же есть прето́р, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ в препря́ду, и возложи́ша на Него́ спле́тше терно́в вене́ц, и нача́ша целова́ти Его́, и глаго́лати: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по главе́ тро́стию, и плюва́ху на Него́, и прегиба́юще коле́на покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ в ри́зы Своя́; и изведо́ша Его́, да про́пнут Его́. И заде́ша мимоходя́щу не́коему Си́мону Кирине́ю, [гряду́щу с села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову,] да во́змет крест Его́. И приведо́ша Его́ на Голго́фу ме́сто, е́же есть сказа́емо, Ло́бное ме́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́. Он же не прия́т. И распе́ншии Его́ раздели́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бий о них, кто что во́змет. Бе же час тре́тий, и распя́ша Его́. И бе написа́ние вины́ Его́ напи́сано: Царь Иуде́йск. И с Ним распя́ша два разбо́йника, еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ние, е́же глаго́лет: и со беззако́нными вмени́ся. И мимоходя́щии ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь, и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам, и сни́ди со креста́. Та́коже и архиере́е руга́ющеся, друг ко дру́гу с кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Христо́с, Царь Изра́илев, да сни́дет ны́не с креста́, да ви́дим и ве́ру име́м Ему́. И распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. Бы́вшу же часу́ шесто́му, тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И в час девя́тый возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Елои́, Елои́, лима́ савахфани́; е́же есть сказа́емо: Бо́же Мой, Бо́же Мой, почто́ Мя оста́вил еси́. И не́цыи от предстоя́щих слы́шавше, глаго́лаху: се Илию́ гласи́т. Тек же еди́н, и напо́лнив гу́бу о́цта, и возло́жь на трость, напоя́ше его́, глаго́ля: оста́вите, да ви́дим, а́ще прии́дет Илия́ сня́ти Его́. Иису́с же пущь глас ве́лий, и́здше. И заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, свы́ше до ни́зу. Ви́дев же со́тник стоя́й пря́мо ему́, я́ко та́ко возопи́в и́здше, рече́: вои́стинну Челове́к Сей, Сын бе Бо́жий. Бя́ху же и жены́ издале́ча зря́ще, в ни́хже бе Мари́я Магдали́на, и Мари́я Иа́кова Ма́лаго, и Иоси́и ма́ти, и Саломи́я. И́же и егда́ бе в Галиле́и, хожда́ху по Нем, и служа́ху Ему́; и и́ны мно́гия, я́же взыдо́ша с Ним во Иерусали́м.

И посем чтем по сказании, е́же от Матфеа, слово крестное.

Таже: Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

 

Таже, Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м. / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Бо́же, уще́дри ны:

И мы: Ами́нь.

Молитва святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И АБИЕ ПОЕМ ШЕСТЫЙ ЧАС

Глаголем: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы.

Псалом 53:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го. Я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 139:

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя. И́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни. Изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из ру́ки гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́, и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна. Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́, летя́щия во дни, от ве́щи, во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́. Долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. Поклоны три.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Слава, тропарь, глас 2:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, / на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, / собира́я вся язы́ки, зову́щия: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне, Богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

И поем 3 тропари от двунадесяти,
глас 8, повторяюще я.

Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: / лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? / Или́ чим вам стужи́х? / Слепцы́ ва́ша просвети́х, прокаже́нныя очи́стих, / му́жа су́ща на одре́ испра́вих. / Лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? / Или́ что Мне возда́сте? / За ма́нну желчь, за во́ду о́цет, / за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. / Ктому́ не терплю́ про́чее, / призову́ Моя́ язы́ки, / и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, / и Аз им да́рую живо́т ве́чный.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Законополо́жницы Изра́илевы, иуде́е и фарисе́е, / лик апо́стольский вопие́т к вам: / се Храм, Его́же вы разори́сте; / се А́гнец, Его́же вы распя́сте, гро́бу преда́сте, / но вла́стию Свое́ю воскре́се. / Не льсти́теся, иуде́е: / Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, / и в пусты́ни пита́вый. / Той есть Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови.

Стих: Спаси́ мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́.

Паки туюжде стихиру.

Слава, глас 5: Прииди́те, христоно́снии лю́дие, / ви́дим, что совеща́ Иу́да преда́тель, / со свяще́нники беззако́нными на Спа́са на́шего. / Днесь пови́нна сме́рти, Безсме́ртнаго Сло́ва сотвори́ша, / и Пила́ту преда́вше, на ме́сте ло́бнем распя́ша. / И сия́ стражда́ вопия́ше Спас наш, глаго́ля: / оста́ви им, О́тче, грех сей, / да разуме́ют язы́цы из ме́ртвых Мое́ Воскресе́ние.

И ныне, тойже.

Прокимен, глас 4: Го́споди Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́. Стих: Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с.

Пророчества Исаиина чтение
[Глава 52].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́: я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Апостол ко Евреем, зачало 306:

Бра́тие, святя́й и освяща́емии от Еди́наго вси: ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: Возвещу́ и́мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола. И изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от Се́мене Авраа́мова прие́млет. Отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В не́мже бо пострада́, Сам искуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́.

Таже Евангелие от Луки, зачало 111:

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и и́на два злоде́я с Ним уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто, нарица́емое Ло́бное, ту распя́ша Его́ и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: О́тче, отпусти́ им: не ве́дят бо что творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бия. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́т и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́. И глаго́лаху: а́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́сано над Ним писмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возгла́шь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: О́тче, в ру́це Твои́ предаю́ дух Мой. И сия́ рек и́здше. Ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей пра́веден бе. И вси прише́дшии наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стоя́ху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и жены́ спосле́дствовавшия Ему́ от Галиле́и, зря́ще сих.

И посем чтение.

Таже Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

 

Таже, Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м. / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем: Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны:

И мы: Ами́нь.

Таже молитва святаго Великаго Василиа:

Бо́же и Го́споди Сил, и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и Честны́м Его́ Кресто́м, рукописа́ние грех на́ших растерза́вый и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас гре́шных благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих, ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́, или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще, и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́ непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

СОВОКУПЛЯЕМ ЖЕ И ДЕВЯТЫЙ ЧАС

Глаголем: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 68:

Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне. И положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния; Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́; враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое́, и студ мой, и срамоту́ мою́, пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и страсть; и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ его́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х, и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз, спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии. И уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́дет душа́ ва́ша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь, и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́. И се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся, глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убог. Бо́же, помози́ ми, Помо́щник мой, и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь; спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, благ, и кро́ток, и многоми́лостив всем, призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят И́мя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й: да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м и просла́влю И́мя Твое́ в век. Я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый, и многоми́лостивый, и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми, и уте́шил мя еси́.

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми, и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. Поклоны три.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Слава, тропарь, глас 8:

Ви́дя разбо́йник / Нача́льника Жи́зни на Кресте́ ви́сяща, глаго́лаше: / а́ще не бы Бог был вопло́щся, И́же с на́ми распны́йся, / не бы со́лнце лучи́ [своя́] потаи́ло, / ниже́ бы земля́ трепе́щущи трясла́ся. / Но вся терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

И ныне, Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

И поем тропари три от двунадесяти, глас 7:

У́жас бе ви́дети? / небесе́ и земли́ Творца́ на Кресте́ ви́сяща, / со́лнце поме́ркшее, день же па́ки в нощь прело́жшийся, / и зе́млю из гробо́в возсыла́ющу телеса́ ме́ртвых, / с ни́миже покланя́емся Тебе́, спаси́ нас. (2)

Стих: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Глас 2: Егда́ на Кресте́ пригвозди́ша беззако́ннии Го́спода сла́вы, вопия́ше к ним: / чим вас оскорби́х? Или́ о чем прогне́вах? / Пре́жде Мене́ кто вас изба́ви от ско́рби? / И ны́не что Мне воздаете́, злая за блага́я? / За столп о́гненный, на Кресте́ Мя пригвозди́сте; / за о́блак, гроб Мне ископа́сте; / за ма́нну, желчь Мне принесо́сте; / за во́ду, о́цтом Мя напои́сте. / Про́чее призову́ язы́ки, / и ти́и Мя просла́вят / со Отце́м и со Святы́м Ду́хом.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

И паки тойже.

Слава, глас 6: Днесь ви́сит на дре́ве, / И́же на вода́х зе́млю пове́сивый; / венце́м от те́рния облага́ется, / И́же а́нгелов Царь; / в ло́жную багряни́цу облачи́тся, / одева́яй не́бо о́блаки; / зауше́ние прия́т, И́же во Иорда́не свободи́вый Ада́ма; / гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный; / копие́м прободе́ся Сын Де́выя. / Покланя́емся Cтрасте́м Твои́м, Христе́. / Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́. / Покланя́емся Cтрасте́м Твои́м, Христе́. / Покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние.

И ныне, тойже.

Прокимен, глас 6: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: / несть Бог. Стих: Несть творя́й благосты́ню, несть до еди́наго.

Пророчества Иеремиина чтение.
[Глава 11, ст. 18 – 23: глава 12, ст. 1 – 15]

Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Апостол ко Евреем, зачало 324:

Бра́тие, иму́ще дерзнове́ние входи́ти во свята́я Кро́вию Иису́с Христо́вою, путе́м но́вым и живы́м, его́же обнови́л есть нам заве́сою, си́речь пло́тию Свое́ю, и Иере́а вели́ка над до́мом Бо́жиим. Да приступа́ем со и́стинным се́рдцем во извеще́нии ве́ры, окропле́ни сердца́ от со́вести лука́выя, и измове́ни телеса́ водо́ю чи́стою. Да держи́м испове́дание упова́ния неукло́нное: ве́рен бо есть Обеща́вый. И да разумева́ем друг дру́га в поощре́нии любве́ и до́брых дел. Не оставля́юще собра́ния своего́, я́коже есть не́ким обы́чай, но (друг дру́га) подвиза́юще: и толи́ка па́че, ели́ко ви́дите приближа́ющся день (су́дный). Во́лею бо согреша́ющим нам по прия́тии ра́зума и́стины, ктому́ о гресе́х не обрета́ется же́ртва. Стра́шно же не́кое ча́яние суда́, и огня́ ре́вность, поя́сти хотя́щаго сопроти́вныя. Отве́рглся кто зако́на Моисе́ова, без милосе́рдия при двою́ или́ трие́х свиде́телех умира́ет. Коли́ко, мните́, го́ршия сподо́бится му́ки, и́же Сы́на Бо́жия попра́вый, и Кровь заве́тную скве́рну возмни́в, в не́йже освяти́ся, и Ду́ха благода́ти укори́вый. Ве́мы бо Ре́кшаго: Мне отмще́ние, Аз возда́м, глаго́лет Госпо́дь. И па́ки: я́ко су́дит Госпо́дь лю́дем Свои́м. Стра́шно есть е́же впа́сти в ру́це Бо́га Жива́го.

Евангелие от Иоанна, зачало 59, 60, 61:

Во вре́мя о́но, ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р. Бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т фа́ску. Изы́де же Пила́т к ним вон, и рече́: ку́ю речь прино́сите на Челове́ка Сего́? Отвеща́ша и ре́ша ему́: а́ще не бы был Сей злоде́й, не бы́хом пре́дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́т: поими́те Его́ вы, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Ре́ша же ему́ иуде́е: нам не досто́ит уби́ти никого́же. Да сло́во Иису́сово сбу́дется, е́же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Вни́де у́бо па́ки Пила́т в прето́р, и гласи́ Иису́са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь Иуде́йск? Отвеща́ ему́ Иису́с: о себе́ ли ты сие́ глаго́леши, или́ ини́и тебе́ реко́ша о Мне? Отвеща́ Пила́т: еда́ аз жидови́н есмь? Род Твой и архиере́е преда́ша Тя мне, что еси́ сотвори́л? Отвеща́ Иису́с: Ца́рство Мое́ несть от ми́ра сего́; а́ще от ми́ра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́дан бых был иуде́ом. Ны́не же Ца́рство Мое́ несть отсю́ду. Рече́ же Ему́ Пила́т: у́бо Царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́с: ты глаго́леши, я́ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́хся, и на сие́ приидо́х в мир, да свиде́тельствую и́стину: и всяк, и́же есть от и́стины, послу́шает гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́т: что есть и́стина? И сие́ рек, па́ки изы́де ко иуде́ом, и глаго́ла им: аз ни еди́ныя вины́ обрета́ю в Нем. Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ на Па́сху: хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву. Бе же Вара́вва разбо́йник. Тогда́ у́бо Пила́т поя́т Иису́са, и би Его́. И во́ини спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша Ему́ на главу́, и в ри́зу багря́ну облеко́ша Его́. И глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по лани́тома. Изы́де у́бо па́ки вон Пила́т, и глаго́ла им: се извожду́ Его́ вам вон, да разуме́ете, я́ко в Нем ни еди́ныя вины́ обрета́ю. Изы́де же вон Иису́с, нося́ тернове́н вене́ц, и багря́ну ри́зу. И глаго́ла им: се Челове́к. Егда́ же ви́деша Его́ архиере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его́ вы, и распни́те. Аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же ответа́ не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше: сего́ ра́ди предавый Мя тебе́, бо́лий грех и́мать. От сего́ иска́ше Пила́т пусти́ти Его́. Иуде́е же вопия́ху, глаго́люще: а́ще Сего́ пу́стиши, не́си друг ке́сарев. Всяк, и́же царя́ себе́ творя́й, проти́вится ке́сарю. Пила́т же слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й. И глаго́ла Иуде́ом: се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется. Пое́мше же Иисуса, и ведо́ша. И нося́ крест Свой, изы́де в глаго́лемое Ло́бное ме́сто, е́же глаго́лется евре́йски Голго́фа. Иде́же пропя́ша Его́ и с Ним и́на два, сю́ду и сю́ду, посреде́ же Иису́са. Написа́ же и ти́тла Пила́т, и положи́ на кресте́. Бе же напи́сано: Иису́с Назоряни́н, Царь Иуде́йский. Сего́ же ти́тла мно́зи что́ша от Иуде́й, я́ко близ бе ме́сто гра́да, иде́же пропя́ша Иису́са. И бе напи́сано: евре́йски, гре́чески, ри́мски. Глаго́лаху же Пила́ту архиере́е иуде́йстии: не пиши́, Царь Иуде́йский, но я́ко Сам рече́: Царь есмь Иуде́йский. Отвеща́ Пила́т: е́же писа́х, писа́х. Во́ини же, егда́ пропя́ша Иису́са, прия́ша ри́зы Его́, и сотвори́ша четы́ри ча́сти, коему́ждо во́ину часть, и хито́н. Бе же хито́н не швен, свы́ше истка́н весь. Ре́ша же к себе́: не предере́м его́, но ме́тнем жре́бия о нем, кому́ бу́дет: да сбу́дется Писа́ние, глаго́лющее: раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о имати́сме Мое́й мета́ша жре́бия. Во́ини же у́бо сия́ сотвори́ша. Стоя́ху же при кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́ и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Твой. Пото́м же глаго́ла ученику́: се Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т Ю учени́к во своя́ си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ние, глаго́ла: жа́жду. Сосу́д же стоя́ше полн о́цта. Они же испо́лнивше гу́бу о́цта, и на трость во́нзше, приде́ша ко усто́м Его́. Егда́ же прия́т о́цет Иису́с, рече́: соверши́шася, и прикло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́телствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша.

Таже предлагается чтение: Слово крестное.

Таже Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

 

Таже, Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м. / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны:

И мы: Ами́нь.

И молитва:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих, и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже на животворя́щем дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику, и́же в рай путесотвори́л еси́ вход, и сме́ртию смерть разруши́л еси́, очи́сти нас гре́шных, и недосто́йных раб Твои́х: согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша, и воззре́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́, и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость, пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся, и Тебе́ поживе́м на́шему Влады́це и Благоде́телю: и та́ко Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие, и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже блаженны скоро:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Посем, О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м. / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди поми́луй, 40.

И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И отпуст:

И́же нас ра́ди челове́ков и на́шего ра́ди спасе́ния стра́шныя Стра́сти, и Животворя́щий Крест, и во́льное погребе́ние Пло́тию изво́ливый, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Поются многолетны.

Подобает же и сие́ ведати, я́ко прияхом в Палестине, в сей святый день Великаго Пятка, не творити Преждесвященную, ниже паки совершенную Литургию, но ниже трапезу поставляем, ниже ядим в сей день распятия. Аще же кто будет многонемощен, или престарелся, и не могий пребыти постен, дается ему хлеб и вода, по захождении солнца. Сице бо прияхом от святых заповедей святых апостол, не ясти в Великий Пяток. Господне бо слово, е́же рече к фарисеем Господь: я́ко егда отымется от них Жених, тогда постятся в тыя дни. Зде блаженнейшии апостоли восприяша, и сие́ обрящеши во апостольских преданиих, внимательно сия проходя. Но и правильное послание святейшаго архиепископа Александрийскаго Дионисиа яве сие́ предпоставляет.

 

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
ВЕЧЕРА

О десятом часе дне клеплет. И благословившу священнику, начинающуся светильничному, на Го́споди, воззва́х, поставим стихов 6: И поем стихиры самогласны.

Глас 1: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, / зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́: / со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся, / вся сострада́ху Созда́вшему вся. / Во́лею нас ра́ди претерпе́вый / Го́споди, сла́ва Тебе́. (2)

Глас 2: Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, / вску́ю поуча́ются тще́тным? / Вску́ю Живота́ всех на смерть осуди́ша? / Ве́лие чу́до, / я́ко Созда́тель ми́ра в ру́ки беззако́нных предае́тся, / и на дре́во возвыша́ется Человеколю́бец, / да я́же во а́де у́зники свободи́т, зову́щия: / долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Днесь зря́щи Тя Непоро́чная Де́ва, / на Кресте́, Сло́ве, возвыша́ема, / рыда́ющи ма́тернею утро́бою, / уязвля́шеся се́рдцем го́рце, / и стеня́щи боле́зненно из глубины́ души́, / лице́ со власы́ терза́ющи. / Те́мже и пе́рси бию́щи, взыва́ше жа́лостно: / увы́ Мне, Боже́ственное Ча́до! / Увы́ Мне, Све́те ми́ра! / Что заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А́гнче Бо́жий? / Те́мже во́инства безпло́тных, / тре́петом содержи́ми бя́ху, глаго́люще: / Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́, / Тебе́ всех Зижди́теля и Бо́га, / безсе́менно Ро́ждшая Тя вопия́ше го́рько: / Сы́не Мой, где добро́та за́йде зра́ка Твоего́? / Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема. / Потщи́ся у́бо, воста́ни, я́ко да ви́жу и Аз / Твое́ из ме́ртвых тридне́вное Воскресе́ние.

Глас 6: Днесь Влады́ка тва́ри предстои́т Пила́ту, / и Кресту́ предае́тся Зижди́тель всех, / я́ко а́гнец приводи́мь Свое́ю во́лею. / Гвоздьми́ пригвожда́ется, и в ре́бра пробода́ется, / и гу́бою напоя́ется ма́нну одожди́вый, / по лани́те зауша́ется Изба́витель ми́ра, / и от Свои́х раб поруга́ется Созда́тель всех. / О Влады́чняго Человеколю́бия! / О распина́ющих моля́ше Своего́ Отца́, глаго́ля: О́тче, / оста́ви им грех сей, / не ве́дят бо, беззако́ннии, / что непра́ведное содева́ют.

Слава, глас тойже: О ка́ко беззако́нное со́нмище, / Царя́ тва́ри осуди́ на смерть, / не устыде́вся благодея́ния, / я́же воспомина́я предутвержда́ше, глаго́ля к ним: / лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? / Не чуде́с ли испо́лних Иуде́ю? / Не мертвецы́ ли воскреси́х еди́нем сло́вом? / Не вся́кую ли боле́знь исцели́х и неду́г? / Что у́бо Ми воздаете́? / Вску́ю не по́мните Мя? / За исцеле́ния ра́ны Мне наложи́вше, / за живо́т умерщвля́юще, / ве́шающе на дре́ве, я́ко злоде́я, Благоде́теля, / я́ко беззако́нна, Законода́вца, / я́ко осужде́нна, всех Царя́. / Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас тойже: Стра́шное и пресла́вное та́инство днесь де́йствуемо зри́тся: / неосяза́емый удержава́ется, / вя́жется, разреша́яй Ада́ма от кля́твы, / испыту́яй сердца́ и утро́бы, непра́ведно испыту́ется, / в темни́це затворя́ется, И́же бе́здну затвори́вый, / Пила́ту предстои́т, Ему́же тре́петом предстоя́т небе́сныя си́лы, / зауша́ется руко́ю созда́ния Созда́тель, / на дре́во осужда́ется, судя́й живы́м и ме́ртвым, / во гро́бе заключа́ется Разори́тель а́да. / И́же вся терпя́й милосе́рдно / и всех спасы́й от кля́твы, / Незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход со Евангелием. Све́те ти́хий:

Прокимен, глас 4: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. Стих: Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́?

Исхода чтение.
[Глава 33, ст. 11 – 23].

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу́, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал к своему́ дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с сын Нави́н, ю́ноша не исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне глаго́леши, изведи́ лю́ди сия́. Ты же не яви́л ми еси́, кого́ по́слеши со мно́ю. Ты же мне рекл еси́: вем тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А́ще у́бо обрето́х благода́ть пред Тобо́ю, яви́ ми Тебе́ Сама́го, да разу́мно ви́жду Тя: я́ко да обре́т бу́ду благода́ть пред Тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язы́к вели́к сей. И глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: Аз Сам предыду́ пред Тобо́ю, и упоко́ю тя. И рече́ к Нему́ Моисе́й: а́ще Сам Ты не и́деши с на́ми, да не изведе́ши мя отсю́ду. И ка́ко ве́домо бу́дет вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, аз же и лю́дие Твои́, то́чию иду́щу Ти с на́ми; и просла́влен бу́ду, аз же и лю́дие Твои́, па́че всех язы́к, ели́цы суть на земли́? Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же рекл еси́, сотворю́: обре́л бо сей благода́ть пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву Твою́. И рече́ [Госпо́дь к Моисе́ю]: Аз предыду́ пред тобо́ю сла́вою Мое́ю, и воззову́ о и́мени Мое́м, Госпо́дь пред тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую: и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не возмо́жеши ви́дети Лица́ Моего́, не бо у́зрит челове́к Лице́ Мое́, и жив бу́дет. И рече́ Госпо́дь: се ме́сто у Мене́, и ста́неши на ка́мени. Егда́ же пре́йдет Сла́ва Моя́, и положу́ тя в разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над тобо́ю, до́ндеже мимоиду́. И отыму́ ру́ку Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Лице́ же Мое́ не яви́тся Тебе́.

Прокимен, глас 4: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, / побори́ борю́щия мя. Стих: Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́.

Иова чтение.
[Глава 42, ст. 12 – 17].

Госпо́дь благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, ове́ц четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри три. И нарече́ пе́рвую у́бо, День: втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. И не обрето́шася подо́бнии в ле́поте дще́рем И́овлевым в поднебе́сней: даде́ же им оте́ц насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И́ов по я́зве лет сто се́дмьдесят: всех же лет поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И́ов сы́ны своя́, и сы́ны сыно́в свои́х, да́же до четве́ртого ро́да. И сконча́ся И́ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано же есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь возста́вит и́: та́ко толку́ется от си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на преде́лех Идуме́и и Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, роди́ сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от Авраа́ма.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 52, ст. 13 – 15; 53:1 – 12; 54:1]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́. Я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Прокимен Апостола, глас 6: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем, / в те́мных и се́ни сме́ртней. Стих: Го́споди, Бо́же спасе́ния Моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю.

Апостол к Коринфянам, зачало 125:

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость. Зане́ бу́ее Бо́жие, прему́дрее челове́к есть, и немощно́е Бо́жие крепча́е челове́к есть. Ви́дите бо зва́ние ва́ше, бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; не мно́зи си́льни; не мно́зи ли благоро́дни. Но бу́яя ми́ра избра́ Бог, да прему́дрыя посрами́т, и не́мощная ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая. И худоро́дная ми́ра, и уничиже́нная избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т, я́ко да не похва́лится вся́ка плоть пред Бо́гом. Из него́же вы есте́ о Христе́ Иису́се, и́же бысть нам прему́дрость от Бо́га, пра́вда же и освяще́ние, и избавле́ние. Да, я́коже пи́шется, хваля́йся, о Го́споде да хва́лится. И аз прише́д к вам, бра́тие, приидо́х не по превосхо́дному словеси́, или́ прему́дрости, возвеща́я вам свиде́тельство Бо́жие. Не суди́х бо ве́дети что в вас, то́чию Иису́са Христа́, и Сего́ ра́спята.

Аллилуиа, глас 1: Спаси́ Мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ Моея́. Стих: Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и страсть. Стих: Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети.

Евангелие от Матфеа, зачало 110:

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понести́ крест Его́. И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша. Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В ни́хже бе Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля, и Иоси́и ма́ти, и ма́ти сы́ну Зеведе́ову. По́зде же бы́вшу, прии́де челове́к бога́т от Аримафе́а, именем Ио́сиф, и́же и той учи́ся у Иису́са. Сей присту́пль к Пила́ту, проси́ телесе́ Иису́сова. Тогда́ Пила́т повеле́ да́ти те́ло. И прие́мь те́ло Ио́сиф, обви́т е́ плащани́цею чи́стою, и положи́ е́ в но́вем свое́м гро́бе, и́же изсече́ в ка́мени. И возвали́в ка́мень ве́лий над две́ри гро́ба, оти́де. Бе же ту Мари́я Магдали́на, и друга́я Мари́я, седя́ще пря́мо гро́ба.

Таже обычная ектения: Рцем вси от всея́ души́: И потом: Сподо́би, Го́споди: Испо́лним вече́рнюю моли́тву: И прочая.

И по возгласе поем
от стиховных стихир подобны 4.
Глас 2:

Егда́ от дре́ва Тя ме́ртва, / Аримафе́й снят всех Живота́, / сми́рною и плащани́цею Тя, Христе́, обви́в, / и любо́вию подвиза́шеся, / се́рдцем и устна́ми / Те́ло нетле́нное Твое́ облобыза́ти. / Оба́че одержи́мь стра́хом, / ра́дуяся, вопия́ше Ти: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Егда́ во гро́бе но́ве / за всех положи́лся еси́, Изба́вителю всех, / ад всесмехли́вый, ви́дев Тя, ужасе́ся, / вереи́ сокруши́шася, сломи́шася врата́, / гро́би отверзо́шася, / ме́ртвии воста́ша, / тогда́ Ада́м, благода́рственно ра́дуяся, / вопия́ше Тебе́: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Егда́ во гро́бе пло́тски / хотя́ заключи́лся еси́, / И́же естество́м Божества́ / пребыва́яй Неопи́санный и Неопределе́нный, / сме́рти заключи́л еси́ сокро́вища, / и а́дова вся истощи́л еси́, Христе́, ца́рствия, / тогда́ и суббо́ту сию́, / Боже́ственнаго благослове́ния и сла́вы, / и Твоея́ све́тлости сподо́бил еси́.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Егда́ си́лы зря́ху Тя, Христе́, / я́ко преле́стника от беззако́нных оклевета́ема, / ужаса́хуся неизглаго́ланному долготерпе́нию Твоему́, / и ка́мень гро́ба рука́ми запеча́танный, / и́миже Твоя́ нетле́нная ре́бра прободо́ша. / Оба́че на́шему спасе́нию / ра́дующеся вопия́ху Ти: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, / Человеколю́бче.

Слава, и ныне, глас 5: Тебе́ оде́ющагося све́том, я́ко ри́зою, / снем Ио́сиф с дре́ва с Никоди́мом / и, ви́дев ме́ртва на́га непогребе́на, / благосе́рдный плач восприи́м, / рыда́я, глаго́лаше: / увы́ мне, Сладча́йший Иису́се! / Его́же вма́ле со́лнце на Кресте́ ви́сима узре́вшее / мра́ком облага́шеся, / и земля́ стра́хом колеба́шеся, / и раздира́шеся церко́вная заве́са, / но се ны́не ви́жу Тя, / мене́ ра́ди во́лею подъе́мша смерть. / Ка́ко погребу́ Тя, Бо́же мой, / или́ ка́кою плащани́цею обвию́? / Ко́има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ Те́лу? / Или́ ки́я пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ду, Ще́дре? / Велича́ю Стра́сти Твоя́, / песносло́влю и погребе́ние Твое́ со Воскресе́нием, зовы́й: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 2:

Благообра́зный Ио́сиф / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в и воня́ми, / во гро́бе но́ве покры́в положи́.

Другий тропарь:

Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна. / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.

Иерей: Прему́дрость.

И отпуст:

И́же нас ра́ди челове́ков и на́шего ра́ди спасе́ния стра́шныя Стра́сти, и Животворя́щий Крест, и во́льное погребе́ние пло́тию изво́ливый, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.